Monthly Archives: Tháng Mười Một 2018

Kinh Truyền Tin : « Thiên Chúa không đo lượng mà đo phẩm »

Lời  Đức Giáo Hoàng trước  Kinh Truyền Tin (toàn văn) NOVEMBRE 11, 2018 13:17 ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 11 tháng 11 năm 2018 Trong giờ đọc Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin : « Thiên Chúa không đo lượng mà đo phẩm »

11 tháng 11 : « hãy đầu tư cho hòa bình, đừng cho chiến tranh ! »

Các giàn chuông của Đền Thánh Phêrô đã vang lên vào lúc 13giờ30 NOVEMBRE 11, 2018 12:44 – ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 11 tháng 11 năm 2018  « Chúng ta hãy đầu tư … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở 11 tháng 11 : « hãy đầu tư cho hòa bình, đừng cho chiến tranh ! »

Bài giáo lý – Mọi sự giầu sang phải có tầm kích xã hội

Bình giảng vể Điều Răn thứ 7 : Chớ lấy của người NOVEMBRE 07, 2018 16:14 HÉLÈNE GINABAT – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 07/11/2018  « Mọi sự giầu sang, để được tốt lành, phải có một chiều kích xã … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài giáo lý – Mọi sự giầu sang phải có tầm kích xã hội

Kinh Truyền Tin : Nói không với các cộng đoàn « cây xăng »

Giới răn kép của tình yêu (toàn văn) NOVEMBRE 04, 2018 17:46 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 04 tháng 11 năm 2018 Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người thân cận là … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin : Nói không với các cộng đoàn « cây xăng »

Lễ Các Thánh : « Các ngài đã vinh thắng »

« Sự thánh thiện hay không gì cả ! » NOVEMBRE 01, 2018 13:19 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày Lễ Các Thánh 2018  « Các ngài đã vinh thắng » : đó là điều mà Lễ Các Thánh, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Các Thánh : « Các ngài đã vinh thắng »