Việt Nam : những bước tiến tới một vị đại diện tông tòa thường trú

Thông cáo của Kỳ họp thứ 7 Nhóm làm việc liên kết

DÉCEMBRE 20, 2018 16:53 ANNE KURIANROME

Các giám mục Việt Nam triều kiến Ad Limina

Nhóm làm việc liên kết giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã thực hiện những bước tiến quan trọng để « chuyển từ một đại diện tông tòa không thường trú tới một đại diện tông tòa thường trú » : đó là điều được loan báo trong một bản thông cáo được phổ biến vào cuối kỳ họp thứ 7 của Nhóm làm việc diễn ra tại Hà Nội ngày 19/12/2018.

Kỳ họp này, được đặt dưới quyền chủ tọa của thứ trưởng Ngoại Giao của Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn, và thứ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh, Đức Cha Antoine Camilleri, « đã diễn tiến trong bầu không khí thân thiện và tương kính », bản thông cáo ghi nhận.

Hai bên đã có một cuộc thảo luận sâu rộng về những quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, nhất là những vấn đề liên quan đến Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Đôi bên đã chào mừng « một sự chuyển biến tích cực » các quan hệ, đặc biệt bởi « những cuộc hội họp cấp cao » cũng như những trao đổi trong khuôn khổ những chuyến thăm viếng mục vụ của vị đại diện tông tòa không thường trú, Đức Cha Marek Zalewski.

Những cuộc gặp gỡ này đã giúp đạt tới việc tiến tới thiết lập các quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Năm 2011, Việt Nam đã đón tiếp vị đại diện chính thức đầu tiên – không thường trú – của Tòa Thánh kể từ năm 1975. Vấn đề này đã là trung tâm của các cuộc trao đổi : đôi bên « đã đạt đến một thỏa thuận về những vấn đề thích đáng nhằm cải thiện những quan hệ trong một tương lai gần giữa Việt Nam và Tòa Thánh và chuyển từ một đại diện tông tòa không thường trú thành một đại diện tông tòa thương trú. Các bên đã chia sẻ sự tin chắc rằng giai đoạn này sẽ giúp cho các quan hệ đôi bên được bành trướng và phát triển hơn nữa ».

Bản thông cáo biện giải cho sự duy trì những quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh « trên căn bản của những nguyên tắc được đôi bên thỏa thuận và của một sự đối thoại mang lại kết quả nhằm thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau ».  Nó nhắc lại hai « nguyên tắc quan trọng cho đời sống của cộng đoàn Công Giáo tại Việt Nam », được Đức Giáo Hoàng ban ra : « sống Tin Mừng giữa lòng dân tộc » và « một người Công Giáo tốt cũng là một người công dân tốt ». Vấn đề là Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam phải « đóng góp cho công ích và sự phồn vinh của đất nước ».

Bản thông cáo viết tiếp, Tòa Thánh « đã biểu lộ sự đánh giá cao và lòng tri ân đối với phía Việt Nam vì sự quan tâm của chính quyền Việt Nam đã dành cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam trong những năm gần đây ». Ngoài ra, « đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện và cải thiện khuôn khổ chính trị để tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo của nhân dân, khuyến khích và giúp đỡ  cộng đoàn Công Giáo hoạt động đúng theo luật pháp Việt Nam và tham gia tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội quốc gia ».

Đôi bên cũng đã thảo luận « các vấn đề liên quan đến phân chia các giáo phận và việc bổ nhiệm các giám mục tại Việt Nam ». Kỳ họp thứ 8 của Nhóm làm việc liên kết sẽ diễn ra tại Vatican vào một ngày chưa được ấn định.

Nhân cuộc viếng thăm trong nước, phái đoàn Tòa Thánh cũng đã tới thăm xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông chủ tịch Ban tôn giáo chính phủ Vũ Chiến Thắng. Phái đoàn cũng đã tham dự lễ nhậm chức của Đức tổng giám mục Hà Nội, Đức Cha Vũ Văn Thiên.

Avec une traduction d’Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/vietnam-des-pas-vers-un-representant-pontifical-permanent/

 738 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.