Án tử hình – sự sống con người là một ơn phải bảo vệ

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi Hội Nghị Thế Giới chống án tử hình

FÉVRIER 27, 2019 16:31 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Video của Đức Giáo Hoàng gửi Hội Nghị Thế Giới Về Án Tử Hình

 « Sự sống con người là một ân điển mà chúng ta đã nhận được » và « như thế, nó phải được bảo vệ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định. Bởi vậy, án tử hình tượng trưng cho « một sự vi phạm trầm trọng vào quyền sống » của mọi con người. « Mục đích của sự bãi bỏ án tử hình trên cấp thế giới », ngài tuyên bố, « là một sự xác nhận can đảm nguyên tắc của phẩm giá con người »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi Quốc Hội Âu Châu tại Bruxelles trong một thông điệp truyền hình được chuyển đi ngày 27/02/2019, nhân dịp khai mạc Hội Nghị Thế Giới lần thứ 7 chống án tử hình. Được tổ chức bởi Tổ chức phi chính phủ NGO mang tên Cùng Nhau Chống Án Tử Hình, hợp tác với Liên Minh Thế Giới Chống Án Tử Hình, biến cố này, xẩy ra ba năm một lần và lần chót đã được tổ chức tại Oslo, sẽ kết thúc vào ngày 01/3/2019.

Mặt khác, Đức Giáo Hoàng kêu gọi « đừng bao giờ bỏ đi sự xác tín rằng kể cả những thủ phạm các tội ác cũng có thể hối cải ». Như thế, phải hiến tặng cho tử tội khả năng và thời gian để đền bù những thiệt hại họ đã gây ra, suy nghĩ về hành động họ đã phạm phải để thay đổi đời sống, ít là trong nội tâm.

Sau đây là bản dịch thông điệp video được gửi đi bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Thông điệp truyền hình của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Tôi chào mừng ban tổ chức và các tham dự viên Hội Nghị Chống Án Tử Hình lần thứ VII được diễn ra tại Bruxelles.

Sự sống của con người là một món quà mà chúng ta đã nhận được, món quà quan trọng nhất và đầu tiên nhất, nguồn gốc của tất cả mọi quà tặng và tất cả các quyền khác. Với tư cách như thế, nó phải được bảo vệ. Ngoài ra, đối với người tín hữu, con người đã được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa. Nhưng, đối với các tín hữu hay những người không tin, mọi sự sống là một của quý và phẩm giá của nó phải được bảo vệ, không có ngoại trừ.

Án tử hình tất nhiên là một sự vi phạm trầm trọng quyền sống mà mọi con người đều có. Nếu thật sự xã hội và các cộng đồng nhân loại thường hay phải đối phó với các tội ác rất trầm trọng, xúc phạm đến lợi ích chung và tới sự an ninh của con người, thì cũng đúng là ở thời đại chúng ta, có nhiều phương cách để đền bù những thiệt hại gây ra và các hệ thống giam cầm ngày càng trở nên hữu hiệu để bảo vệ xã hội khỏi cái ác mà một số người có thể gây ra. Mặt khác, không được bao giờ bỏ đi sự xác tín rằng dù là các thủ phạm tội ác cũng có thể ăn năn hối cải.

Bởi thế, sự kiện là ngày càng có nhiều quốc gia đã đặt cược sự sống và đã không còn áp dụng án tử hình nữa, hay đã hoàn toàn loại nó ra khỏi các bộ luật hình sự của họ, đã làm nên một dấu hiệu tích cực.

Hội Thánh đã luôn bảo vệ sự sống và nhãn quan của Hội Thánh về án tử hình đã chín muồi. Vì lý do này, tôi đã muốn rằng điểm này sẽ được sửa đổi trong Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo. Từ rất lâu nay, án tử hình đã được coi như một câu trả lời thích hợp với tính trầm trọng của một số tội ác và cũng nhằm để bảo vệ công ích. Tuy nhiên, phẩm giá con người không thể mất đi khi con người can phạm những tội ác xấu xa nhất. Người ta không thể hủy bỏ sự sống của con người, cũng không được lấy đi của ai đó khả năng hội nhập trở lại vào cộng đồng mà người đó đã làm tổn thương và đã làm đau khổ.

Mục đích bãi bỏ án tử hình trên cấp thế giới tượng trưng cho một sự can đảm xác nhận nguyên tắc phẩm giá của con người và sự xác tín rằng loài người có thể đối phó với tội ác, cũng như nó đã từ chối cái ác, bằng cách hiến tặng cho người bị kết án khả năng và thời gian để đền bù những thiệt hại đã gây ra, để suy nghĩ về hành vi hắn đã phạm và như thế để thay đổi cuộc sống, ít là trong nội tâm.

Tôi đồng hành với quý vị trong kinh nguyện của tôi và tôi khuyến khích quý vị trong các công việc và những quyết định của quý vị, liên quan đến những người cầm quyền và tất cả những ai đang có trách nhiệm trong đất nước của họ, nhằm để hoàn thành những bước cần thiết tiến tới sự bãi bỏ hòan toàn án tử hình. Chính là thuộc về chúng ta để thừa nhận nơi mỗi con người, phẩm giá của họ và làm việc để người ta không loại trừ những sự sống khác mà cứu sống họ vì lợi ích của toàn xã hội. Cảm Ơn.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat 

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/peine-de-mort-la-vie-humaine-est-un-don-a-proteger/

 782 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.