Monthly Archives: Tháng Hai 2019

Kinh Truyền Tin : đảo ngược diễn văn tiêu cực là cuộc cách mạng lòng thương xót

« Không có gì to lớn hơn và phong phú hơn tình yêu » (Bản dịch toàn văn) FÉVRIER 24, 2019 12:55 ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 24/02/2019 Chỉ trích « những kẻ sưu tầm bất … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin : đảo ngược diễn văn tiêu cực là cuộc cách mạng lòng thương xót

Bảo vệ các trẻ vị thành niên : Đức Giáo Hoàng cầu chúc « Hội Thánh trở lại tuyệt đối khả tín và trung thành »

Lời sau Kinh Truyền Tin (bản dịch toàn văn) FÉVRIER 24, 2019 12:25 ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 24/02/2019  « Mong rằng Hội Thánh tuyệt đối khả tín và trung thành trở lại trong … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ các trẻ vị thành niên : Đức Giáo Hoàng cầu chúc « Hội Thánh trở lại tuyệt đối khả tín và trung thành »

« Chúng con, các giám mục, chúng con đã không xứng với tầm trách nhiệm của chúng con »

Thú tội trong một lễ sám hối FÉVRIER 23, 2019 18:18 RÉDACTION – ROME Đồng cử hành Thú Tội trong cuộc Gặp Gỡ về Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên 23/02/2019  « Chúng con cáo mình rằng nhiều khi chúng con, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Chúng con, các giám mục, chúng con đã không xứng với tầm trách nhiệm của chúng con »

Bảo vệ trẻ vị thành niên : các giám mục xét mình

« Tôi có xứng với tầm trách nhiệm của chính bản thân tôi không ? » FÉVRIER 23, 2019 18:13 RÉDACTION – ROME Cử hành sám hối – Cuộc gặp gỡ về Bảo Vệ trẻ Vị Thành Niên, 23/02/2019  « Tôi có xứng với … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ trẻ vị thành niên : các giám mục xét mình

Lạm dụng tình dục : « nạn nhân không có tội vì sự im lặng của mình ! »

Chứng từ trước chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục (toàn văn) FÉVRIER 23, 2019 12:31 ANNE KURIANROME Gặp gỡ về Cuộc Bảo vệ các trẻ vị thành niên, 22/02/2019  « Nạn nhân không có tội vì sự im lặng của … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Lạm dụng tình dục : « nạn nhân không có tội vì sự im lặng của mình ! »

Bảo vệ các trẻ vị thành niên/chứng từ : « Bắt giữ những kẻ tấn công » 5/5

« Đưa ra những hành động nghiêm khắc » FÉVRIER 21, 2019 22:34 MARINA DROUJININA – ROME Bảo vệ các trẻ vị thành niên 21/02/2019  « Tôi sẽ yêu cầu những người trách nhiệm giáo tỉnh cũng như các bề trên tổng quyền … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ các trẻ vị thành niên/chứng từ : « Bắt giữ những kẻ tấn công » 5/5

Bảo vệ các trẻ vị thành niên/chứng từ : « Mất đi sự trong trắng của tuổi thanh xuân » 4/5

« Tôi đã tìm lại được hy vọng và sự chữa lành » FÉVRIER 21, 2019 22:33 MARINA DROUJININA – ROME Bảo vệ trẻ vị thành niên 21/02/2019  « Tôi sẽ yêu cầu các đức giám mục điều khiển. Lãnh Đạo, nhãn quan … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ các trẻ vị thành niên/chứng từ : « Mất đi sự trong trắng của tuổi thanh xuân » 4/5

Bảo vệ trẻ vị thành niên/chứng từ : một linh mục dòng nạn nhân lạm dụng 3/5

Mong các giám mục « học biết lắng nghe » FÉVRIER 21, 2019 22:33 MARINA DROUJININA – ROME Bảo vệ trẻ vị thành niên 21/02/2019 Một linh mục của Đông Âu, nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục bởi một linh … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ trẻ vị thành niên/chứng từ : một linh mục dòng nạn nhân lạm dụng 3/5

Bảo vệ trẻ vị thành niên/chứng từ : bị bắt buộc phá thai 2/5

« Tôi đã chịu biết bao sỉ nhục » FÉVRIER 21, 2019 22:28 MARINA DROUJININA – ROME Bảo vệ trẻ vị thành niên 21/02/2019  « Tôi có cảm tưởng có một cuộc đời lãng phí. Tôi đã chịu bao nhiêu sỉ nhục… đến … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ trẻ vị thành niên/chứng từ : bị bắt buộc phá thai 2/5

Bảo vệ trẻ vị thành niên/lời chứng – « Họ đã đối xử với tôi như kẻ nói dối » 1/5

« Phục hồi niềm tin vào Hội Thánh » FÉVRIER 21, 2019 22:14 MARINA DROUJININA – ROME Bảo vệ trẻ vị thành niên  « Tôi… cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Người giúp tôi phục hồi niềm tin vào Hội Thánh, xin cho … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ trẻ vị thành niên/lời chứng – « Họ đã đối xử với tôi như kẻ nói dối » 1/5