« Communis vita » – tự sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để làm sáng tỏ tình trạng của một số tu sĩ

Đương nhiên sa thải trong trường hợp đào viện 12 tháng

MARS 26, 2019 17:29 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOISVIE CONSACRÉE

Giáo luật Canon

 « Đời sống cộng đoàn là một yếu tố cốt yếu của đời sống tu trì và « các tu sĩ phải cư ngụ trong nhà dòng bằng cách giữ đời sống cộng đoàn và không thể vắng mặt mà không có phép viện phụ của họ » (can. 665§1 CIC) : Đó là những lời đầu của « tông thư » mới dưới hình thức « tự sắc » của Đức Giáo Hoàng Phanxicô có nhan đề là « Communis vita ».

Văn thư này đề ngày 19/3/2019 – dưới sự bảo trợ của thánh Giuse. Nó được Tòa Thánh phổ biến bằng tiếng Ý và tiếng Latinh, hôm thứ ba 26/3/2019. Những chuẩn mực mới sẽ được công bố bởi nhật báo Osservatore Romano và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2019.

Tóm lại, tài liệu làm sáng tỏ tình trạng của các tu sĩ đã đoạn giao với tu viện của họ : nếu một tu sĩ không có tin tức gì và không thể tìm được dấu vết sau 12 tháng liên tục, người đó bị coi như bị sa thải khỏi trạng thái tu sĩ, cũng như thế nếu người đó đã kết hôn (kể cả chỉ kết hôn ngoài đời), hay nếu người đó bỏ đạo công giáo (đã được ghi trong Luật Canon).

Cũng tài liệu này đã nhắc rằng theo Luật Canon (CIC) đây là một bổn phận của viện phụ phải « tìm kiếm người tu sĩ vắng mặt bất hợp pháp để giúp người đó trở lại và kiên trì trong ơn gọi của mình » (x. can. 665 §2 CIC).

Tuy nhiên Đức Giáo Hoàng công nhận rằng nhiều khi, viện phụ « không thể có khả năng tìm ra người tu sĩ vắng mặt », Luật Canon dự kiến là sau 6 tháng « vắng mặt bất hợp pháp » (x. can. 696 CIC), có thể « khởi sự vụ án sa thải khỏi viện theo thủ tục đã được thiết lập » (x. can. 697 CIC). Tuy nhiên ngài lưu ý rằng « khi không biết nơi ở của tu sĩ, điều này trở thành khó khăn có được một sự xác thực pháp lý của tình trạng sự kiện ».

Như thế, « để giúp các tu viện giữ được kỷ luật cần thiết và có thể tiến hành việc sa thải người tu sĩ đã vắng mặt bất hợp pháp, nhất là trong các trường hợp không tìm được người đó », Đức Giáo Hoàng Phanxicô  thêm vào điều can. 694 §1 CIC, và « trong những lý do sa thải đương nhiên (ipso facto) ra khỏi một tu viện » trường hợp của một « sự vắng mặt bất hợp pháp dài hạn khỏi nhà dòng » nếu nó kéo dài « ít là 12 tháng liên tục ».

Việc tuyên bố sự kiện bởi việnphụ « phải được xác nhận bởi Tòa Thánh ». Nếu tu viện là thuộc giáo phận, việc xác nhận « thuộc về giám mục chính tòa ».

Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ rõ rằng điều 1 của luật canon 694 CIC được thay thế bởi những điều sau đây (chúng tôi dịch với ngôn ngữ báo chí chứ không với ngôn ngữ pháp lý) :

« §1. Phải coi như bị sa thải ra khỏi tu viện, cách đương nhiên, người tu sĩ (đã có những vi phạm sau đây)

  • đã bỏ đạo công giáo một cách công khai
  • đã kết hôn hay đã cố ý kết hôn dù là chỉ ngoài đời
  • đã vắng mặt khỏi nhà dòng một cách bất hợp pháp theo điều can. 665 §2 CIC, trong 12 tháng không gián đoạn, kể cả sự kiện không tìm được người tu sĩ.
  • 2. Trong những trường hợp như thế, viện phụ và người cố vấn của ngài phải ngay lập tức tập trung các bằng chứng, phát đi một bản tuyên bố về sự kiện, để cho sự sa thải được có giá trị trên mặt pháp lý.
  • 3. Trong trường hợp được dự trù bở điều §1 số.3, một bản tuyên bố như thế phải được xác nhận bởi Tòa Thánh để có giá trị pháp lý ; đối với các tu viện thuộc giáo phận, sự xác nhận thuộc về giám mục chính tòa.

Điều 2 của can.729 CIC được thay thế toàn bộ bởi một văn bản mới kể cả những chuẩn mức mới.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/communis-vita-motu-proprio-du-pape-francois-pour-clarifier-la-situation-de-certains-religieux/

 

 735 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.