Những quy định để bảo vệ trẻ vị thành niên – một quan tâm đến lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân

Tóm lược của Phòng Báo Chí Tòa Thánh

mai 09, 2019 15:04 Hélène GinabatRome

Ông Alessandro Gisotti trên chuyến bay từ Rôma đi Panama

Những tiêu chuẩn mới để chống lạm dụng trong Giáo Hội nhấn mạnh đến « sự săn sóc những người bị xúc phạm và tầm quan trọng của việc đón tiếp họ, lắng nghe họ và đồng hành với họ, bằng cách cống hiến cho họ sự hỗ trợ tinh thần và y tế mà họ cần đến », Phòng Báo Chí Tòa Thánh nhấn mạnh, ngày 09/5/2019.

Vào lúc công bố Bản Tự Sắc « Vos estis lux mundi » (Anh em là ánh sáng cho thế gian » của Đức Giáo Hoàng Phanxicô , Tòa Thánh đã thêm một bản tóm lược những điều mới của các quy định, sẽ có giá trị trong toàn Gíáo Hội kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

Sau đây là bản dịch văn bản này, đặc biệt nhấn mạnh rằng bộ luật này cho Hội Thánh trên toàn cầu có mục đích thiết lập « một sự điều hợp tốt hơn giữa các giáo phận và Tòa Thánh ».

AK

Thông cáo của Tòa Thánh

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban bố Tông Thư dưới hình thức Tự Sắc « Vos estis lux mundi » liên quan đến những biện pháp mới cần được chấp nhận để ngăn ngừa và chống lại những sự lạm dụng tình dục trên các trẻ vị thành niên, với những người dễ bị tổn thương hay các vi phạm bằng bạo lực, dưới sự đe dọa hay qua những lạm dụng quyền lực.

ĐạoTự Sắc này, thành quả của sự suy nghĩ và hợp tác trong lúc và sau khi cuộc gặp gỡ của các vị chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục và những vị bề trên tổng quyền các Tu hội chính, diễn ra hồi tháng 02/2019 vừa qua, là một sự cam kết mới của Hội Thánh trên lãnh vực này.

« Vos estis lux mundi » chứa đựng các yếu tố mới mẻ nhằm để tạo điều kiện thuận lợi cho một sự phối hợp tốt hơn giữa các giáo phận với Tòa Thánh. Đặc biệt, tất cả các giáo phận, trong vòng một năm, đều phải lập ra những hệ thống bền vững và dễ tiếp cận bởi công chúng để báo cáo những trường hợp lạm dụng tình dục và sự bao che chúng. Ngoài ra, Tự Sắc buộc tất cả các giáo sĩ, các tu sĩ nam, nữ, phải báo cáo cho các Thẩm Quyền Gíáo Hội chức năng những lạm dụng mà họ biết. Các trường hợp được báo cáo sau đó sẽ được kiểm chứng không trì trệ và các quyết định sẽ được đưa ra ngay theo giáo luật canon.

Liên quan đến những báo cáo nhằm vào các vị giám mục, Tự Sắc đưa ra những biện pháp mang tính thủ tục, bình thường được giao cho sự kiểm chứng về những điều cáo buộc cho tổng giám mục lãnh thổ thuộc quyền của giáo tỉnh liên hệ. Ngoài ra, lần đầu tiên, đã thiết lập những thời hạn trong đó cuộc điều tra phải được tiến hành, cũng như các phương thức phải theo bởi đấng bản quyền, ngài có thể có được sự đóng góp chức năng đặc biệt bởi các tín hữu giáo dân.

Sau cùng, Tự Sắc nhấn mạnh đến sự cần thiết phải săn sóc những người bị xúc phạm và về tầm quan trọng của việc tiếp đón họ, lắng nghe họ và đồng hành với họ, bằng cách cống hiến cho họ sự trợ giúp tinh thần và y tế mà họ cần đến.

Rất mong Tự Sắc, được ủng hộ bằng lời cầu nguyện và được làm sống động bởi sự hối cải,  sẽ đóng góp để loại trừ tai họa các vụ lạm dụng tình dục trên trẻ em vị thành niên và trên những người lớn dễ bị tổn thương

Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/normes-pour-la-protection-des-mineurs-un-accent-sur-lecoute-et-laccompagnement-des-victimes/

 631 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.