Nữ Vương Thiên Đàng – Quên đi những chiến lược và hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng (Bản dịch toàn văn)

MAI 26, 2019 14:10 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 26/5/2019

 « Hội Thánh không thể ở diện tĩnh tại », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khuyến khích trong giờ Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 26/5/2019. Ngài đã mời gọi hãy « gỡ bỏ những sợi dây thế tục được tượng trưng bởi những tư tưởng, những sách lược, những mục tiêu của chúng ta, vốn thường làm cho hành trình đức tin càng thêm nặng nề », và hãy « lắng nghe Lời Chúa một cách ngoan hiền ».

Đây quả là sứ vụ của Chúa Thánh Thần « là làm cho hiểu được một cách viên mãn và thúc đẩy hãy cụ thể thực hiện những giáo huấn của Chúa Giêsu ». Và đây cũng là « sứ vụ của Hội Thánh », ngài nói với các khách hành hương tụ tập trong giờ kinh kính Đức Mẹ dưới trời mưa, trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Sau đây là bản dịch lời suy niệm của Đức Giáo Hoàng.

Lời của Đức Giáo Hoàng trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng.

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm ngày chúa nhật thứ VI Mùa Phục Sinh giới thiệu cho chúng ta một trích đoạn của bài diễn văn mà Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ trong Bữa Tiệc Ly (x. Ga 14, 23-29). Người phán về công trình của Chúa Thánh Thần và người ban một lời hứa : «  Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (v.26). Trong lúc thời gian thập giá đã tới gần, Chúa Giêsu bảo đảm với các Tông Đồ rằng các ông sẽ không cô đơn : sẽ luôn có Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, sẽ nâng đỡ các ông trong sứ vụ đem Tin Mừng đến cho toàn thế giới. Trong ngôn ngữ Hy Lạp nguyên thủy, từ ngữ ‘‘Đấng Bảo Trợ’’ có nghĩa là Đấng đứng bên cạnh để nâng đỡ và an ủi.

Sứ vụ của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa như quà tặng là thế nào ? Chính Người đã nói rõ : « Người sẽ dạy anh em mọi điều, và Người sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em ». Trong cuộc đời dưới thế của Người, Chúa Giêsu đã truyền dạy tất cả những gì Người muốn ký thác cho các Tông Đồ : Người đã chu toàn sự Mặc Khải Thiên Chúa, nghĩa là tất cả những gì Chúa Cha muốn nói với nhân loại với sự nhập thể của Chúa Con. Sứ vụ của Chúa Thánh Thần là nhắc lại, nghĩa là làm cho hiểu được một cách viên mãn và thúc đẩy hãy cụ thể thực hiện những giáo huấn của Chúa Giêsu. Và đây cũng chính là sứ vụ của Hội Thánh, vốn thực thi sứ vụ đó qua một lối sống cao quý, được đặc trưng bởi một số những đòi hỏi : đức tin nơi Chúa và tuân giữ Lời Người ; sự ngoan hiền đối với tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho Đức Kitô Phục Sinh hằng sống và hiện diện ; sự đón nhận bình an của Người và sự làm chứng cho Người như một thái độ cởi mở và gặp gỡ với người khác.

Để thực hiện tất cả những điều này, Hội Thánh không thể ở trong vị thế tĩnh tại. Vấn đề là phải cởi bỏ những sợi dây thế tục được tượng trưng bởi những tư tưởng, những sách lược, những mục tiêu của chúng ta, chúng thường làm cho hành trình đức tin thêm nặng nề, và phải lắng nghe Lời Chúa một cách ngoan hiền. Như thế, chính là Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta và dẫn dắt Hội Thánh, để cho dung nhan đích thực của Hội Thánh được chói lọi, tươi đẹp và sáng lạn, như Đức Kitô mong muốn.

Ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy mở rộng tấm lòng đón nhận ân điển của Chúa Thánh Thần, để Người dẫn dắt chúng ta trên những lối mòn của lịch sử. Ngày này qua ngày khác, Người dạy dỗ chúng ta về cái lôgíc của Tin Mừng, cái lôgíc của tình yêu đón nhận, ‘‘ Bằng cách dạy chúng ta mọi điều’’ và ‘‘bằng cách làm cho chúng ta nhớ lại mọi điều Chúa đã phán với chúng ta’’. Cầu xin Đức Mẹ Maria, mà chúng ta hằng tôn sùng và cầu nguyện với một tấm lòng sốt sắng đặc biệt như mẹ trên trời của chúng ta trong tháng Năm này, gìn giữ Hội Thánh và toàn thể nhân loại. Cầu xin Mẹ, với một đức tin khiêm nhường và can đảm, đã cộng tác đầy đủ với Chúa Thánh Thần cho việc nhập thể của Con Thiên Chúa, phù giúp cho chúng ta cũng được dạy dỗ và dẫn dắt bởi Đấng Bảo Trợ, để chúng ta có thể đón nhận Lời của Thiên Chúa và làm chứng Lời Người trong cuộc sống của chúng ta.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/regina-coeli-oublier-ses-strategies-et-se-mettre-a-lecoute-de-lesprit-saint/

 735 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.