Kỷ niệm ngày tấn phong giám mục của Đức Jorge Mario Bergoglio

Diễm phúc của gặp gỡ và hiệp thông

juin 27, 2019 15:06 Anita BourdinPape François

Lễ Tấn Phong Giám Mục của Đức Jorge Mario Bergoglio

Chúc mừng ngày kỷ niệm ! Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 27 năm lễ tấn phong giám mục của cha Jorge Mario Bergoglio SJ, tại nhà thờ Đức Bà của Buenos Aires, ngày 27/6/1992, năm kỷ niệm 500 năm Phúc Âm hóa Châu Mỹ Latinh : lúc đó ngài 55 tuổi.

Bài tweet ngày hôm nay đăng trên trương mục @Pontifex_fr của ngài, dưới hình thức diễm phúc, có lẽ ngài muốn tóm tắt cái nhìn của ngài về vai trò của giám mục : « Phúc cho ai tin và cố gắng tạo ra gặp gỡ và hiệp thông ».

Nhưng Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã nhiều lần phác họa chân dung mẫu của vị giám mục theo trái tim của ngài, như trong bài giảng tại Nhà Thánh Martha ngày 12/11/2018 : « Chính Lời của Thiên Chúa tuyên bố rằng giám mục phải là đầy tớ khiêm nhường và hiền lành, chứ không phải ông hoàng » : « đây không phải là điều mới lạ hậu công đồng, mà điều này đã có từ những ngày đầu của Hội Thánh khi Hội Thánh nhận thấy rằng phải được tổ chức », Đức Giáo Hoàng nhắc nhở.

« Trong Hội Thánh, người ta không thể sắp xếp trật tự mà không có một vị giám mục kiểu đó », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh : điều đáng kể trước mặt Thiên Chúa, không phải là « dễ có cảm tình », mà phải là « khiêm nhường » và « phục vụ », ngài nói thêm.

Và đó là những phẩm chất cần phải vun trồng bởi vị giám mục, bắt đầu bằng « sự hiếu khách » và rồi « yêu thích điều thiện », « biết điều, chính trực, thánh thiện, tự chủ, trung tín với những điều ngài đã được giáo huấn ».

Lễ tấn phong giám mục của Đức Jorgio Mario Bergoglio

Một cuốn video lưu trữ đã ghi lại biến cố. Đức giám mục phụ tá giáo phận Buenos Aires đã được tấn phong cùng lúc với Đức Cha Raul Omar Rossi (1938-2003), giám mục giáo phận San Martin, bởi Đức Hồng Y tổng giám mục của Buenos Aires, Antonio Quarracino (1923-1998).

Ngài sau đó đã trở thành giám mục phó kể từ ngày 03/6/1997, trước khi lên kế vị Đức Hồng Y Quarracino, mất ngày 28/02/1998.

Ngài đã được nâng lên hàng Hồng Y bởi ĐGH Gioan Phaolô II ngày 21/02/2001 và ngài sẽ được bầu lên ngôi Giáo Hoàng ngày 13/3/2013, lúc ngài 76 tuổi.

Sinh ngày 17/12/1936, ngài đã được thu phong linh mục ngày 13/12/1969, 4 ngày trước sinh nhật thứ 33 của ngài. Và ngài đã khấn vĩnh viễn trong Dòng Tên ngày 22/4/1973.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/anniversaire-de-lordination-episcopale-de-jorge-mario-bergoglio/

 768 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.