Kinh Truyền Tin – « Chúa Giêsu muốn chúng ta đam mê »

Cẩn thận cho kẻ đi theo Người để hành nghề (Bản dịch toàn văn)

JUIN 30, 2019 16:04 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 30/6/2019

 « Chúa Giêsu muốn chúng ta là những con người đam mê… Một sự đam mê của trái tim được diễn dịch ra bằng những cử chỉ gần gũi cụ thể với các anh em », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trước Kinh Truyền Tin ngày 30/6/2019.

« Cẩn thận cho những kẻ đi theo Chúa Giêsu để tiến thân, nghĩa là để hành nghề, để tự cảm thấy mình quan trọng và đạt được một vị trí nổi tiếng », Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo khi dẫn nhập kinh kính Đức Mẹ từ cửa sổ của dinh Giáo Hoàng trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô.

Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về ba điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu : phải lên đường – lưu động – với sự nhậm lẹ và kiên quyết.

Lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong bài Phúc Âm ngày hôm nay (x. Lc 9,51-62), thánh Luca bắt đầu nói về chuyến du hành cuối cùng của Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, sẽ kết thúc vào chương 19. Đây là một cuộc du hành dài, không chỉ về mặt địa dư và không gian, mà còn về tinh thần và thần học dẫn đến sự hoàn tất sứ vụ của Đấng Mêsia. Quyết định của Chúa Giêsu là triệt để và trọn vẹn, và tất cả những ai đi theo Người đều được kêu gọi hãy đọ sức với quyết định đó. Thánh sử gia ngày hôm nay giới thiệu với chúng ta ba nhân vật – ba trường hợp ơn gọi, có thể nói như vậy – cho thấy tất cả những gì được yêu cầu nơi người muốn đi theo Chúa Giêsu đến cùng, một cách toàn vẹn.

Nhân vật thứ nhất tuyên hứa với Người : « Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng đi theo » (c.57). Hào phóng ! Nhưng Chúa Giêsu trả lời rằng, khác với chồn cáo có hang và chim chóc có tổ, « Con Người không có chỗ tựa đầu » (c. 58). Sự nghèo khó tuyệt đối của Chúa Giêsu. Quả vậy, Chúa Giêsu đã rời bỏ nhà cha mẹ và đã từ chối mọi sự an toàn để đi rao giảng Nước Thiên Chúa cho đàn chiên lạc loài của dân Người. Như thế, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta, cho chúng ta là các môn đệ của Người, rằng sứ vụ của chúng ta trên thế gian không thể tĩnh tại, mà nó phải lưu động. Người Kitô hữu phải là một người lưu động. Hội Thánh, do bản chất của mình, luôn ở trong động thái, Hội Thánh không tĩnh tại và yên tĩnh trong hàng rào vây quanh. Hội Thánh mở ra những chân trời rộng lớn, được sai đi – Hội Thánh được sai đi – để mang Phúc Âm đi trên các nẻo đường và đến với những vùng ngoại biên của con người và của sự sống. Đó là nhân vật thứ nhất.

Nhân vật thứ nhì mà Chúa Giêsu gặp mặt, nhận được lời kêu gọi trực tiếp từ Người, nhưng người đó trả lời : « Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã » (c. 59). Đây là một yêu cầu chính đáng, đặt trên điều răn thảo kính cha mẹ (x. Xh 20,12). Tuy nhiên Chúa Giêsu đối đáp lại : « Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ » (c.60). Qua những lời này, mang tính cố ý khiêu khích, Người muốn khẳng định tính ưu tiên của sự đi theo và của việc loan báo Nước Thiên Chúa, kể cả so với những thực tế quan trọng nhất, như là gia đình chẳng hạn. Sự khẩn thiết thông báo Tin Mừng, bẻ gẫy xiềng xích của sự chết và khánh thành đời sống vĩnh cửu, không chấp nhận những chậm trễ, mà đòi hỏi sự nhậm lẹ và sự sẵn lòng. Như thế, Hội Thánh mang tính lữ hành, và ở đây, Hội Thánh quyết tâm, Hội Thánh hành động với sự hối hả, ngay lập tức, không đợi chờ.

Nhân vật thứ ba cũng muốn đi theo Chúa Giêsu nhưng với một điều kiện : anh ta sẽ đi theo sau khi từ biệt cha mẹ trước đã. Và anh ta đã nghe được Thầy nói với anh ta rằng : « Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa » (c.62). Đi theo Chúa Giêsu loại bỏ những hối tiếc và những ngoái nhìn đàng sau, mà đòi hỏi nhân đức quyết định.

Hội Thánh, để đi theo Chúa Giêsu, là lưu động, Hội Thánh hành động tức khắc, hối hả và mang tính quyết định. Giá trị của những điều kiện được Chúa Giêsu đặt ra – lữ hành, nhậm lẹ và quyết định – không nằm trong loạt từ ‘‘không’’ nói với những điều tốt lành và quan trọng trong đời. Thay vào đó, dấu nhấn được đặt trên mục đích chính : trở thành môn đệ của Đức Kitô ! Một lựa chọn tự do và có ý thức, được thực hiện bằng tình yêu, để tạ ơn vô cùng của Thiên Chúa, và không phải được làm như một cách để tự thăng tiến, nghĩa là để hành nghề, để cảm thấy mình quan trọng hay đạt được những vị trí nổi tiếng. Chúa Giêsu muốn chúng ta đam mê bởi Người và bởi Phúc Âm. Một sự đam mê của trái tim được diễn dịch bởi những cử chỉ gần gũi cụ thể với các anh em đang cần đến sự đón nhận và chăm sóc nhiều nhất. Cũng như chính Người đã trải nghiệm.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, ảnh tượng của Hội Thánh lữ hành, trợ giúp chúng ta vui vẻ đi theo Chúa Giêsu và loan báo với các anh em, với một tình yêu được canh tân, Tin Mừng của Cứu Độ.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-jesus-nous-veut-passionnes/

 692 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.