Việt Nam/Tòa Thánh : Cuộc gặp gỡ làm việc nhóm lần thứ VIII tại Vatican

Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin được dự trù « trong một tương lai gần »

AOUT 20, 2019 17:00 MARINA DROUJININA – DICASTERES, DIPLOMATIE VATICANE

Bản đồ nước Việt Nam

Cuộc gặp gỡ lần thứ VIII của nhóm làm việc giữa Tòa Thánh và nước CHXHCN Việt Nam sẽ diễn ra tại Vatican trong những ngày 21 và 22/8/2019, ông giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Matteo Bruni, thông báo hôm thứ ba 20/8/2019.

Mục đích cuộc hội họp là để « triển khai và đào sâu các quan hệ song phương » ; « đặc biệt » – « một số mặt của đời sống giáo hội trong nước, cũng như những vấn đề liên quan đến quy chế và nhiệm vụ của vị đại diện Đức Giáo Hoàng thường trú tại Việt Nam, cũng như chuyến viếng thăm sắp tới của Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức  Hồng  Y Pietro Parolin, được dự trù trong một tương lai gần ».

Phái đoàn Việt Nam sẽ được hướng dẫn bởi thứ trưởng bộ Ngoại Giao, Tô Anh Dũng, và phái đoàn Tòa Thánh bởi Đức Cha Antôn Camilleri, thứ trưởng bộ ngoại giao Tòa Thánh.

Cuộc gặp gỡ lần trước của nhóm làm việc hỗn hợp giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra ngày 19/12/2018 tại Hà Nội.

Các cuộc gặp gỡ này sẽ cho phép đạt tới việc thiết lập các quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Năm 2011, Việt Nam đã đón tiếp vị đại diện chính thức đầu tiên – không thương trú – của Tòa Thánh, kể từ năm 1975, là Đức Cha Leopoldo Girelli.

Ngày 20/10/ 2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến phó thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam, Trương Hòa Bình, tại Vatican.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/vietnam-saint-siege-la-viii-rencontre-du-groupe-de-travail-au-vatican/

 583 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.