Việt Nam / Tòa Thánh – tổng kết cuộc gặp gỡ lần thứ VIII của nhóm làm việc

« Các cuộc thảo luận sâu về quan hệ » giữa hai Quốc Gia

AOÛT 23, 2019 17:54 MARINA DROUJININADICASTÈRES, DIPLOMATIE VATICANE

Một nhà thờ Việt Nam

Cuộc gặp gỡ lần thứ VIII của nhóm làm việc Việt Nam – Tòa Thánh đã diễn ra trong những ngày 21 và 22/8/2019 tại Vatican. Hai phái đoàn đã có « những cuộc thảo luận sâu về các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, kể cả về những vấn đề liên quan đến Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam », một bản thông cáo báo chí hỗn hợp được công bố ngày thứ sáu 23/8/2019 đã cho biết.

Phái đoàn Việt Nam đã đưọc Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp kiến ngày 22/8/2019 tại nhà Thánh Martha, và đã có chuyến viếng thăm xã giao Đức Quốc Vụ Khanh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, và đức bộ trưởng bộ ngoại giao, Đức Cha Paul Richard Gallagher. Các cuộc gặp gỡ này « đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thiện chí và tương kính », bản thông cáo xác nhận.

Cuộc gặp gỡ lần thứ VIII của nhóm làm việc đã được đồng chủ tọa bởi ông thứ trưởng ngoại giao, Tô Anh Dũng, trưởng phái đoàn Việt Nam, và thứ trưởng bộ ngoại giao Tòa Thánh, Đức Cha Antoine Camilleri, trưởng phái đoàn Tòa Thánh.

Trong cuộc gặp gỡ, hai bên « đã ghi nhận với sự thỏa mãn những phát triển tích cực của các quan hệ song phương trong những năm gần đây, đặc biệt là những tiếp xúc thường xuyên đã diễn ra sau lần gặp gỡ thứ bẩy của nhóm làm việc hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh tại Hà Nội vào tháng 12/2018 và những cuộc tham khảo giữa nhóm làm việc liên bộ của Việt Nam và Đức Cha Marek Zalewski, tổng giám mục, đại diện Đức Giáo Hoàng không thường trú tại Việt Nam.

Sau khi thảo luận về tình hình Giáo Hội tại Việt Nam, hai bên « đã đạt tới một thoả thuận về những phương tiện để phát huy các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh trong tương lai trước mặt » và, đặc biệt, trên những « nguyên tắc căn bản » của việc giải quyết quy chế của vị đại diện Đức Giáo Hoàng thường trú tại Việt Nam và văn phòng đại diện Đức Giáo Hoàng thường trú tại Việt Nam, « nhằm kiến tạo văn phòng này càng sớm càng tốt ».

Tòa Thánh và Việt Nam cũng đã « bầy tỏ ý chí tiếp nối cuộc đối thoại đặt nền tảng trên sự tin tưởng và tương kính ». Họ cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng phải phát huy nhiều hơn nữa những tiếp xúc, « kể cả những tiếp xúc ở cấp cao », giữa đôi bên.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/vietnam-saint-siege-le-bilan-de-la-viii-rencontre-du-groupe-de-travail/

 580 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.