Việt Nam – Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, tân giám mục Đà Lạt

Ngài đã đậu bằng tiến sĩ giáo luật tại Rôma

SEPTEMBRE 17, 2019 16:19 MARINA DROUJININAARCHIVES

Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Nicôla Đà Lạt

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chấp thuận, hôm 14 tháng 9 năm 2019, đơn từ chức quyền cai quản giáo phận Đà Lạt, Việt Nam, do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Tòa Thánh cho biết. Kế vị ngài là Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, cho đến nay là giám mục phó của cũng giáo phận này.

Sau một bản thông báo về tiểu sử của ngài được đăng tải trên Vatican News bằng tiếng Việt Nam, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã đến tuổi về hưu theo luật canon là 75 tuổi vào ngày 14/9/2019.

Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, 64 tuổi, sinh ngày 12/8/1955 tại Cần Thơ và đã theo học tại tiểu chủng viện Simon Hòa tại Đà Lạt từ năm 1973 đến năm 1977. Sau đó, ngài đã học triết và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X Đà Lạt.

Ngài đã thụ phong linh mục ngày 29/5/1994 thuộc giáo phận Đà Lạt

Sau đó, Đức Cha Nguyễn Văn Mạnh đã du học tại Rôma từ năm 2003 đến năm2009 và đã đậu bằng tiến sĩ giáo luật canon tại Viên Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana.

Ngày 08/4/2017, ngài đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ định làm giám mục phó của giáo phận Đà Lạt.

Theo Sách Niên Giám của Tòa Thánh năm 2019, giáo phận Đà Lạt có 378 269 giáo dân công giáo trên tổng cộng dân số là 1 triệu 390 000, với 105 giáo xứ, 172 linh mục triều và 120 linh mục dòng, 66 chủng sinh, 440 nam tu sĩ 1 094 nữ tu sĩ.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/vietnam-mgr-dominic-nguyen-van-manh-nouvel-eveque-de-da-lat/

 808 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.