Hiệp Ước Trung Quốc – Tòa Thánh : « một cửa đã mở »

Ra mắt một tác phẩm tại Rôma

SEPTEMBRE 27, 2019 17:54 ANNE KURIANROME

Đức Giáo Hoàng gặp gỡ các khách hành hương Trung Hoa

« Một cánh cửa đã được mở, và có thể khó mà đóng trở lại », Đức Cha Claudio Maria Celli khẳng định, một năm sau Hiệp Định tạm thời được ký kết tại Bắc Kinh, giữa Tòa Thánh và nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, ngày 22/9/2018.

Vị nguyên thứ rưởng bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh đã giới thiệu tác phẩm ‘‘Hiệp Định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Người công giáo Trung Hoa giữa quá khứ và tương lai’’ (Urbaniana Universiy Press) – được Đức Hồng Y Pietro Parolin đề tựa – hôm 26/9/2019, trước sự hiện diện của người đứng đầu Bộ Chính Trị và vị bí thư thứ nhất tòa đại sứ Trung Quốc tại Rôma.

Theo Đức Cha Celli, hiệp ước này mang tính ‘‘lịch sử’’ bởi vì nó cho phép tất cả các giám mục Trung Hoa được hiệp thông với nhau và với đấng kế vị thánh Phêrô, lần đầu tiên từ 70 năm nay. Cũng trong quan điểm này, ngài nhấn mạnh, các đường hướng mục vụ về ‘‘đăng ký’’ dân sự của hàng giáo phẩm tại Trung Quốc, được công bố ngày 28/6 vừa qua, nhắc nhở rằng « lòng yêu nước » và những đòi hỏi của đời sống công giáo « không mâu thuẫn với nhau ».

Về phía ông Romano Prodi, nguyên chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, đã nhấn mạnh lên những hậu quả xã hội và địa dư chính trị của quyết định này đối với Trung Quốc, là nước đã chứng kiến những thay đổi chóng mặt trong 30 năm gần đây. Bản Hiệp Ước đã có thể hình thành, ngài giải thích, bởi vì dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nhà cầm quyền Trung Quốc đã nhận thấy Gíáo Hội « mang tính hoàn vũ hơn và ít mang tính Tây Phương ».

Sau cùng, cha Federico Lombardi, cựu giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã nhấn mạnh rằng Hiệp Ước đã có thể ra đời nhờ vào « lòng trung thành của người công giáo Trung Hoa và của các giám mục của họ » trong những thập niên gần đây : nếu họ đã không đặc biệt gắn liền một cách thiêng liêng với Đức Giáo Hoàng, ngài đánh giá, giới lãnh đạo đã không nhận thấy sự vững chắc của sự hiệp thông này và đã không tạo điều kiện thuận lợi cho sự thỏa hiệp.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/accord-chine-saint-siege-une-porte-sest-ouverte/

 711 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.