Monthly Archives: Tháng Mười 2019

Các tuyên úy quân đội – đào tạo lương tâm và tấm lòng

Làm cho người ta tôn trọng luật quốc tế về nhân đạo (bản dịch đầy đủ) OCTOBRE 31, 2019 17:27 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Hội Thảo Quốc Tế về Đào Tạo Các Tuyên Úy Công Giáo trong Quân Đội … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Các tuyên úy quân đội – đào tạo lương tâm và tấm lòng

Ngày hôm nay vẫn còn những người bỏ tiền để làm chuyện đó » – hãy nói không với coi bói và coi chỉ tay

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (bản dịch đầy đủ) OCTOBRE 30, 2019 17:25 HÉLÈNE GINABAT – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 30/10/2019 Rửa Tội cho Lyđia và gia đình bà, tại Philiphê, là « sự làm … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày hôm nay vẫn còn những người bỏ tiền để làm chuyện đó » – hãy nói không với coi bói và coi chỉ tay

Kinh Truyền Tin « Để sống vì Chúa Giêsu, để sống vì Tin Mừng, phải đi ra khỏi chính mình »

Lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin (Bản dịch đầy đủ) OCTOBRE 27, 2019 16:56 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS, SYNODES DES  ÉVÊQUES Kinh Truyền Tin ngày 27/10/2019 « Để sống vì Chúa Giêsu, để sống … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin « Để sống vì Chúa Giêsu, để sống vì Tin Mừng, phải đi ra khỏi chính mình »

Thượng Hội Đồng Các Giám Mục về Amazone « Biết nghe tiếng kêu của người nghèo » bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Kết luận của ba tuần lễ công nghị OCTOBRE 27, 2019 11:00 ANITA BOURDIN – PAPE FRANÇOIS Công nghị về Amazone, Kết Luận « Trong Thượng Hội Đồng Các Giám Mục kỳ này, chúng ta đã có ơn phúc nghe được … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Thượng Hội Đồng Các Giám Mục về Amazone « Biết nghe tiếng kêu của người nghèo » bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Với các tu sĩ dòng Tôi Tớ Đức Mẹ – Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi hãy là những người của hy vọng và tin tưởng

Chỉ có Thiên Chúa mới ban ơn hy vọng và tin tưởng. OCTOBRE 25, 2019 17:51 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS, VIE CONSACRÉE Triều kiến chung ngày 23/10/2019 Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các nam tu sĩ Dòng Tôi Tớ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Với các tu sĩ dòng Tôi Tớ Đức Mẹ – Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi hãy là những người của hy vọng và tin tưởng

Bài Giáo Lý – khởi đầu chuyến « viễn du dài hạn của Lời Thiên Chúa »

Công đồng Giêrusalem đầu tiên, một thí dụ của tính công nghị (Bản dịch toàn văn) OCTOBRE 23, 2019 16:43 HÉLÈNE GINABAT – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 23/10/2019 Sách Tông Đồ Công Vụ là « cuốn sách về … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giáo Lý – khởi đầu chuyến « viễn du dài hạn của Lời Thiên Chúa »

Cầu nguyện có trọng yếu không ? « Người ta không thể ngưng thở » Đức Giáo Hoàng viết

Một bản văn chưa từng xuất hiện được công bố trong một tác phẩm mới OCTOBRE 20, 2019 18:37 ANNE KURIAN – PAPE FRANÇOIS Chặng Đường Thánh Giá trên Đấu Trường Colisêô 19/4/2019 Cầu nguyện là hơi thở của người … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Cầu nguyện có trọng yếu không ? « Người ta không thể ngưng thở » Đức Giáo Hoàng viết

Kinh Truyền Tin – điều kiện không thể thiếu cho sứ vụ truyền giáo

Suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng (Bản dịch toàn văn) OCTOBRE 20, 2019 13:54 ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 20/10/2019 « Để sống trọn vẹn sứ vụ truyền giáo, có một điều kiện không … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin – điều kiện không thể thiếu cho sứ vụ truyền giáo

Ngày Thế Giới Truyền Giáo « Bạn có muốn làm dịu nỗi lo âu của Chúa Giêsu không ? »

Đức Giáo Hoàng cử hành Thánh Lễ tại Đền Thánh Phêrô (Toàn văn bài giảng) OCTOBRE 20, 2019 11:16 ANNE KURIAN – PAPE FRANÇOIS Thánh Lễ Ngày Thế Giới Truyền Giáo 20/10/2019 « Bạn có muốn làm dịu đi nỗi lo … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày Thế Giới Truyền Giáo « Bạn có muốn làm dịu nỗi lo âu của Chúa Giêsu không ? »

Xem lại những lối sống để cứu sự sống của trái đất : một điều chưa từng thấy của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Xin lỗi và tha lỗi, để vượt qua cuộc khủng hoảng sinh thái » OCTOBRE 16, 2019 18:04 HÉLÈNE GINABAT – ECOLOGIE HUMAINE INTÉGRALE, PAPE FRANÇOIS Bức bích họa của MauPal về Ladato si’ Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định sự cần … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Xem lại những lối sống để cứu sự sống của trái đất : một điều chưa từng thấy của Đức Giáo Hoàng Phanxicô