Lễ tấn phong giám mục – « Hãy loan báo Lời thật »

Bốn vị tân giám mục (toàn văn)

OCTOBRE 04, 2019 19:09 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Tấn phong Giám Mục, lễ đặt Sách Phúc Âm trên đầu

« Anh em hãy loan báo Lời thật, đừng loan báo những diễn từ chán ngắt mà không ai hiểu được », Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu bốn vị tân giám mục mà ngài vừa tấn phong nhân lễ kính thánh bổn mạng của ngài, thánh Phanxicô Assisi.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự lễ tấn phong giám mục cho 4 vị tân giám mục hôm 04/10/2019, trong một Thánh Lễ lúc 17 giờ chiều tại Đền Thánh Phêrô : ba vị khâm sứ Tòa Thánh – hai vị người Ý và một vị người đảo Malta – và vị phó tổng thư ký người Canada của Phân bộ di dân và tỵ nạn của thánh bộ phục vụ phát triển nhân bản toàn diện, ngài sẽ được ban mũ Hồng Y vào ngày mai, 5/10/2019.

Bốn vị tân giám mục là :

–  Đức Cha Zerny, dòng Tên người Canada, 73 tuổi, gốc tại Brno thuộc Cộng Hòa Tiệp. Ngài thụ phong linh mục ngày 09/6/1973, và đã được bổ nhiệm phó tổng thư ký – nhân vật thứ ba – của phân bộ « người di dân và tỵ nạn » của Bộ phục vụ phát triển nhân bản toàn diện ngày 14/12/2016. Một vị Hồng Y không giám mục có thể lựa chọn hay không được tấn phong giám mục trước khi trở thành Hồng Y.

– Đức Cha Phaolô Borgia, 53 tuổi, linh mục người Ý được thụ phong năm 1999, có bằng giáo luật, ngài tham gia công tác ngoại giao Tòa Thánh năm 2001. Ngài đã làm việc tại các tòa khâm sứ tại nước Cộng Hòa Trung Phi, tại Mêxicô, tại Do Thái, tại Liban ; và bên cạnh phân bộ Liên Lạc với các Quốc Gia tại Phủ Quốc Vụ Khanh. Phụ tá Thường Vụ của Phủ Quốc Vụ Khanh từ năm 2016, ngài đã được bổ nhiệm làm khâm sứ Tòa Thánh ngày 03/9/2019.

– Đức Cha Antôn Camilleri, 54 tuổi, linh mục người đảo quốc Malta, thụ phong năm 1991. Ngài đã theo học luật dân sự và giáo luật. Ngài đã làm việc từ năm 1999 tại Papouasie-Nouvelle-Guinée, tại Ouganda, tại Cuba. Ngài đã được bổ nhiệm làm khâm sứ Tòa Thánh  ngày 03/9/2019, sau khi là phó tổng thư ký – nhân vật thứ ba – trong bộ Ngoại giao của Phủ Quốc Vụ Khanh.

– Đức Cha Phaolô Rudelli, linh mục người Ý được thụ phong năm 1995, tốt nghiệp bằng giáo luật và thần học luân lý. Ngài đã làm việc trong ngành ngoại giao Tòa Thánh năm 2001 : ngài đã làm việc tại Ecuador và tại Balan. Ngài đã là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Hội Đồng Âu Châu tại Strasbourg (Pháp) từ năm 2014, trước khi được bổ nhiệm làm khâm sứ Tòa Thánh ngày 03/9/2019.

Cử chỉ phụng vụ
Nghi thức đặt tay bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô rồi đến tất cả các giám mục hiện diện, đã diễn ra trong sự im lặng thâm sâu. Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã đọc kinh cung hiến trọng đại, đặc biệt nói lên rằng : « Lậy Chúa, và bây giờ, xin Chúa hãy đổ xuống kẻ được Chúa chọn sức mạnh đến từ chính Chúa, Thần Khí tối cao mà Chúa đã ban cho Con Yêu Dấu của Chúa là Đức Giêsu Kitô, Thần Khí mà Người đã thông truyền lại cho các Thánh Tông Đồ là những người đã xây dựng Hội Thánh ở mỗi nơi như là thánh địa của Chúa, cho sự ngợi khen không ngừng và cho vinh quang của thánh danh Chúa ».

Một cử chỉ mang đầy ý nghĩa đi kèm kinh cầu này : hai vị phó tế nâng cuốn Phúc Âm được mở ra trên đầu và trên vai của các tân giám mục. Một cử chỉ được giải thích bởi tầm quan trọng của việc loan báo Lời Chúa được nhắc lại trong bài giảng.

Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã sức dầu thánh trên đầu của mỗi vị trong 4 tân giám mục.

Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã tiến hành nghi thức trao sách Phúc Âm và ba biểu tượng của nhiệm vụ giám mục : nhẫn ngư phủ, dấu chỉ sự trung thành với Hội Thánh, Bạn Trăm Năm của Đức Kitô ; mũ mitra, dấu chỉ sự kêu gọi nên thánh ; và cây gậy mục tử, dấu chỉ sứ vụ của mục tử.

Sau đây là bài giảng trích ra từ Sách Phụng Vụ của Hội Thánh công giáo Rôma, với ít nhiều thích nghi bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý và do Zenit hội nhập vào trong bản tiếng Pháp.

AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thưa Anh Em và các con,

Chúng ta hãy suy nghĩ một cách cẩn thận về trách nhiệm cao trọng mang tính Gíáo Hội các người anh em của chúng ta đã được kêu gọi. Chúa Kitô Giêsu, anh em đều biết, được Chúa Cha sai xuống thế để cứu độ loài người, chính Người lại sai đi khắp thế gian mười hai Tông Đồ. Những đấng này đã được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần và đã nhận lãnh từ Chúa Kitô sứ vụ rao truyền Phúc Âm cho mọi dân tộc, quy tụ họ lại vào trong một gia đình, để thánh hóa họ và để dẫn đắt họ tới sự cứu độ.

Để cho chức năng này có thể được thực hiện đến thời viên mãn, các Tông Đồ đã chọn cho mình những con người mà họ truyền lại ân sủng của Chúa Thánh Thần, mà các ngài đã nhận được từ Đức Kitô : bằng cách đặt tay, các ngài đã thông truyền đầy đủ bí tích truyền chức cho các tân chức. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, sự tiếp nối liên tục của các giám mục đã gìn giữ và lưu lại truyền thống của thuở ban đầu, và như thế, công nghiệp của Đấng Cứu Thế lan rộng đến tận chúng ta và không ngừng bành trướng.

Và con người vị giám mục, được vây quanh bởi các linh mục của ngài, chính là đích thân Đức Kitô, vị tư tế đời đời, đang hiện diện ở giữa anh em : bởi thừa tác vụ giám mục, chính Người tiếp tục loan báo Tin Mừng và ban phát cho tín hữu các phép bí tích của đức tin : bởi tình phụ tử thiêng liêng của giám mục, chính Người kết hợp vào  thân thể của Người các thành viên mới ; bởi sự khôn ngoan và thận trọng của giám mục, chính Người dẫn dắt anh em, trong cuộc lữ hành trần thế của anh em, cho đến hạnh phúc trên trời.

Như thế, anh em hãy vui vẻ và biết ơn mà đón nhận các anh em chúng ta mà ngày hôm nay, chúng ta đưa họ vào hàng giám mục khi chúng ta đặt tay lên các ngài.

Anh em thân mến, về phần anh em, anh em hãy suy nghĩ rằng anh em đã được chọn giữa những con người và cho những con người : anh em đã được thiết lập không cho chính anh em mà cho những việc của Thiên Chúa. « Thiên chức giám mục » thực chất chính là danh xưng của một dịch vụ và không phải là một danh dự, bởi vì bổn phận của giám mục là phục vụ nhiều hơn là thống trị, theo đúng mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh : « Chớ gì người lớn trong anh em trở thành như người nhỏ nhất, và người cai quản, như kẻ phục vụ ».

Trong mọi cơ hội, anh em hãy loan báo Lời Chúa, trong mọi trường hợp. Anh em hãy loan báo Lời thật, không phải những bài diễn văn nhàm chán mà không ai hiểu. Anh em hãy loan báo lời của Thiên Chúa. Anh em hãy nhớ rằng, theo thánh Phêrô, trong sách Tông Đồ Công Vụ, hai nhiệm vụ chính của giám mục, chính là cầu nguyện và loan báo Lời Thiên Chúa (x. Cv 6,4). Và sau đó mới tới tất cả những gánh nặng hành chánh khác. Nhưng hai chuyện này là những trụ cột. Bằng cầu nguyện và dâng lễ cho dân của anh em, anh em đong múc trong sự dư đầy thánh thiện của Đức Kitô của cải đa dạng của ơn Chúa.

Trong Hội Thánh được ký thác cho anh em, anh em hãy là những người quản gia trung thành với những mầu nhiệm của Đức Kitô, là những người hướng dẫn và là những người canh giữ trung thành. Bởi vì Chúa Cha đã chọn anh em để dẫn dắt gia đình của Người, anh em hãy noi gương Mục Tử Nhân Lành : Đấng biết rõ chiên của Người, chiên của Người biết rõ Người : Người không ngần ngại hiến mạng sống mình cho chúng.

Gần gũi với giáo dân của anh em. Ba sự gần gũi của giám mục là : gần gũi Thiên Chúa trong cầu nguyện – đó là công việc đầu tiên của anh em -, gần gũi các linh mục trong linh mục đoàn, và gần gũi với giáo dân. Anh em đừng quên rằng anh em đã được nhận, được chọn, trong bầy chiên, anh em đừng quên nguồn gốc của mình, đừng quên những người đã truyền lại đức tin cho anh em, đã cho anh em căn tính của anh em. Anh em đừng chối bỏ dân Thiên Chúa.

Anh em hãy thương yêu vừa như một người cha vừa như một người anh tất cả những người mà Thiên Chúa gửi gấm cho anh em, và trước hết là các linh mục và các phó tế, những người bạn đồng sự trong việc phục vụ Đức Kitô, nhưng cũng phục vụ những người nghèo khó, những người yếu đuối, những người lữ khách và những người nước ngoài. Anh em hãy mời gọi các Kitô hữu làm việc với anh em trong công trình tông đồ ; anh em hãy tình nguyện lắng nghe họ.

Mong rằng sự ân cần của anh em mở rộng ra cho những người chưa ở trong cùng một chuồng chiên của Đức Kitô, bởi vì họ cũng đã được gửi gấm cho anh em trong Chúa. Trong lòng Hội Thánh công giáo, đứng vững trong sự hợp nhất bởi sợi dây bác ái, anh em đừng bao giờ quên rằng anh em là thành viên của giám mục đoàn : bởi thế, anh em phải có sự lo lắng cho tất cả mọi Gíáo Hội và sẵn lòng giúp đỡ những Gíáo Hội đang cần đến nhất. Hỡi các giám mục, Anh em hãy cẩn trọng món quà mà anh em đã nhận được ngày hôm nay bởi sự đặt tay của chúng tôi trên tất cả anh em.

Anh em hãy cẩn trọng với tình yêu với tất cả đoàn chiên trong đó Thánh Thần đã thiết lập anh em để cai quản Hội Thánh của Thiên Chúa. Anh em hãy cẩn trọng nhân danh Chúa Cha, mà anh em đã phải tượng trưng cho dung nhan Người trong Hội Thánh, nhân danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã lập anh em như những nhà giáo dục, linh mục và mục tử, và nhân danh Thánh Thần, Đấng ban sự sống cho Hội Thánh của Đức Kitô và sức mạnh của Người đến giúp cho những yếu đuối của chúng ta.

© Pontifical romain et Zenit pour les passages improvisés

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/ordinations-episcopales-annoncez-la-vraie-parole-texte-complet/

 605 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.