Cầu nguyện có trọng yếu không ? « Người ta không thể ngưng thở » Đức Giáo Hoàng viết

Một bản văn chưa từng xuất hiện được công bố trong một tác phẩm mới

OCTOBRE 20, 2019 18:37 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Chặng Đường Thánh Giá trên Đấu Trường Colisêô 19/4/2019

Cầu nguyện là hơi thở của người Kitô hữu, và « người ta không thể ngừng thở », Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết trong một tác phẩm được công bố bởi nhà xuất bản của Vatican. Một phần của bài viết đã được công bố bởi Vatican News ngày 20/10/2019.

« Cầu nguyện là lời xin vâng của chúng ta với Chúa, với tình yêu của Người đã đến với chúng ta ; đó là sự tiếp nhận Thánh Thần là Đấng, không hề nản lòng, đổ đầy tình yêu và sự sống trên mọi người », Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết thêm và ngài nhấn mạnh rằng sự sống mới trong Phép Rửa ông thể so sánh với những thay đổi cách sống mà người ta trải nghiệm trong cuộc đời.

Đây là sự giới thiệu những diễn từ của Đức Giáo Hoàng, cuốn sách ‘‘La Preghiera. Il respiro della vita nuova’’ (LEV) [Cầu nguyện. Hơi thở của sự sống mới], được đề tựa bởi Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Cyrille của Mạc Tư Khoa.

Bài văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Phép Rửa là sự khởi đầu của đời sống mới. Nhưng đời sống mới có nghĩa là gì ? Sự sống mới của Phép Rửa không phải nó mới mẻ giống như khi chúng ta làm việc hay dọn nhà tới một thành phố khác và chúng ta nói : tôi đã bắt đầu một cuộc đời mới. Trong những trường hợp đó, đúng là cuộc sống có những thay đổi, có khi nhiều nữa là đàng khác, nó khác với cuộc sống trước đây : tốt hơn hay tệ hơn, hay hơn hoặc mệt hơn, tùy theo trường hợp. Các điều kiện, bối cảnh, các đồng nghiệp, những người quen, có lẽ cả những bạn bè, nhà cửa, lương bổng, đều khác trước. Nhưng đó không phải là một cuộc đời mới, vẫn là cuộc sống cũ nó tiếp nối đó thôi.

Đời sống mới của Phép Rửa thì cũng khác với một sự thay đổi triệt để trong những tình cảm của chúng ta vì một cuộc gặp gỡ yêu thương hay một sự thất vọng, một căn bệnh, một sự bất ngờ quan trọng.

Những sự kiện theo kiểu này có thể xẩy đến với chúng ta như một trận động đất, bên trong và bên ngoài : chúng có thể làm thay đổi những giá trị, những lựa chọn căn bản : những trìu mến, công việc, sức khỏe, phục vụ người khác, vv… Trước đây, người ta nghĩ tới nghề nghiệp, và rồi người ta bắt đầu làm việc thiện nguyện, kể cả đến độ biến đời mình thành một quà tặng để hiến cho người khác ! Trước kia, người ta không nghĩ đến việc xây dựng một gia đình, rồi người ta đã trải nghiệm cái đẹp của tình yêu vợ chồng và gia đình.

Những thay đổi này cũng thế, chúng có thể lớn lao, bất thường, nhưng cũng vẫn ‘‘chỉ’’ là những biến đổi. Đó là những thay đổi dẫn chúng ta đến một cuộc sống tươi đẹp hơn và năng động hơn, hay khó khăn hơn và mệt mỏi hơn. Chỉ là ngẫu nhiên – khi chúng ta kể lại chúng –  chúng ta luôn dùng từ hơn hay kém. Chúng ta nói là chúng làm cho cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn, vui vẻ hơn, làm say mê hơn. Chính tại vì chúng ta còn làm chuyện so sánh giữa những sự việc ít nhiều gì giống nhau, như chúng ta đo lường mọi việc trên một thang giá trị. Trước đây niềm vui của cuộc đời này là 5, bây giờ nó là 7, sức khỏe trước đây là 9, hôm nay nó là 4. Những con số thay đổi, chứ không phải bản chất cuộc đời !

Nhưng đời sống mới của Phép Rửa không chỉ mới so với quá khứ, so với cuộc đời trước đây, với cuộc đời cũ. Mới không có nghĩa là mới xẩy ra, nó không có nghĩa là đã có một sự sửa đổi, một sự thay thế.

Sự sống mới mà thánh Phaolô nói trong các thư của ngài nhắc cho chúng ta điều răn mới của Chúa Giêsu (x. Ga 13,34) ; nó nhắc cho chúng ta rượu mới của Nước Chúa (x. Mc 14,29), bài ca mới mà những người được cứu độ hát lên trước ngai Thiên Chúa (x. Kh 5,9) : các thực tế vĩnh viễn, chúng ta có thể nói, với một từ thần học là cánh chung luận.

Như thế, chúng ta hiểu được rằng đối với sự sống mới, không thể có một sự so sánh nào được. Liệu người ta có thể so sánh sự sống với sự chết không, hay sự sống trước và sau khi sinh ra không ? Chúa Kitô không làm một trong những người chúng ta, Người đã không trải qua cuộc Vượt Qua khổ hình, cái chết và sự sống lại của Người để ‘‘cải thiện’’ cuộc đời chúng ta, để làm cho nó tươi đẹp hơn, ngon lành hơn, lâu dài hơn, mãnh liệt hơn, dễ dàng hơn hay hạnh phúc hơn. Người đến – như Người đã nói với chúng ta – để chúng ta có được sự sống dư đầy (x. Ga 10,10).

Chính là sự sống mới, sự sống mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta ngày Rửa Tội. Nó là mới vì nó là một sự sống khác so với cuộc sống của chúng ta bởi vì nó là của Người, đó chính là sự sống của Thiên Chúa. Đó là một ân điển lớn mà Người ban cho chúng ta, mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta ! Can dự vào tình yêu của Chúa Cha, của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần. Can dự vào tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi đối với hết thẩy mọi người và vạn vật. Sự sống mới là sự sống của Thiên Chúa ban cho mọi người.

Từ trước tới giờ, chúng ta, các Kitô hữu , chúng ta đã tìm kiếm những hình ảnh và những biểu tượng để biểu lộ tặng phẩm lớn lao đó. Chúng ta quá khác nhau, nhưng chúng ta chỉ là một, chúng ta là Hội Thánh. Và sự hợp nhất này là sự hợp nhất của tình yêu, không bắt buộc chúng ta, không sỉ nhục chúng ta, không giới hạn chúng ta, mà tăng cường sức mạnh cho chúng ta, xây dựng cho tất cả chúng ta và làm cho chúng ta trở thành bằng hữu.

Chúa Giêsu có một câu rất hay trong Phúc Âm : « Mà, sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến » (Ga 17,3). Chính là Người đã phán với chúng ta như thế rằng sự sống thật là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa ; và sự gặp gỡ với Thiên Chúa là sự nhận biết Thiên Chúa.

Sau đó, nhờ Kinh Thánh, chúng ta biết rằng người ta không biết một người chỉ với khuôn mặt, bởi vì biết tức là yêu. Và chính là sự sống của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta : tình yêu trở thành của chúng ta, và dần dần làm cho nó lớn lên, nhờ Thánh Thần (x. Rm 5,5), và cũng soi sáng cho con cháu chúng ta ‘‘cảm ơn, xin vui lòng, xin lỗi’’ hàng ngày.

Dù rằng những câu nói này không thích đáng, người ta có thể nói rằng sự sống mới chính là khám phá ra Ai Đó, thuộc về Ai Đó và nơi Người thuộc về mọi người. Thuộc về có nghĩa là mỗi người cho người khác.

Điều này làm tôi nhớ lại lời tân nuơng trong sách Diễm ca đã nói : « Người tôi yêu thuộc trọn về tôi, và tôi trọn vẹn thuộc về chàng » (Dc 2,16). Ngày qua ngày, Thánh Thần hoàn thành kinh nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha : « Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và và con ở trong Cha » (Ga 17, 20-21).

Một trong những hình ảnh cổ xưa nhất – đã được thánh Phaolô sử dụng rồi – để biểu lộ sự thống thuộc này vào sự sống – là hình ảnh thân thể, là đứng đầu là Đức Kitô và chúng ta là các chi thể (« Vậy, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận » (1Cr 12,27)).

Trong thân thể con người, có nhiều chức năng quan yếu như nhịp đập của trái tim và hơi thở.

Tôi thích hình dung sự cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn của chúng ta là những Kitô hữu giống như hơi thở của chúng ta, như nhịp đập trái tim của Hội Thánh, thổi sức mạnh vào trong phục vụ của người làm việc, của người đi học, của người dậy học ; làm thêm phong phú sự hiểu biết của những người có học, làm gia tăng sự khiêm nhường của những người đơn sơ ; ban hy vọng cho sự kiên trì của kẻ đấu tranh chống bất công.

Cầu nguyện là lời xin vâng của chúng ta với Chúa, với tình yêu của Người đã đến với chúng ta ; đó là đón nhận Thánh Thần là Đấng, không bao giờ mỏi mệt, đổ lại tình yêu và sự sống xuống tất cả mọi người.

Thánh Seraphin de Sarov, một vị thầy tinh thần lớn của Hội Thánh Nga đã nói : « Tiếp thu được Thần Khí của Thiên Chúa là mục đích tối hậu của đời sống Kitô giáo của chúng ta, đến độ mà cầu nguyện, canh thức, chay tịnh, bố thí và những công tác nhân đức khác được thực hiện nhân Danh Đức Kitô chỉ là những phương tiện phục vụ cho mục đích đó » (Seraphin de Sarov, Dialogue avec Motovilov). Người ta thường không ý thức được việc mình hít thở, nhưng người ta không thể ngưng thở được.

Phanxicô

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/la-priere-vitale-lon-ne-peut-pas-sarreter-de-respirer-ecrit-le-pape/

 629 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.