Monthly Archives: Tháng Một 2020

Mục vụ những người cao niên « Tuổi già là một đặc huệ »

Một sự hiện diện trọng yếu cho các cộng đồng JANVIER 31, 2020 17:28 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS. Đức Giáo Hoàng với một vị cao niên « Sự sống là một ân điển, và khi nó kéo dài, đó lại … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Mục vụ những người cao niên « Tuổi già là một đặc huệ »

Bảo vệ trẻ vị thành niên – Đức Giáo Hoàng động viên cuộc tu chính mới giáo luật canon

Ưu tiên cho nghiêm khắc và trong sáng JANVIER 30, 2020 18:53 ANITA BOURDIN – PAPE FRANÇOIS Đức Hồng Y Ladaria Ferrer, Giáo Lý và Đức Tin Ngày 30/01/2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô loan báo : một cuộc tu chính giáo … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bảo vệ trẻ vị thành niên – Đức Giáo Hoàng động viên cuộc tu chính mới giáo luật canon

Chủ thuyết đức tin « một xã hội dân sự là gì ? »

Chủ thuyết Kitô giáo « không phải là một hệ thống cứng nhắc » (Bản dịch đầy đủ » JANVIER 30, 2020 16:28 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS, ROME Chủ Thuyết ĐỨC TIN « Một xã hội dân sự là gì ? » Đức Giáo Hoàng Phanxicô … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Chủ thuyết đức tin « một xã hội dân sự là gì ? »

« Đức Hồng Y Barbarin được trắng án trong phiên tòa phúc thẩm » theo tin của Vatican News

Các nguyên đơn có thể kháng cáo JANVIER 30, 2020 14:55 ANITA BOURDIN – ÉGLISE CATHOLIQUE Đức Hồng Y Barbarin « Đức Hồng Y Barbarin được tha bổng trong phiên tòa phúc thẩm », Vatican News chạy tít trên số báo ngày … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Đức Hồng Y Barbarin được trắng án trong phiên tòa phúc thẩm » theo tin của Vatican News

Bài Giáo Lý « Con đường hạnh phúc »

Các Mối Phúc, « thẻ căn cước » của người Kitô hữu (Bản dịch toàn văn) JANVIER 29, 2020 17:22 HÉLÈNE GINABAT – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 29/01/2020 Các « Mối Phúc » chứa đựng tấm « thẻ căn cước » của người … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giáo Lý « Con đường hạnh phúc »

Kinh Truyền Tin – Hai thiếu niên bên cạnh Đức Giáo Hoàng để hô to « hòa bình »

Lời của Đức Giáo Hoàng sau kinh kính Đức Mẹ Maria (Bản dịch toàn văn) JANVIER 26, 2020 17:25 ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 26/01/2020 Như mọi năm, chúa nhật cuối cùng tháng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin – Hai thiếu niên bên cạnh Đức Giáo Hoàng để hô to « hòa bình »

Kinh Truyền Tin – Để thay đổi cuộc sống ? Đừng chỉ cậy vào sức lực của riêng mình

Đức Giáo Hoàng mời gọi tin tưởng vào Đức Kitô và Thần Khí của Người (Bản dịch đầy đủ). JANVIER 26, 2020 14:52 ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 26/01/2020 « Không thể nào thay … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin – Để thay đổi cuộc sống ? Đừng chỉ cậy vào sức lực của riêng mình

Chúa nhật Lời Thiên Chúa « bức thư tình Người đã viết cho bạn »

« Con dành chỗ cho Ta và cuộc đời con sẽ thay đổi » JANVIER 26, 2020 10:52 ANNE KURIAN – PAPE FRANÇOIS Phúc Âm, Chúa nhật Lời Thiên Chúa lần thứ nhất, 26/01/2020 « Chúa ban cho bạn Lời của Người, để … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa nhật Lời Thiên Chúa « bức thư tình Người đã viết cho bạn »

Bài Giáo Lý – Khi chúng ta đón tiếp thì chúng ta đã được thưởng công rồi

Cùng nhau làm việc, giữa các Kitô hữu (Bản dịch toàn văn) JANVIER 23, 2020 09:44 HÉLÈNE GINABAT – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 22/01/2020 « Các Kitô hữu khác thực sự là các anh chị em của chúng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giáo Lý – Khi chúng ta đón tiếp thì chúng ta đã được thưởng công rồi

Tết Âm Lịch – Đức Giáo Hoàng chúc tết các gia đình

Hòa bình, đối thoại và liên đới giữa các quốc gia JANVIER 22, 2020 11:42 ANNE KURIAN – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 22/01/2020 Nhân dịp Năm Mới Âm Lịch nhằm ngày 25/01/2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Tết Âm Lịch – Đức Giáo Hoàng chúc tết các gia đình