Nhà Thánh Martha – sợ để Chúa Giêsu đi qua mà không nhận ra Người

Chúa Giêsu đưa ra « những tình cảm thật của tâm hồn »

MARS 22, 2020 16:58 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha Chúa Nhật 22/3/2020

Như thánh Augustinô, phải sợ để Chúa Giêsu đi qua mà không nhận ra Người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã căn bản cảnh báo trong Thánh Lễ chúa nhật do ngài chủ sự trong nguyện đường ở Nhà Thánh Martha của Vatican, hôm 22/3/2020.

Trong bài huấn đức của ngài, ngài đã khuyến khích : « Hôm nay, tôi khuyên tất cả Quý Anh Chị Em hãy lấy sách Phúc Âm, ở chương 9 Phúc Âm theo thánh Gioan, để bình tĩnh đọc tại nhà ». Trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, « những tình cảm thật của tâm hồn, những thái độ thật » sẽ lộ ra, ngài cam kết.

Sau đây là bản dịch toàn văn bài huấn đức này.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đoạn Phúc Âm này theo thánh Gioan (x. Ga 9,1-41) nói về chính Người. Đây là một loan báo của Chúa Giêsu Kitô và cũng là một Bài Giáo Lý. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều. Thánh Augustinô có một câu nói luôn đánh động tôi : ‘‘Tôi sợ Chúa Kitô khi Người đi qua’’. ‘‘Timeo Dominum transeuntem’’. ‘‘Tôi sợ Đức Kitô đi qua mất’’ – ‘‘Nhưng tại sao ngài lại sợ Chúa ?’’ – ‘‘Tôi sợ không thấy đó là Đức Kitô và để Người đi qua mất’’. Một điều rõ ràng : sự hiện diện của Chúa Giêsu, những tình cảm thật của tâm hồn, những thái độ thật nổi lên : chúng xuất hiện. Đó là một ân sủng, và bởi vậy thánh Augustinô đã sợ để Người đi mất mà không nhìn ra Người đang đi qua.

Ở đây rõ ràng : Người đi qua, Người chữa lành một người mù và sự tai tiếng nổ ra. Đã xuất hiện từ đó con người tốt nhất, cũng như con người xấu nhất trong mọi người. Người mù… sự khôn ngoan của người mù, cách người đó trả lời, thật đáng ngạc nhiên. Anh ta có thói quen di chuyển bằng hai bàn tay quơ ra phía trước, anh ta đánh hơi được nguy hiểm có thể làm anh ta ngã. Và anh di chuyển như một người mù. Anh có một biện luận minh bạch, chính xác, anh ta lại còn mỉa mai nữa, anh ta có cái phóng khoáng đó.

Các kinh sư biết rõ mọi lề luật, tất cả, toàn bộ. Nhưng họ chỉ ghim lại ở đó. Họ không hiểu khi nào Thiên Chúa đi qua. Họ cứng nhắc, gắn chặt với những lề thói của họ. Chúa Giêsu cũng phán trong Phúc Âm : họ gắn liền với những thói quen của họ. Và nếu để giữ lấy những thói quen đó, họ phải làm một việc bất công, điều đó không phải là một vấn đề… Sự cứng nhắc đó dẫn họ tới sự phạm phải những điều bất công. Cái cảm tưởng khép kín đó sẽ phơi bầy dưới ánh sáng trước mặt Đức Kitô.

Chỉ có thế. Hôm nay tôi khuyên Quý Anh Chị Em tất cả hãy lấy sách Phúc Âm, chương 9, Phúc Âm theo thánh Gioan và bình tĩnh đọc tại nhà. Một lần, hai lần, để hiểu rõ điều gì xẩy ra khi Chúa Giêsu đi qua : những tình cảm sẽ bộc lộ. Quý Anh Chị Em hãy hiểu rõ điều thánh Augustinô nói với chúng ta : tôi sợ Chúa khi Người đi qua, mà tôi không biết và tôi không nhận ra Người. Và tôi không hối cải. Quý Anh Chị Em đừng quên : ngày hôm nay đọc lấy một, hai, ba lần, muốn đọc bao nhiêu lần thì đọc, chương 9, Phúc Âm thánh Gioan.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-craindre-de-laisser-passer-jesus-sans-le-reconnaitre/

 398 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.