Monthly Archives: Tháng Tư 2020

Nhà Thánh Martha – làm sao biết được mầu nhiệm Đức Kitô

Làm chứng và cầu nguyện, cả hai việc (Bản dịch toàn văn) AVRIL 30, 2020 16:39 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 30/4/2020 Người ta có thể học hỏi Kinh Thánh, nhưng biết được … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhà Thánh Martha – làm sao biết được mầu nhiệm Đức Kitô

Bài Giáo Lý – sự làm chứng Kitô giáo mời gọi phải « lấy lập trường »

Đức Giáo Hoàng gần gũi với các Kitô hữu bị bách hại (Bản dịch toàn văn) AVRIL 29, 2020 18:26 HÉLÈNE GINABAT – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến chung ngày 29/4/2020 Trong « cái đẹp » của sự làm chứng Kitô giáo, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giáo Lý – sự làm chứng Kitô giáo mời gọi phải « lấy lập trường »

Nhà Thánh Martha – cầu xin « khôn ngoan từ những chuyện cụ thể »

Sự đơn sơ của các trẻ em (Bản dịch toàn văn) AVRIL 29, 2020 15:32 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 29/4/2020 Để thực sự ý thức được về « thực tế những tội lỗi … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhà Thánh Martha – cầu xin « khôn ngoan từ những chuyện cụ thể »

Covid-19 – một trường hợp mới tại Vatican

Một nhân viên không triệu chứng đã được đặt trong tình trạng cách ly AVRIL 28, 2020 17:26 ANNE KURIAN – ROME Quảng Trường Thánh Phêrô không bóng người ngày 11/3/2020 Một trường hợp mới bị lây nhiễm Covid-19 đã … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Covid-19 – một trường hợp mới tại Vatican

Nhà Thánh Martha – Sự thật không « chấp nhận » áp lực

Chống lại « những vụ thanh toán nhỏ hàng ngày » (Bản dịch toàn văn) AVRIL 28, 2020 16:42 HÉLÈNE GINABAT – ARCHIVES Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 28/4/2020 Sự thật là sự làm chứng của cái gì là thật, … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhà Thánh Martha – Sự thật không « chấp nhận » áp lực

Nhà Thánh Martha – Khi mất đi lòng phấn khởi đối với Lời của Thiên Chúa

Luôn trở lại với « cuộc gặp gỡ đầu tiên » (Bản dịch toàn văn) AVRIL 27, 2020 16:40 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 27/4/2020 Thường hay, trong cuộc đời, « chúng ta bắt đầu trên … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhà Thánh Martha – Khi mất đi lòng phấn khởi đối với Lời của Thiên Chúa

Nhà Thánh Martha « theo nhịp độ của người chậm nhất »

« Tại sao bạn là người Kitô hữu ? » (Bản dịch toàn văn bài giảng) AVRIL 26, 2020 20:41 ANNE KURIAN – PAPE FRANÇOIS Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 26/4/2020 « Người khách hành hương đích thực phải đi theo nhịp … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhà Thánh Martha « theo nhịp độ của người chậm nhất »

Đức Giáo Hoàng mời gọi đọc kinh Mân Côi để can đảm hơn đương đầu với khủng hoảng

Lời Đức Giáo Hoàng sau Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng (Bản dịch toàn văn) AVRIL 26, 2020 14:44 ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 26/4/2020 Đọc kinh Mân Côi để … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Giáo Hoàng mời gọi đọc kinh Mân Côi để can đảm hơn đương đầu với khủng hoảng

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng « Hai hướng đối nghịch »

Con đường « của Thiên Chúa » và con đường « của tôi » (Bản dịch toàn văn) AVRIL 26, 2020 14:28 ANNE KURIAN – ANGÉLUS ET REGINA CAELI, PAPE FRANÇOIS Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt người Kitô hữu trước « hai hướng đi đối … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng « Hai hướng đối nghịch »

Tháng Năm – Đức Giáo Hoàng mời gọi lần chuỗi mân côi, ngài ban « bí quyết » của ngài

Một bức thư và hai kinh nguyện cho các tín hữu trên toàn thế giới AVRIL 25, 2020 12:48 RÉDACTION – PAPE FRANÇOIS Lần chuỗi mân côi Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Tháng Năm – Đức Giáo Hoàng mời gọi lần chuỗi mân côi, ngài ban « bí quyết » của ngài