Nhà Thánh Martha – tuyển chọn, lời hứa và giao ước

Là Kitô hữu ý thức, vui vẻ và trung thành

AVRIL 02, 2020 16:59 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 02/4/2020

« Chúng ta là Kitô hữu bởi vì chúng ta được tuyển chọn ». Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong bài giảng của ngài trong Thánh Lễ ngày thứ năm 02/4/2020, trong nguyện đường Nhà Thánh Martha. « Mỗi người chúng ta đều được chọn, không ai chọn làm Kitô hữu trong tất cả những khả năng mà ‘‘thị trường’’  tôn giáo cống hiến cho họ », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng đặc biệt hơn bài đọc một, rút ra từ Sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa làm giao ước với ông Ápraham. Sau « sự tuyển chọn » và « lời hứa » về một hậu duệ, « có một bước thêm nữa », Đức Giáo Hoàng đã lưu ý, đó là « giao ước ». Như thế, ngài giải thích, « tuyển chọn, lời hứa và giao ước là ba chiều kích của đời sống đức tin, ba chiều kích của đời sống Kitô giáo ».

« Bạn là Kitô hữu nếu bạn nói xin vâng với sự tuyển chọn mà Thiên Chúa đã làm trên bạn, nếu bạn đi theo những lời hứa mà Chúa đã nói với bạn và nếu bạn sống một giao ước với Chúa : chính đó là đời sống Kitô giáo », Đức Giáo Hoàng tóm lược, với sự cầu chúc cho mỗi người đi tới « ý thức mình được tuyển chọn, vui vẻ đi đến một lời hứa và trung thành trong sự hoàn tất của giao ước ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chúa luôn nhớ tới giao ước của Người. Chúng ta đã nhắc lại điều đó trong thánh vịnh đáp ca. Chúa không quên, Người không bao giờ quên. Có, Người chỉ quên trong một trường hợp, khi Người tha thứ tội lỗi. Sau khi đã tha thứ, Người mất trí nhớ, Người không còn nhớ tội lỗi. Trong các trường hợp khác, Thiên Chúa không quên. Sự chung thủy của Người là ký ức. Sự chung thủy của người đối với dân Người. Sự chung thủy của Người đối với ông Ápraham là ký ức những lời hứa Người đã ban.

Thiên Chúa đã tuyển chọn ông Ápraham để vạch ra một con đường. Ông Ápraham được tuyển chọn, đó là một người được chọn. Thiên Chúa đã chọn ông.

Sau đó, trong sự tuyển chọn này, Người đã hứa một sự nối dõi và hôm nay, trong đoạn Sáng Thế Ký, có thêm một bước nữa. Về phần ngươi, giao ước của Ta là với ngươi. Giao ước. Một giao ước cho ông thấy được sự đông đúc con cháu đến vô tận : ngươi trở thành cha của vô số dân tộc. Sự tuyển chọn, lời hứa và giao ước là ba chiều kích của đời sống đức tin, ba chiều kích của đời sống Kitô giáo. Mỗi người chúng ta đã được chọn, không ai chọn là Kitô hữu trong tất cả những khả năng mà ‘‘thị trường’’ tôn giáo cống hiến cho người đó, mỗi người đều được chọn. Chúng ta là Kitô hữu bởi vì chúng ta đã được chọn. Trong sự tuyển chọn này, có một lời hứa, có một lời hứa của hy vọng, dấu chỉ của nó là sự phong phú dòng dõi : « Ápraham, ngươi sẽ là cha của vô số dân tộc và… ngươi sẽ được phong phú trong đức tin. Đức tin của ngươi sẽ nở hoa thành những công trình, thành công trình tốt đẹp, thành công trình có thể sinh sôi nẩy nở, một đức tin sinh sôi nẩy nở. Nhưng ngươi phải – bước thứ ba – tôn giữ giao ước với Ta ».

Và giao ước là chung thủy, là trung thành. Chúng ta tất cả đã được chọn, Chúa đã ban cho chúng ta một lời hứa, bây giờ Người yêu cầu chúng ta một giao ước. Một giao ước trung thành. Chúa Giêsu phán rằng ông Ápraham đã vui mừng hớn hở khi nghĩ đến, khi thấy ngày của mình, ngày đông đúc con cháu, người con trai – Chúa Giêsu là con ông Ápraham – Người đã đến làm lại sự tạo dựng, đó là điều khó hơn là làm nó ra, phụng vụ nói – Người đến để chuộc lấy tội lỗi chúng ta, giải thoát chúng ta. Người Kitô hữu là Kitô hữu không phải để có thể khoe ra đức tin của Phép Rửa : đức tin của Phép Rửa là một bản hiến chương. Bạn là Kitô hữu nếu bạn nói xin vâng với sự tuyển chọn mà Thiên Chúa làm trên bạn, nếu bạn đi theo những lời hứa mà Chúa đã ban cho bạn và nếu bạn sống một giao ước với Chúa : đời sống Kitô giáo chính là thế đó. Tội lỗi trên con đường này luôn là chống lại ba chiều kích đó : không chấp nhận tuyển chọn và « tuyển chọn » tự chính chúng ta nhiều ngẫu tượng, bao điều vốn không phải là từ Thiên Chúa ; không chấp nhận hy vọng vào lời hứa, đi, nhìn những lời hứa từ đàng xa, kể cả thường hay, như Thư gửi tín hữu Do Thái, bằng cách chào chúng từ xa và làm cho những lời hứa của chúng ta thành ngày hôm nay là với những ngẫu tượng bé nhỏ mà chúng ta làm ra ; và quên đi giao ước, sống không có giao ước, như thể chúng ta là vô giao ước. Sự đông đúc con cháu là niềm vui, cái vui đó của ông Ápraham đã thấy được ngày của Chúa Giêsu và được tràn đầy niềm vui. Đó là sự mặc khải mà ngày hôm nay Lời của Thiên Chúa ban cho chúng ta về đời sống Kitô giáo. Mong rằng nó như là lời của cha chúng ta : ý thức được chọn, vui sướng đi tới một lời hứa và chung thủ trong sự hoàn tất của giao ước.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-lelection-la-promesse-et-lalliance/

 424 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.