Nhà Thánh Martha – Đức Maria chỉ là Mẹ

Suy ngẫm về sức mạnh và nước mắt của Đức Maria (bản dịch đầy đủ)

AVRIL 03, 2020 18:38 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 03/4/2020

Đức Trinh Nữ Maria « không hề đòi hỏi điều gì cho riêng mình », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưu ý, trong Thánh Lễ ngày thứ sáu 03/4/2020, trong đó Hội Thánh « kính nhớ những sự thương khó của Đức Maria ». Đức Maria « chỉ nhận là Mẹ », « tước hiệu mà Mẹ nhận từ Chúa Giêsu », Đức Giáo Hoàng nói tiếp. « Môn đệ và Mẹ », bởi vì Mẹ « đi theo Chúa Giêsu cho đến tận Núi Sọ ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy ngẫm trong bài giảng của ngài về Đức Maria, « Trinh Nữ Sầu Bi », một « sự sùng kính của dân Thiên Chúa » đã « có từ nhiều thế kỷ nay ». Khi gợi lại « bẩy sự thương khó » của Đức Maria, ngài giải thích, lòng sùng kính Kitô giáo « đi theo hành trình của Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với Chúa Giêsu ».

Chiêm ngắm Đức Maria  đau khổ dưới chân thánh giá, đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày hôm nay : « suy nghĩ về sự sầu bi và những đau buồn của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài là Mẹ của chúng ta. Và bằng cách nào ngài đã cưu mang các con cái, làm thế nào ngài đã cưu mang chúng một cách tốt đẹp, với sức mạnh, với nước mắt : không phải những giọt nước mắt giả dối, nhưng thật sự trái tim đã bị hủy hoại bởi sự đau buồn ».

Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng tâm sự, « điều này có ích cho tôi, vào cuối buổi chiều, khi tôi đọc Kinh Truyền Tin, để cầu nguyện bẩy sự thương khó khi nhớ đến Mẹ của Hội Thánh, Đức Mẹ của Hội Thánh đã sinh ra tất cả chúng ta với bao đau đớn ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được ban ra bằng tiếng Ý và được chuyển biên bởi Radio Vatican.

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thứ sáu Thương Khó này, Hội Thánh kính nhớ bẩy sự thương khó của Đức Maria, Đức Trinh Nữ Sầu Bi. Sự tôn kính này của dân Thiên Chúa đã có từ nhiều thế kỷ nay. Có những bài thánh ca tôn vinh Đức Trinh Nữ Sầu Bi : ngài đứng dưới chân thánh giá và người ta chiêm ngắm ngài ở đó, đau buồn. Sự sùng kính Kitô giáo đã đón nhận những sự thương khó của Đức Trinh Nữ và nói về « bẩy sự thương khó ».

Sự thương khó thứ nhất, mới 40 ngày sau khi sinh Chúa Giêsu : lời tiên tri của ông già Simêon nói về một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn (x. Lc 2,35). Sự thương khó thứ nhì, người ta nghĩ tới cuộc trốn chạy sang Ai Cập để cứu sống Con của ngài (x. Mt 2, 13-23). Thương khó thứ ba, đó là ba ngày lo sợ đó khi cậu con trai đã ở lại trong đền thờ (x. Lc 2, 41-50). Sự thương khó thứ tư, là khi Đức Trinh Nữ Maria gặp Chúa Giêsu trên đường lên Núi Sọ (x. Ga 19,25). Sự thương khó thứ năm của Đức Trinh Nữ Maria là cái chết của Chúa Giêsu, nhìn con mình chết ở đó, bị đóng đinh, trần truồng. Thương khó thứ sáu là lúc tháo Chúa Giêsu từ trên thánh giá xuống, đã chết rồi và ngài ôm trong lòng cũng như ngài đã ôm ẵm Người trên tay hơn 30 năm trước tại Bêlem. Sự thương khó thứ bẩy là táng xác Chúa Giêsu trong mồ.

Và chính như thế mà lòng sùng kính Kitô giáo đi trên hành trình này của Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với Chúa Giêsu. Điều này làm tôi sung sướng, vào cuối buổi chiều, khi tôi đọc Kinh Truyền Tin, để cầu nguyện bẩy sự thương khó khi nhớ đến Mẹ của Hội Thánh, Đức Mẹ của Hội Thánh đã sinh ra tất cả chúng ta với bao đau đớn.

Đức Trinh Nữ không hề đòi hỏi điều gì cho riêng mình, không bao giờ. Cho những người khác, thì có : chúng ta hãy nghĩ về tiệc cới Canna, khi ngài đi nói với Chúa Giêsu. Ngài không bao giờ nói « Tôi là Mẹ của Người, coi tôi đây : tôi sẽ là hoàng thái hậu ». Không bao giờ ngài đã nói vậy. Ngài không hề yêu cầu điều gì quan trọng cho chính mình, trong cộng đoàn các tông đồ. Ngài chỉ nhận làm Mẹ. Ngài đã tháp tùng Chúa Giêsu với tư cách là môn đệ, bởi vì Phúc Âm cho thấy ngài đi theo Chúa Giêsu : với các bà bạn của ngài : « À, đây là Mẹ Người », « Mẹ Thầy ở đây » (x. Mc 3,31)… Ngài đi theo Chúa Giêsu. Đến tận Núi Sọ. Và ở đó, ngài đứng… Nhìều người chắc chắn nói rằng : « Tội nghiệp bà ta, chắc bà ấy phải đau khổ lắm ! » và những kẻ dữ chắc chắn cũng nói rằng : « Nhưng cũng là lỗi tại bà ta, bởi vì nếu bà đã dạy dỗ tốt con bà, thì con bà đã không có kết cục như thế ». Ngài ở đó, với Con ngài, với sự xỉ nhục của Con ngài.

Tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria và nói « Đây là mẹ tôi » bởi vì ngài là Mẹ. Và đó là tước hiệu ngài đã nhận từ Chúa Giêsu, chíng xác là ở đó, vào lúc của thánh giá (x. Ga 19,26-27). Các con của Mẹ, Mẹ là Mẹ. Người đã không tôn ngài lên làm Thủ Tướng và đã không ban cho ngài những tước hiệu « chức vị ». Chỉ « Mẹ ». Và sau đó, sách Tông Đồ Công Vụ cho thấy ngài cầu nguyện cùng với các thánh tông đồ, như một người mẹ (x. Cv 1,14). Đức Trinh Nữ Maria đã không muốn lấy của Chúa Giêsu bất cứ tước vị nào ; ngài đã nhận được ơn làm Mẹ của Người và nhiệm vụ đồng hành với chúng ta như người Mẹ, làm Mẹ của chúng ta. Ngài đã không yêu cầu cho chính mình để thành gần như đấng nữ cứu chuộc. Hay một đấng đồng công cứu chuộc. Không, chỉ là môn đệ và là Mẹ thôi. Chỉ có một Đấng Cứu Chuộc duy nhất và tước vị đó không thể trùng kép được. Chỉ có môn đệ và Mẹ. Và như thế, chúng ta phải nghĩ về ngài, chúng ta phải tìm kiếm ngài, chúng ta phải cầu xin ngài như Mẹ của chúng ta. Ngài là Mẹ. Trong Mẹ Hội Thánh. Trong tình mẫu tử của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta thấy tình mẫu tử của Hội Thánh tiếp nhận hết thẩy mọi người, người lành, kẻ dữ, tất cả mọi người.

Ngày hôm nay, điều đó sẽ làm chúng ta sung sướng khi chúng ta dừng lại đôi chút và suy nghĩ về nỗi sầu bi và những thương khó của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài là Mẹ của chúng ta. Và ngài đã cưu mang các con cái như thế nào, ngài đã cưu mang con cái cách tốt đẹp như thế nào, với sức mạnh, với nước mắt, không phải những giọt nước mắt giả dối, đích thực là trái tim bị hủy hoại vì đau khổ. Điều này sẽ có ích cho chúng ta nếu chúng ta dừng lại đôi chút để thưa với Đức Trinh Nữ rằng : « Xin cảm ơn đã nhận làm Mẹ khi thiên sứ đã nói với Mẹ. Và xin cảm ơn đã nhận làm Mẹ khi Chúa Giêsu đã phán với Mẹ.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit. Nhà Thánh Martha

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-marie-est-simplement-mere-traduction-complete/

 520 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.