Nhà Thánh Martha – ảnh tượng của lòng chung thủy : một người phụ nữ

Khi những an toàn của riêng mình làm người tín hữu rời xa Thiên Chúa

AVRIL 14, 2020 12:54 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ ngày 14/4/2020 tại Nhà Thánh Martha

Bà Maria Madalêna là « ảnh tượng của lòng chung thủy », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong Thánh Lễ ngày 14/4/2020, Thứ Ba Tuần Lễ Phục Sinh : bà « đã không bao giờ quên được tất cả những gì Chúa đã làm cho bà. Bà đã ở đó, trung thành, trước cái không thể được, trước thảm kịch ».

Như mỗi buổi sáng từ khi có những biện pháp y tế để chống lại đại dịch, Đức Giáo Hoàng đã cử hành Thánh Lễ buổi sáng của ngài được truyền đi trực tuyến từ nguyện đường của Nhà Thánh Martha.

« Rất nhiều khi, ngài lưu ý trong bài giảng của ngài, khi chúng ta cảm thấy chắc chắn về chúng ta, chúng ta bắt đầu làm những dự án và chúng ta xa dần với Chúa ; chúng ta không còn trung thành nữa ».

Nhưng, Đức Giáo Hoàng cảnh giác, « sự an toàn của tôi không phải sự an toàn mà Chúa ban cho tôi. Đó là một ngẫu tượng… Có sự an toàn riêng của mình mở cửa cho các ngẫu tượng ».

Sau đây là bản dịch toàn văn bài nguyện ngẫm của ngài.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bài giảng của thánh Phêrô, ngày lễ Ngũ Tuần, xuyên thủng trái tim của dân chúng : ‘‘Đấng mà anh em đóng đinh đã sống lại » (x. Cv 2,36). ‘‘Nghe thế, họ đau dớn trong lòng ; họ hỏi ông Phêrô cùng các Tông Đồ khác : ‘Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì ?’’’ (Cv 2,37). Và thánh Phêrô đã nói rõ : ‘‘Anh em hãy sám hối. Anh em hãy sám hối. Anh em hãy thay đổi cách sống. Anh em đã nhận được lời hứa của Thiên Chúa và rồi anh em đã xa Lề Luật của Thiên Chúa, vì bao sự việc, vì các ngẫu tượng… Anh em hãy sám hối. Anh em hãy trở lại với lòng chung thủy’’ (x. Cv 2,38). Sám hối tức là như thế, là bắt đầu trung thành trở lại. Lòng trung thành, cái thái độ nhân bản này vốn không phổ biến lắm trong đời sống người ta, trong đời sống chúng ta. Luôn có những ảo tưởng thu hút sự quan tâm của chúng ta và quá nhiều khi chúng ta đi theo chúng. Lòng trung thành : trong những lúc tốt và trong những lúc xấu. Có một đoạn trong Quyển 2 Sách Sử Biên đánh động tôi rất nhiều. Đó là ở đầu chương XII. ‘‘Củng cố được vương quốc và trở nên hùng mạnh rồi, vua Roboam bỏ Lề Luật của Đức Chúa, khiến toàn thể Israel cũng theo gương’’ (x. 2 Sb 12,1).  Đó là điều Thánh Kinh nói. Đó là một sự kiện lịch sử, nhưng đó cũng là một sự kiện phổ quát, khi chúng ta cảm thấy vững vàng, chúng ta bắt đầu làm những dự án và chúng ta xa dần với Chúa ; chúng ta không còn trung thành nữa. Và sự an toàn của tôi không phải là sự an toàn mà Chúa ban cho tôi. Đó là một ngẫu tượng.  Đó là điều đã xẩy đến với vua Roboam và dân Israel. Ông ta cảm thấy vững vàng – vương quốc của ông đã được củng cố -, và ông đã rời xa Lề Luật và đã bắt đầu bái lậy các ngẫu tượng. Phải, chúng ta có thể nói : ‘‘Thưa Cha, nhưng con đâu có quỳ gối trước các ngẫu tượng’’. Không, có thể bạn không quỳ gối, nhưng mà bạn đi tìm chúng và tôn thờ chúng trong lòng. Rất nhiều khi. Có sự an toàn riêng của mình mở cửa ra cho các ngẫu tượng.

Nhưng sự an toàn riêng của mình có phải là xấu không ? Không, đó là một ân điển. Được an toàn, nhưng cũng phải được an toàn bởi vì Chúa ở với tôi. Khi có sự an toàn và có tôi là trung tâm, tôi xa rời với Chúa, giống như vua Roboam, trở thành bất trung. Thật rất khó để trung thành. Toàn bộ lịch sử của Israel, và rồi toàn bộ lịch sử của Hội Thánh, đầy rẫy sự bất trung. Đầy rẫy. Đầy rẫy sự ích kỷ, sự an toàn làm xa dân của Thiên Chúa với Chúa, làm cho dân Chúa mất đi lòng trung thành đó, ân điển trung thành. Giữa chúng ta cũng thế, giữa những con người, sự trung thành không phải là một nhân đức rẻ tiền. Cái đó không phải là trung thành với người khác vv… ‘‘Anh em hãy sám hối, anh em hãy trở lại với lòng trung thành của Chúa) (x. Cv 2,38).

Trong Phúc Âm, ảnh tượng của lòng rung thành chính là người phụ nữ trung thành đó, bà đã không bao giờ quên những gì Chúa đã làm cho bà. Bà ở đó, trung thành, trước cái không thể được, trước thảm kịch, một lòng trung thành cũng đã làm cho bà nghĩ rằng bà có khả năng mang xác… (x. Ga 20,15). Một người đàn bà yếu đuối, nhưng trung thành. Ảnh tượng của sự trung thành của bà Maria Madalêna, người tông đồ của các tông đồ.

Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn được trung thành : để cảm tạ Người khi Người ban cho chúng ta những sự an toàn, nhưng để không bao giờ nghĩ rằng đó là những an toàn ‘‘của tôi’’ và luôn nhìn xa hơn những an toàn của mình ; ơn cũng được trung thành trước những nấm mộ, trước sự sụp đổ của bao ảo tưởng. Thật là không dễ để giữ sự an toàn lâu dài mãi mãi. Cầu xin Chúa che chở chúng con.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-marie-madeleine-icone-de-la-fidelite/

 442 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.