Nhà Thánh Martha – Trung thành với Thiên Chúa là thế nào ?

« Lòng trung thành với Thiên Chúa là một tiệc mừng kiên nhẫn »

AVRIL 15, 2020 16:34 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha, Thánh Lễ ngày 15/4/2020

Trung thành với Thiên Chúa, chính là đáp lại sự chung thủy của Người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích trong Thánh Lễ ngài cử hành tại Nhà Thánh Martha hôm 15/4/2020.

Sau đây là bản dịch bài giảng của ngài.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Hôm qua, chúng ta đã suy ngẫm về bà Maria Mađalêna ảnh tượng của lòng trung thành : sự trung thành với Thiên Chúa. Nhưng bà đã trung thành với Thiên Chúa như thế nào ? Với Thiên Chúa nào ? Với Thiên Chúa trung thành.

Lòng trung thành của chúng ta không là gì ngoài sự đáp trả lại sự chung thủy của Thiên Chúa. Thiên Chúa vốn trung thành với lời phán của Người, Người trung thành với lời hứa của Người, Người bước đi cùng với dân Người bằng cách tiếp tục lời hứa, gần gũi với dân Người. Trung thành với lời hứa của Người : Thiên Chúa, luôn làm cho dân cảm thấy Người là Đấng Cứu Độ và Người trung thành với lời hứa của Người. Thiên Chúa, Đấng có khả năng làm lại mọi chuyện, tái tạo, như Người đã làm với người bất toại từ lúc mới sinh mà Người đã tái tạo đôi chân, mà Người đã chữa lành (x. Cv 3,6-8), Thiên Chúa chữa lành, Thiên Chúa luôn mang sự an ủi cho dân Người. Thiên Chúa tái tạo. Một sự tái tạo mới : đó là sự trung thành của Người đối với chúng ta. Một sự tái tạo tuyệt vời hơn cả sự tạo dựng.

Một Thiên Chúa tiếp tục và không ngừng làm việc – chúng ta hãy nói ‘‘làm việc’’, ‘‘ad instar laborantis’’ (x. Exercices Spirituels, 236), như các thần học gia nói – để làm cho dân tiến lên, và không sợ ‘‘mệt mỏi’’, chúng ta hãy nói như thế… Như người mục tử kia khi trở về nhà, đã nhận thấy thiếu mất một con chiên con, và đã trở lại đi kiếm con chiên đã bị thất lạc (x. Mt 18,12-14). Người mục tử làm những chuyện dị thường, nhưng vì tình yêu, vì chung thủy… Và Thiên Chúa chúng ta là một Đấng Thiên Chúa làm những điều lạ lùng, không bằng cách phải trả tiền : miễn phí. Đó là sự trung thành của miễn phí, và dư đầy. Và lòng trung thành chính là người cha kia có thể nhiều lần leo lên sân thượng để ngóng xem con trai ông có trở về ? và ông  không mệt mỏi để leo lên : ông chờ đợi anh ta để ăn mừng (x. Lc 15,21-24). Lòng trung thành của Thiên Chúa là một tiệc mừng, nó là một niềm vui, nó là một niêm vui có thể khiến chúng ta làm như người bất toại kia : anh ta đã vào đền thờ vừa đi vừa nhẩy nhót và ca tụng Thiên Chúa (x. Cv 3,8-9). Lòng trung thành của Thiên Chúa là một tiệc mừng, một tiệc mừng miễn phí. Đó là một tiệc mừng cho tất cả chúng ta.

Sự trung thành của Thiên Chúa là môt tiệc mừng kiên nhẫn : Người có sự kiên nhẫn với dân Người, Người lắng nghe dân Người, Người dẫn dắt dân Người, Người kiên nhẫn giải thích cho dân Người và sưởi ấm cõi lòng của dân Người, như Người đã làm với hai môn đệ đang rời xa Giêrusalem : Người sưởi ấm cõi lòng của họ để họ về trở lại nhà (x. Lc 24,32-33). Lòng trung thành của Thiên Chúa, đó là điều chúng ta không biết, điều đã xẩy ra trong cuộc đối thoại này, của Thiên Chúa đại lượng đã tìm ông Phêrô, kẻ đã chối Người… Chúng ta chỉ biết rằng Chúa đã sống lại và đã gặp ông Simon ; điều gì đã xẩy ra trong cuộc đối thoại đó, chúng ta không biết (Lc 24,34). Nhưng chúng ta biết lòng trung thành của Thiên Chúa đã đi tìm ông Phêrô. Lòng trung thành của Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta và lòng trung thành của chúng ta luôn là một sự đáp trả lòng trung thành đó đã đi trước chúng ta. Người là Đấng Thiên Chúa luôn luôn đi trước chúng ta. Người là bông hoa cây hạnh, trong mùa xuân : Người nở hoa trước nhất.

Chúng ta trung thành, chính là ca ngợi sự trung thành đó, trung thành với sự trung thành đó. Đó là sự đáp trả sự trung thành đó.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-quest-ce-quetre-fidele-a-dieu/

 570 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.