Nhà Thánh Martha – « Nếu bạn có đức tin, bạn nhất thiết phải đi ra khỏi bạn »

Nếu tôi sống như người Kitô hữu, điều đó thu hút (Bản dịch đầy đû)

AVRIL 25, 2020 12:38 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 25/4/2020

« Nếu bạn có đức tin, nhất thiết bạn phải đi ra khỏi bạn, bạn phải đi ra khỏi bạn, và tỏ bầy đức tin của bạn ngoài xã hội », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong Thánh Lễ ngài cử hành ngày 25/4/2020 tại nguyện đường của Nhà Thánh Martha.

« Đức tin, hoặc nó là truyền giáo, hoặc nó không là đức tin », ngài nhấn mạnh trong bài giảng của ngài được truyền trực tuyến đi : « Đức tin nhất thiết dẫn bạn đi ra ngoài, nó thúc đẩy bạn cho nó đi, bởi vì đức tin chủ yếu là để truyền đạt. Nó không phải là tĩnh tại ».

Theo Đức Giáo Hoàng, « nếu tôi nói rằng tôi là Kitô hữu và tôi sống như một kẻ ngoại, điều đó không ổn ! Điều đó không thuyết phục ai hết. Nếu tôi nói tôi là Kitô hữu và tôi sống như người Kitô hữu, điều đó thu hút ». Đời sống Kitô giáo, chính « là phục vụ như là cách sống »

Sau đây là bản dịch bài giảng của ngài.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Ngày hôm nay, Hội Thánh mừng lễ Thánh Máccô, một trong bốn thánh sử gia, rất gần gũi với thánh Phêrô. Sách Phúc Âm của thánh Máccô là cuốn đầu tiên được viết. Nó đơn sơ, một áng văn đơn giản, rất gần gũi. Nếu Quý Anh Chị Em có chút thời gian ngày hôm nay, xin hãy cầm cuốn Phúc Âm này lên và đọc nó. Nó không dài, nhưng thật là thú vị để đọc sự đơn sơ mà thánh Máccô kể về cuộc đời của Chúa.

Và trong bài Phúc Âm, vốn là đoạn chót của Phúc Âm theo thánh Máccô, mà chúng ta đã đọc – có nói tới sự sai phái của Chúa. Chúa đã tỏ mình như là Đấng Cứu Chuộc, như Con Một của Thiên Chúa ; Người đã tỏ mình cho toàn Israel và cho dân chúng, đặc biệt là các tông đồ, các môn đệ, với nhiều chi tiết hơn. Đó là sự từ biệt của Chúa : Chúa ra đi ‘‘Người được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa’’. Nhưng trước khi rời đi, lúc Người đã tỏ mình ra với nhóm Mười Một, Người phán với các ông : ‘‘Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo’’. Đó là đặc tính truyền giáo của đức tin. Đức Tin, hoặc nó là truyền giáo, hoặc nó không phải là đức tin. Đức tin không chỉ cho riêng tôi, để tôi lớn lên trong đức tin : đó là một sự lạc giáo mang tính ngộ đạo. Đức tin luôn dẫn bạn đi ra khỏi bạn. Đi ra. Sự truyền đạt đức tin ; đức tin cần phải được truyền đạt, nó phải được hiến tặng, nhất là bằng sự làm chứng : ‘‘Anh em hãy đi, mong rằng người ta sẽ thấy anh em sống như thế nào’’.

Có người đã nói với tôi, một vị linh mục Âu Châu, của một thành phố ở Châu Âu : ‘‘Có biết bao sự bất tín và bất khả tri (không tin và không cần biết) trong các thành phố của chúng ta, bởi vì các Kitô hữu không có đức tin. Nếu họ có đức tin, họ chắc chắc sẽ cống hiến cho người ta’’. Cha thiếu tinh thần truyền giáo. Bởi vì từ gốc rễ, ngài thiếu lòng xác tín : ‘‘Phải, tôi là Kitô hữu, tôi là người công giáo, nhưng…’’. Cứ như thể thì chỉ là một thái độ mang tính xã hội. Trên thẻ căn cước của bạn, tên bạn là như thế, và ‘‘tôi là Kitô hữu’’. Đó là những tư liệu của thẻ căn cước. Không phải đức tin. Đó là cái gì mang tính văn hóa. Đức Tin nhất thiết dẫn bạn đi ra ngoài, nó thúc đẩy bạn cho nó đi, bởi vì đức tin chủ yếu là được truyền đạt. Nó không tĩnh tại. ‘‘Thưa Cha, cha muốn nói rằng tất cả chúng con phải là các thừa sai và đi truyền giáo ở những xứ xa lạ sao ?’’. Không, đó chỉ là một phần của tinh thần thừa sai. Điều này có nghĩa là nếu bạn có đức tin, nhất thiết bạn phải đi ra khỏi con người bạn, bạn phải ra khỏi bạn, và bầy tỏ đức tin của bạn ra ngoài xã hội. Đức tin xã hội cho mọi người : ‘‘Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo’’. Và điều này không có nghĩa là làm cái trò lôi kéo, cứ như thể Thầy là một đoàn túc cầu làm chuyện lôi kéo hay một hội từ thiện ? Không, đức tin ‘‘không bao giờ là sự lôi kéo’’. Đó là tỏ rõ sự mặc khải, để Thánh Thần có thể tác động nơi thiên hạ, và như chứng nhân bởi sự phục vụ. Sự phục vụ là một cách sống : nếu tôi nói rằng tôi là người Kitô hữu và tôi sống như một dân ngoại, điều đó không ổn ! Điều đó không thuyết phục ai được. Nếu tôi nói, tôi là người Kitô hữu và tôi sống như là Kitô hữu, điều đó thu hút. Đó là sự làm chứng.

Có một lần, tại Balan, một sinh viên đại học đã hỏi tôi : « Nhưng ở đại học, con có nhiều bạn bè vô thần. Con phải nói với họ điều gì để thuyết phục họ ? – Chẳng nói gì cả, anh bạn thân mến : Điều cuối cùng mà bạn phải làm là nói cái gì với họ. Bạn hãy bắt đầu sống, và họ, khi nhìn thấy sự làm chứng của bạn, họ sẽ hỏi bạn : ‘‘Tại sao cậu lại sống như thế đó ?’’. Đức Tin phải được truyền đạt, nhưng không để thuyết phục, để cống hiến một kho tàng. ‘‘Người ở đó, các bạn thấy không ?’’. Cũng là lòng khiêm nhường mà Thánh Phêrô đã nói trong Bài Đọc Một : ‘‘Anh em thân mến, anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau. Quả vậy, Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường’’. Nếu nhiều khi trong Hội Thánh, trong lịch sử, có những phong trào đã xuất hiện, các nhóm người nam hay nữ muốn thuyết phục bằng đức tin, để kêu người ta trở lại… Những ‘’kẻ lôi kéo’’ đích thực. Và họ đã tận cùng như thế nào ? Trong sự tham ô.

… Nhưng an toàn là ở đâu ? Làm thế nào để tôi có thể chắc chắn rằng khi ra khỏi bản thân tôi sẽ hữu hiệu trong việc truyền đạt đức tin ? ‘‘ Anh em hãy loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo’’, anh em sẽ làm những điều tuyệt diệu. Và Chúa sẽ ở với chúng ta mọi ngày cho đến ngày tận thế. Người đồng hành với chúng ta. Trong việc truyền đạt đức tin, luôn có Chúa ở với chúng ta. Trong sự truyền đạt hệ tư tưởng sẽ có các bậc thầy, nhưng khi tôi có một thái độ đức tin được truyền đạt, chính Chúa đồng hành với tôi. Tôi không bao giờ đơn lẻ trong sự truyền đạt đức tin. Chúa ở với tôi để truyền đạt đức tin. Người đã hứa điều đó : ‘‘Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế’’.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa, để Người phù gúp chúng ta sống đức tin của chúng ta như thế : đức tin với cửa rộng mở, một đức tin trong sáng, không ‘‘lôi kéo’’, nhưng tỏ rõ : ‘‘Tôi là như thế’’. Và bằng một sự tò mò lành mạnh, bạn giúp người ta nhận được thông điệp này sẽ cứu độ họ.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-si-tu-as-la-foi-tu-dois-necessairement-sortir-de-toi/

 369 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.