Covid-19 – một trường hợp mới tại Vatican

Một nhân viên không triệu chứng đã được đặt trong tình trạng cách ly

AVRIL 28, 2020 17:26 ANNE KURIANROME

Quảng Trường Thánh Phêrô không bóng người ngày 11/3/2020

Một trường hợp mới bị lây nhiễm Covid-19 đã được ghi nhận tại Vatican, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo, ngày 28/4/2020. Đây là trường hợp thứ 10 xét nghiệm dương tính trong Thành Quốc Vatican.

Nhân viên này « đã có triệu chứng vào hồi tháng 3 và đã bị cô lập, làm việc từ xa ». Hôm nay ông ta không có triệu chứng nào, nhưng vì thận trọng ông ta đã vẫn bị « cách ly »

Các biện pháp y tế đã được áp dụng tại nơi làm việc của đương sự. Các thử nghiệm thực hiện trên các đồng nghiệp của ông ta cho thấy đều âm tính.

Tòa Thánh đã kéo dài tới ít nhất là ngày 03/5 các biện pháp cô lập được chấp thuận từ đầu đến nay nhằm để ngăn chặn sự lây lan của con coronavirus.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/covid-19-un-nouveau-cas-au-vatican/

 476 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.