Nhà Thánh Martha – Sự thật không « chấp nhận » áp lực

Chống lại « những vụ thanh toán nhỏ hàng ngày » (Bản dịch toàn văn)

AVRIL 28, 2020 16:42 HÉLÈNE GINABATARCHIVES

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 28/4/2020

Sự thật là sự làm chứng của cái gì là thật, của những chuyện mà một người có thể tin ; sự thật là minh bạch, nó trong sáng. Sự thật không chấp nhận sức ép », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong bài giảng của ngài trong Thánh Lễ ngày thứ ba 28/4/2020 tại Nhà Thánh Martha. Thế nhưng, ngài cảnh báo, « có một sự thanh toán nhỏ hàng ngày nó tìm cách kết án người khác, nhằm làm cho họ mang tiếng xấu, nhằm gạt họ ra ngoài, nhằm kết án họ. Sự thanh toán nhỏ hàng ngày của những lời đồn thổi ác ý tạo ra dư luận ».

Sực kết án thánh Têphanô, mà bài đọc ngày hôm nay, được trích ra từ sách Tông Đồ Công Vụ, cho thấy câu chuyện, theo cái tiến trình đã quen thuộc rồi của những độc giả Kinh Thánh, đã khiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý chúng ta : các kinh sư, vốn « không chấp nhận sự minh bạch » của lý thuyết ông đưa ra, đã tìm một kẻ làm chứng gian để có thể kết án ông vào tội lộng ngôn phạm thượng. « Người ta cũng đã làm chuyện này với Chúa Giêsu » và với những nhân vật khác trong Cựu Ước, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, và ngài đã nói thẳng thừng rằng : « đó là thú tính », « một cuộc thanh toán đích thực », « một cuộc thanh toán xã hội », ngài nói.

« Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy chuyện này », Đức Giáo Hoàng tố giác : « những tin thất thiệt, những lời vu khống, và rồi người ta tin tưởng vào một tay quan tòa, một trong những kẻ thích tạo ra những án tích với cái chủ nghĩa thực chứng mang tính ‘‘tình thế’’ đang là thời trang, và rồi người ta lên án ». Và Đức Giáo Hoàng đã viện dẫn « những người chịu khổ vì đạo của ngày hôm nay », như bà Asia Bibi, hay của quá khứ, như những nạn nhân của Shoah : « Người ta đã tạo dư luận chống cả một dân tộc », « một cách để ‘‘tiêu diệt’’ những người gây khó chịu, những người « gây rồi ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong Bài Đọc Một của ngày hôm nay, chúng ta đã nghe chuyện tử đạo của thánh Têphanô : một chuyện đơn giản, như nó đã xẩy ra. Các kinh sư không chấp nhận sự minh bạch trong hệ tư tưởng của ngài và, khi nó được tuyên xưng, họ đã đi nhờ một kẻ xác nhận rằng hắn đã nghe nói rằng Têphanô đã lộng ngôn phạm thượng đến Thiên Chúa và chống lại Lề Luật (x. Cv 6,11-14). Và sau đó, Họ túm lấy ngài và ném đá ngài : như thế, một cách đơn giản (x. Cv 7,57-58).

Đây là một mô thức hành động không phải là đầu tiên : người ta đã làm chuyện này với Chúa Giêsu (x. Mt 26,60-62). Dân chúng ở đó [vốn không chắc chắn], đã tìm cách thuyết phục rằng Người là một kẻ phạm thượng và họ đã la hét : « Đóng đinh nó vào thập giá ! » (Mc 15,13). Thật là thú tính. Thú tính, đi từ những lời chứng gian dối để đạt đến « đòi công lý ». Đó là kế sách. Trong Kinh Thánh cũng có những trường hợp thuộc loại này : người ta đã làm điều tương tự với bà Suzanne (x. Đn 13, 1-64), người ta cũng đã làm như thế với ông Ravốt (x. 1V 21,1-16), và rồi Haman cũng đã tìm cách làm điều đó với dân của Thiên Chúa (x. Et 3,1-14). Những tin tức thất thiệt, những lời vu khống hun đúc dân chúng và đòi công lý. Đó là một sự thanh toán, một sự thanh toán đích thực.

Và chính như vậy mà ông (Têphanô) đã bị điệu tới thẩm phán để vị này cho một hình thức hợp pháp cho mọi chuyện : nhưng ông đã bị kết án trước rồi ; vị quan tòa phải là rất, rất can đảm để đi ngược lại phán quyết mang tính « nhân dân » đến như thế, phải làm ra bộ, được chuẩn bị. Đó là trường hợp của Pilatô : Pilatô thấy rõ ràng là Chúa Giêsu vô tội, nhưng ông ta cũng thấy dân chúng, và ông ta đã rửa tay (x. Mt 24-26). Đó là một cách để làm ra tiền án. Ngày nay chúng ta cũng thấy điều này : ngày nay cũng thế, người ta thấy chuyện này ở nhiều quốc gia, khi người ta muốn làm một cuộc đảo chánh, hay « thủ tiêu » một chính trị gia để người đó không ra ứng cử được, đây là điều người ta làm : tung tin thất thiệt, những lời vu không, và rồi người ta đặt tin tưởng vào người thẩm phán, một trong những kẻ thích tạo ra những tiền án với chủ nghĩa thực chứng mang tính « tình thế » đang là thời trang, và rồi người ta kết án. Đây là một cuộc thanh toán xã hội. Và đó là điều người ta đã làm với ông Têphanô, và chính như vậy việc xử án thánh Têphanô đã được tiến hành : người ta kết án ai đó đã bị xét xử bởi một đám dân bị lừa.

Điều này cũng xẩy ra với những người tử đạo của thời nay : các thẩm phán không có cơ hội xử án vì họ đã có bản án trước rồi. Chúng ta hãy nghĩ tới bà Asia Bibi, chẳng hạn, mà chúng ta đã thấy : 10 năm bị tù bởi vì bà đã bị xử bởi những lời vu khống và một dân tộc cứ muốn bà phải chết. Trước những tin thất thiệt đổ xuống như mưa thế này để tạo dư luận, rất nhiều khi người ta chẳng làm gì được, người ta chẳng làm gì được.

Về chuyện này, tôi thường hay nghĩ tới tai họa diệt chủng Shoah. Shoah là một trương hợp tương tự. Người ta đã tạo dư luận chống lại cả một dân tộc và rồi sẽ bình thường để nói rằng « Phải, phải, phải giết chúng, phải giết hết bọn chúng ». Một cách để « thủ tiêu » những người làm phiền, những người gây rối.

Tất cả chúng ta đều biết rằng cái đó không tốt, nhưng điều mà chúng ta không biết, chính là có những vụ thanh toán nhỏ hàng ngày, tìm cách kết án người khác, gán cho họ tiếng xấu, gạt họ ra ngoài, và kết án họ. Thanh toán nhỏ hàng ngày của những đồn thổi ác ý tạo ra dư luận. Rất nhiều khi, người ta nghe đồn về điều xấu của ai đó và người ta nói : « Không đâu, đó là một người tốt mà ! – Không, không, người ta đồn rằng… » và với cái « người ta đồn », họ tạo dư luận để thủ tiêu một ai đó. Sự thật là khác : sự thật là sự làm chứng cái gì là thật, những chuyện mà một người tin tưởng ; sự thật là minh bạch, là trong sáng. Sự thật không chấp nhận những áp lực.

Chúng ta hãy coi thánh Têphanô, tử đạo, thánh tử đạo đầu tiên sau Chúa Giêsu. Vị thánh tử đạo đầu tiên. Chúng ta hãy nghĩ đến các tông đồ : tất cả đều đã làm chứng. Và chúng ta hãy nghĩ về tất cả các thánh tử đạo, nhất là vị thánh mà chúng ta mừng lễ ngày hôm nay, thánh Phêrô Chanel : đó là những lời đồn thổi ác ý đã làm thành dư luận, theo đó ngài chống lại nhà vua… Người ta tạo ra một tiếng xấu cho ngài, và phải giết ngài. Và chúng ta hãy nghĩ về chính chúng ta, về chính miệng lưỡi của chúng ta : quá nhiều khi, với những lời bình phẩm của chúng ta, chúng ta khởi sự một cuộc thanh toán thuộc loại này. Và trong những trực giác Kitô giáo của chúng ta, chúng ta đã thấy nhiều những vụ thanh toán hàng ngày, xuất phát từ những lời đồn thổi ác ý.

Cầu xin Chúa phù giúp chúng ta được công chính trong những phán đoán của chúng ta, để đừng bao giờ bắt đầu hay đi theo sự kết án bừa bãi do những lời đồn thổi ác ý gây ra.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-la-verite-ne-tolere-pas-les-pressions/

 457 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.