Nhà Thánh Martha – làm sao biết được mầu nhiệm Đức Kitô

Làm chứng và cầu nguyện, cả hai việc (Bản dịch toàn văn)

AVRIL 30, 2020 16:39 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha ngày 30/4/2020

Người ta có thể học hỏi Kinh Thánh, nhưng biết được Chúa Giêsu « từ bên trong, biết được mầu nhiệm của Đức Kitô chỉ là cho những ai đã được thu hút vào đó bởi Chúa Cha ». Đó là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong bài giảng của ngài trong Thánh Lễ ngài đã cử hành tại Nhà Thánh Martha ngày thứ năm 30/4/2020.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng bài đọc Một, rút ra từ sách Tông Đồ Công Vụ, dưới ánh sáng Phúc Âm của thánh Gioan. Bài đọc một kể về cuộc gặp gỡ của ông Philiphê với một quan thái giám, cao cấp của Ethiopia, người đi tìm hiểu ý nghĩa của một đoạn Sách Thánh và ông Philiphê đã loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu cho ông ta.

« Sự lo lắng » của người này « chính là đến từ Chúa Cha, Đấng thu hút đến cho Chúa Giêsu », Đức Giáo Hoàng đã giải thích khi viện dẫn câu này trong Phúc Âm « Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy ». Chúa Cha đã chuẩn bị người ấy, Người đã dẫn dắt ông ta từ xứ Êthiopia đến Giêrusalem để thờ lậy Thiên Chúa và sau đó, bằng bài đọc này, Người đã chuẩn bị tâm hồn ông ta để mặc khải Chúa Giêsu cho ông ta ».

Đức Giáo Hoàng đã lưu ý rằng điều này « có giá trị cho sứ vụ truyền giáo của chúng ta với tư cách là Kitô hữu ». Như thế, làm thế nào « để Chúa Cha bận tâm thu hút »  người ta ? « Làm chứng và cầu nguyện », « cả hai việc », là câu trả lời : « Sự làm chứng của chúng ta mở ra những cánh cửa của những con người và sự cầu nguyện của chúng ta mở ra những cánh cửa của trái tim Chúa Cha để Người thu hút người ta ».

Như thường lệ từ lúc đầu cách ly, Thánh Lễ đã được truyền hình trực tuyến bởi các phương tiện truyền thông của Vatican.

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

« Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy » (Ga 6,44). Chúa Giêsu nhắc rằng các ngôn sứ cũng đã loan báo điều này : « Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ » (Ga 6,45). Chính Thiên Chúa đã thu hút người ta biết đến Con của Người. Không như vậy, người ta không thể biết Chúa Giêsu. Nếu người ta có thể học hỏi, kể cả học trong Kinh Thánh, và kể cả có thể biết Người sinh ra như thế nào, Người làm những gì, điều đó đúng. Nhưng biết Người từ bên trong, biết mầu nhiệm của Đức Kitô chỉ là những ai đã được Chúa Cha thu hút vào.

Đó là điều đã xẩy ra cho vị quan thượng thư kinh tế của nữ hoàng xứ Êthiopia. Người ta thấy rằng đó là một người sùng đạo và rằng ông ta đã bỏ thời gian, giữa tất cả những công việc bề bộn của ông, để đi thờ lậy Thiên Chúa. Một người có lòng tin. Và ông ta trở về xứ ông vừa đi vừa đọc sách ngôn sứ Isaia (x. Cv 8,17-28). Chúa lấy ông Philiphê, sai ông tới đó và phán với ông rằng « Tiến lên, đuổi kịp xe đó » (c.28). Và ông nghe thấy ông quan đang đọc sách ngôn sứ Isaia. Ông lại gần và hỏi : « Ngài có hiểu điều ngài đọc không ? – Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải ? » (c.31), và ông ta hỏi ; « Xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai ?… Tôi xin ông, mời ông lên xe ngồi với tôi ! ». Và trong suốt chuyến đi – tôi không biết kéo dài bao nhiêu thời gian, tôi nghĩ ít là hai giờ đồng hồ – ông Philiphê đã giải thích, ông đã giải thích về Chúa Giêsu (x. c.26-35).

Sự lo lắng mà con người đó cảm nhận khi đọc ngôn sứ Isaia chính xác là đến từ Chúa Cha, Đấng thu hút đến với Chúa Giêsu (x. Ga 6,44) : Người đã chuẩn bị ông ta, Người đã dẫn đưa ông ta từ xứ Êthiopia đến Giêrusalem để thờ lậy Thiên Chúa  và sau đó, qua việc đọc sách này, Người đã chuẩn bị tâm hồn ông ta để mặc khải cho ông về Chúa Giêsu. Tốt đẹp đến độ, ngay khi ông nhìn thấy nước, ông đã nói : « Tôi có thể chịu phép Rửa không ? » (x. c.36). Và ông đã tin.

Và điều này – sự kiện là chẳng ai có thể biết Chúa Giêsu nếu Chúa Cha không thu hút người đó (x. Ga 6,44) – điều này có giá trị cho sứ vụ tông đồ của chúng ta, cho sứ vụ truyền giáo của chúng ta với tư cách là Kitô hữu.  Tôi cũng nghĩ tới các xứ truyền giáo. « Bạn sẽ làm gì trong các xứ truyền giáo ? – Tôi, tôi làm cho người ta trở lại đạo. – Nhưng bạn dừng lại đi, bạn sẽ không làm được cho ai trở lại cả ! Chính Chúa Cha sẽ thu hút các tâm hồn để họ nhận biết Chúa Giêsu ». Đi truyền giáo, chính là làm chứng cho đức tin của mình ; không có sự làm chứng, bạn sẽ chẳng làm gì được. Đi truyền giáo – và họ rất can đảm, các vị thừa sai ! – không có nghĩa là làm những cơ cấu to lớn, những chuyện lớn… và dừng lại ở đó. Không ! Những cơ cấu phải là những sự làm chứng. Bạn có thể làm một cơ cấu bệnh viện, giáo dục, toàn hảo, với sự phát triển lớn lao, nhưng nếu một cơ cấu mà không có sự làm chứng Kitô giáo, công việc của bạn sẽ không phải một công việc chứng nhân, một công việc giảng dạy đích thực về Chúa Giêsu : đó sẽ là một công ty từ thiện, rất tốt – rất tốt ! – nhưng không hơn không kém.

Nếu tôi muốn đi truyền giáo…, nếu tôi muốn đi làm công tác tông đồ, tôi phải đi trong sự sẵn lòng để qua đó Chúa Cha thu hút người ta đến với Chúa Giêsu, và chính sự kiện đó làm chứng. Chính Chúa Giêsu đã phán điều này với thánh Phêrô, khi ông tuyên xưng Người là Đấng Mêsia : « Này anh Simon con ông Giona, anh thật là người có phúc : vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy » (x. Mt 16,17). Chính Chúa Cha là Đấng thu hút, và Người cũng thu hút bằng sự làm chứng của chúng ta. « Tôi sẽ làm nhiều công trình ở đây, ở đó, ở kia, về giáo dục, về chuyện này, chuyện nọ… », nhưng không có sự làm chứng, đó là những chuyện tốt, nhưng không phải là loan báo Tin Mừng, đó không phải là những nơi để có khả năng cho Chúa Cha thu hút đến sự nhận biết Chúa Giêsu (Ga 6,44). Làm việc và làm chứng.

« Nhưng tôi phải làm thế nào để Chúa Cha lo thu hút người ta ? » Cầu nguyện. Đó là cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo : cầu nguyện để xin Chúa Cha thu hút người ta đến với Chúa Giêsu. Làm chứng và cầu nguyện, hai chuyện này đi đôi với nhau. Không có làm chứng và cầu nguyện, người ta không thể làm việc rao giảng tông đồ được, người ta không thể loan báo được. Bạn sẽ làm được một bài giảng về đạo đức, luân lý, bạn có thể làm được nhiều điều tốt, tất cả đều tốt. Nhưng Chúa Cha sẽ không có cơ hội để thu hút người ta đến với Chúa Giêsu. Và đây là trung tâm của vấn đề : đây là trung tâm của sứ vụ tông đồ của chúng ta, để Chúa Cha có thể thu hút người ta đến với Chúa Giêsu (x. Ga 6,44). Sự làm chứng của chúng ta mở ra những cánh cửa của người ta và việc cầu nguyện của chúng ta mở ra những cánh cửa của trái tim Chúa Cha để thu hút người ta. Làm chứng và cầu nguyện. Và đây không chỉ là cho các xứ truyền giáo, đây cũng là cho công việc của chúng ta với tư cách là Kitô hữu. Liệu lối sống của tôi có thực sự làm chứng cho đời sống Kitô giáo không ? Liệu tôi có cầu nguyện để Chúa Cha thu hút người ta đến với Chúa Giêsu không ?

Chính là điều này, quy luật lớn cho công tác tông đồ của chúng ta, ở mọi nơi, và đặc biệt cho các xứ truyền giáo. Đi làm thừa sai, không phải là làm công việc quyến rũ. Có một lần, một người phụ nữ – tốt lành, người ta thấy bà là người có thiện chí – đã đến gần cùng với hai đứa trẻ, và bà ta đã nói với tôi : Thưa Cha, cậu trai này trước đây là Tin Lành và đã trở lại đạo : con đã thuyết phục nó. Và bé gái này là… » – tôi không biết, theo đạo thờ thần, tôi không hiểu điều bà ta đã nói với tôi – « con đã làm nó trở lại đạo ». Và người phụ nữ này tốt lành ; nhân đức. Nhưng bà ta đã lầm. Tôi hơi mất kiên nhẫn và đã nói với bà ta : « Bà nghe đây, bà không có làm cho ai trở lại được hết : chính Thiên Chúa đã chạm đến tâm hồn của những người đó. Và bà đừng quên rằng : làm chứng là tốt ; quyến rũ thì không.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn được sống công việc của chúng ta với sự làm chứng và với cầu nguyện, để Người là Chúa Cha, có thể thu hút người ta đến với Chúa Giêsu.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-comment-connaitre-le-mystere-du-christ/

 479 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.