Nhà Thánh Martha – một mục tử tốt là « nhân lành »

Người biết các con chiên của mình bằng tên của chúng

MAI 03, 2020 18:54 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Người mục tử nhân lành

« Mục Tử tốt là Mục Tử Nhân Lành. Một mục tử mà không nhân lành thì không phải là một mục tử tốt… Mục tử phải hiền dịu, phải êm ái trong sự gần gũi, phải biết tên từng con trong đàn chiên của mình và phải săn sóc từng con như thể nó là con chiên duy nhất mình có », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong Thánh Lễ buổi sáng ngày 03/5/2020, trong nguyện đường của Nhà Thánh Martha.

Sau đây là bản dịch bài giảng được truyền đi trực tuyến.

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thư thứ Nhất của thánh Phêrô, mà chúng ta đã nghe, là một đoạn của sự thanh thản (x. 1Pr 2,20-25). Ngài nói về Chúa Giêsu. Ngài nói : « Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội lỗi, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em » (c. 24-25).

Chúa Giêsu là Vị Mục Tử – thánh Phêrô thấy như thế – Người đến cứu độ, cứu các chiên lạc : đó là chúng ta. Và trong Thánh Vịnh 22 mà chúng ta đã đọc sau thư này, chúng ta đã lập lại : « Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì » (Tv22,1). Sự hiện diện của Chúa như là mục tử, như là mục tử của đàn chiên. Và Chúa Giêsu, trong chương 10 Phúc Âm theo thánh Gioan, mà chúng ta đã đọc, đã tỏ ra như là mục tử. Hay thay vì chỉ là mục tử, mà còn là ‘‘cửa’’ qua đó người ta đi vào giữa đàn chiên (x. c.7). Tất cả những ai đã đến và không đi vào bằng cửa đó đều là kẻ trộm và kẻ cướp hay những kẻ muốn lợi dụng đàn chiên : những mục tử giả hiệu. Và trong lịch sử của Hội Thánh, nhiều kẻ đã khai thác đàn chiên. Họ không tha thiết gì đến đàn chiên, họ chỉ tha thiết đến sự nghiệp hay chính trị hay tiền bạc. Nhưng đàn chiên biết chúng, và đàn chiên đã luôn biết chúng và đi tới để tìm Thiên Chúa trên những con đường của mình.

Nhưng khi có một vị mục tử tốt lành dẫn dắt, đàn chiên đi tới. Người mục tử nhân lành lắng nghe đàn chiên, dẫn dắt đàn chiên, chăm sóc đàn chiên. Và đàn chiên biết phân biệt giữa các mục tử, nó không nhầm lẫn : đàn chiên tin tưởng vào Vị Mục Tử nhân lành, nó tin tưởng vào Chúa Giêsu. Chỉ có mục tử nào giống Chúa Giêsu mới mang lại tin tưởng cho đàn chiên, bởi vì Người là cửa. Kiểu mẫu của Chúa Giêsu phải là kiểu mẫu cho người mục tử, không có ai khác. Nhưng Chúa Giêsu cũng là mục tử nhân lành, như thánh Phêrô đã nói trong bài đọc một, Người đã chịu đau khổ « vì anh em… Người để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người… Người không hề phạm tội ; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe » (1Pr 2,21-23). Người dịu hiền. Một trong những dấu chỉ Vị Mục Tử Nhân Lành là sự dịu hiền. Vị Mục Tử Nhân Lành là hiền dịu. Một mục tử không hiền dịu không phải là một mục tử tốt. Hắn có cái gì che dấu, bởi vì sự dịu hiền xuất hiện một cách tự nhiên, không tự vệ. Hay đúng hơn, người mục tử mềm mại, người đó có sự dịu dàng trong gần gũi, người đó biết tên từng con chiên một của mình và chăm sóc từng con như thể nó là con chiên duy nhất mình có, đến độ khi người đó về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, mà thấy còn thiếu một con, người đó trở ra làm việc lại để đi tìm và mang nó về, người đó vác nó trên vai mình (x. Lc15,4-5). Đó là người mục tử nhân lành, đó là Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu đã đồng hành với mọi người trên con đường đời. Và ý tưởng này về người mục tử, ý tưởng này về đàn chiên, là một ý tưởng vượt qua ; Tuần lễ đầu mùa Phục Sinh, Hội Thánh hát bài ca đẹp này cho những người tân tòng : ‘‘Đây là những con chiên mới’’, bài thánh ca mà chúng ta đã nghe lúc đầu Thánh Lễ. Đó là một ý kiến của cộng đoàn, của sự dịu hiền, của sự tốt đẹp, của sự âu yếm. Đó là Hội Thánh mà Chúa Giêsu muốn, và Người che chở Hội Thánh.

Chúa nhật này là một ngày chúa nhật đẹp, chính là một ngày chúa nhật của bình an, chính là một ngày chúa nhật của sự dịu dàng và sự nhân lành bởi vì Đấng Mục Tử của chúng ta chăm sóc chúng ta. ‘‘Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì’’ (Tv 22,1).

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-un-bon-pasteur-est-doux/

 584 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.