« Tất cả những điều này, chính là công trình của Chúa Thánh Thần »

« Lời Thiên Chúa, Lời hằng sống » (bản dịch đầy đủ)

MAI 17, 2020 14:50 ANITA BOURDINANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 17/5/2020

Tất cả những điều này chính là công trình của Chúa Thánh Thần » : trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng trưa ngày 17/5/2020, từ Thư Viện của dinh Giáo Hoàng tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng bài Phúc Âm trong Thánh Lễ ngày chúa nhật này.

Một mình đứng trước micro, đàng sau bục giảng, trên một tấm thảm lớn, trước hết Đức Giáo Hoàng đã nhắc tới thánh ý của Chúa Cha vốn là tình yêu và sự nhưng không của tình yêu của Chúa Kitô, rồi tới quà tặng là những điều răn của Thiên Chúa. Ngài đã điều chỉnh một sự giải thích sai lạc về điều răn là gì : không phải là để phán xét, mà là để ban cho sự sống. « Các điều răn không phải được ban cho chúng ta, Đức Giáo Hoàng lưu ý, như một thứ gương soi, để nhìn thấy những khốn cùng của chúng ta, những bất cập phản chiếu lại của chúng ta. Không, các điều răn không phải như thế. Lời của Thiên Chúa được trao ban cho chúng ta như là Lời hằng sống, làm thay đổi trái tim, đời sống, mang lại sự canh tân, không phán xét để kết tội, mà chữa lành và có mục đích thứ tha. Lòng thương xót của Thiên Chúa là như thế ».

Và ngài ã nói thêm : « Một Lời vốn là ánh sáng soi bước chúng ta đi. Và tất cả những điều đó là công trình của Chúa Thánh Thần ».

Sau đây là bản dịch nhanh những lời do Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban ra bằng tiếng Ý trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng.

AB

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm chúa nhật này (x. Ga 14,15-21) trình bầy hai thông điệp : việc tuân giữ các giới răn và lời hứa của Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu nối liền tình yêu đối với Người vào sự tuân giữ các điều răn, và Người nhấn mạnh trên điểm này trong bài diễn văn từ biệt : « Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các đièu răn của Thầy » (c.15) ; « Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy » (c.21). Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta yêu mến Người, nhưng Người giải thích : tình yêu đó không hao mòn trong một sự mong muốn Người, hay trong một tình cảm, không, Người yêu cầu sự sẵn lòng đi theo con đường của Người, nghĩa là đi theo thánh ý Chúa Cha.

Và điều này được tóm lược trong giới răn tình yêu lẫn nhau – tình yêu đầu tiên [trong sự thực hiện] – được ban ra bởi chính Chúa Giêsu : « Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 13,34). Người không nói « Anh em hãy yêu thương Thầy như Thầy đã yêu thương anh em », mà « anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương đã anh em ». Người thương yêu chúng ta mà không đòi chúng ta đáp trả. Tình yêu là nhưng không, tình yêu của Chúa Giêsu : Người không hề đòi hỏi chúng ta đáp trả. Và Người muốn rằng tình yêu nhưng không của Người trở thành hình thức cụ thể của cuộc sống giữa chúng ta : đó là thánh ý của Người.

Để giúp cho các môn đệ của Người bước đi trên con đường này, Chúa Giêsu hứa rằng Người sẽ cầu xin Chúa Cha sai đến « một Đấng Bảo Trợ khác » (c.16), nghĩa là một Đấng An Ủi, một Đấng Bảo Vệ sẽ đến thay chỗ cho Người và ban cho các ông trí tuệ đế lắng nghe và lòng can đảm để giữ những lời của Người. Đó là Chúa Thánh Thần, Người vốn là Quà Tặng của tình yêu Thiên Chúa ngự xuống trong tâm hồn người Kitô hữu. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, tình yêu của Người được ban cho những ai tin vào Người và được chịu Phép Rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ, soi sáng họ, tăng cường cho họ, để mỗi người có thể bước đi trong cuộc đời, kể cả trong nghịch cảnh và những khó khăn, trong niềm vui và trong nỗi buồn, mà vẫn ở lại trên con đường của Chúa Giêsu. Có thể được nếu thực chất tỏ ra ngoan hiền với Chúa Thánh Thần, để cho sự hiện diện của Người có thể, không những an ủi, mà còn thay đổi các tâm hồn, mở chúng ra cho chân lý và cho tình yêu.

Trước sự trải nghiệm sai lầm và tội lỗi – mà tất cả chúng ta đều đã phạm – , Chúa Thánh Thần phù giúp chúng ta đừng sa ngã và Người làm cho chúng ta nắm bắt và sống đầy đủ ý nghĩa những lời của Chúa Giêsu : « Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy » (c.15). Các điều răn không được ban cho chúng ta như một tấm gương, để nhìn thấy những khốn cùng của chúng ta, những bất cập phản chiếu của chúng ta. Không, các điều răn không phải như thế.

Lời của Thiên Chúa được ban cho chúng ta như Lời hằng sống, làm thay đổi tâm hồn, đời sống, mang lại sự canh tân, không phán xét để kết tội, mà chữa lành và có mục đích thứ tha. Lòng thương xót của Thiên Chúa là như thế. Một Lời vốn là ánh sáng soi bước chúng ta đi. Và tất cả những điều này chính là công trình của Chúa Thánh Thần ! Người là Quà Tặng của Thiên Chúa, Người cũng chính là Thiên Chúa, Đấng giúp cho chúng ta là những con người tự do, những con người muốn và biết yêu thương, những con người đã hiểu rằng cuộc sống là một sứ vụ để loan truyền những kỳ công mà Chúa đã hoàn tất và chúng ta tin tưởng nơi Người.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, gương mẫu của Hội Thánh, Mẹ đã biết nghe Lời của Thiên Chúa và đã đón nhận quà tặng của Chúa Thánh Thần, phù giúp chúng ta sống Phúc Âm với niềm vui, với ý thức được nâng đỡ bởi Chúa Thánh Thần, ngọn lửa thiêng liêng sởi ấm con tim và soi sáng bước đi của chúng ta.

(c) Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/tout-cela-cest-loeuvre-de-lesprit-saint-le-pape-commente-levangile-du-17-mai-2020/

 521 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.