Monthly Archives: Tháng Sáu 2020

Gửi các phương tiện truyền thông công giáo « đích thân can dự »

Chủ trương hiệp nhất mà không đồng nhất (vản dịch đầy đủ) JUIN 30, 2020 21:02 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Triều kiến ngày 24/6/2020 « Chúng ta không thể thực sự truyền thông nếu chúng ta không đích thân can … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Gửi các phương tiện truyền thông công giáo « đích thân can dự »

Các thánh tử đạo của Rôma – Kinh Truyền Tin của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Lời Đức Giáo Hoàng sau Kinh Truyền Tin (Bản dịch toàn văn) JUIN 29, 2020 18:36 ANNE KURIAN – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 29/6/2020 Trong giờ Kinh Truyền Tin ngày 29/6/2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tưởng niệm … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Các thánh tử đạo của Rôma – Kinh Truyền Tin của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Kinh Truyền Tin – bí mật của một cuộc đời hạnh phúc

« Chỗ của Chúa Giêsu trong lòng tôi » (Bản dịch toàn văn) JUIN 29, 2020 18:13 ANNE KURIAN – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 29/6/2020 Bí mật của một cuộc đời hạnh phúc là gì ? Nhận biết Chúa Giêsu « như … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Truyền Tin – bí mật của một cuộc đời hạnh phúc

Lễ các Thánh Phêrô và Phaolô – « Nếu người ta cầu nguyện nhiều hơn lên và ít cằn nhằn hơn đi »

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Toàn văn) JUIN 29, 2020 12:23 ANNE KURIAN – PAPES Thánh Lễ ngày 29/6/2020, lễ kính các Thánh Phêrô và Phaolô « Điều gì sẽ xẩy ra nếu người ta cầu nguyện nhiều hơn … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ các Thánh Phêrô và Phaolô – « Nếu người ta cầu nguyện nhiều hơn lên và ít cằn nhằn hơn đi »

Một « trái tim sẵn hiến » theo gương Đức Maria

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bình giảng Phúc Âm ngày chúa nhật (bản dịch đầy đủ) JUIN 28, 2020 16:22 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Truyền Tin ngày 28/6/2020 Một « trái tim sẵn hiến » và không bị vướng mắc một … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Một « trái tim sẵn hiến » theo gương Đức Maria

Đại dịch – Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi 2 500 bộ xét nghiệm Covid-19 tới Gaza

Một sáng kiến của Quỹ Khẩn Cấp JUIN 25, 2020 20:41 MARINA DROUJININA – PAPE FRANÇOIS Cha Gabriel Romanelli Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho gửi 2 500 bộ xét nghiệm Covid-19 tới bộ Y Tế trên dải Gaza (Trung Đông), … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Đại dịch – Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi 2 500 bộ xét nghiệm Covid-19 tới Gaza

Cho một nền huấn giáo thấm nhuần lòng thương xót : một « Chỉ Nam » mới

Và giáo huấn lòng thương xót JUIN 25, 2020 15:28 ANITA BOURDIN – ROME Ảnh Lòng Chúa Kitô Thương Xót của Vilnius, Litva « Một nét căn bản được chỉ rõ và nền huấn giáo phải bao gồm là lòng thương xót », … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Cho một nền huấn giáo thấm nhuần lòng thương xót : một « Chỉ Nam » mới

Một nền giáo lý phù hợp hơn với sinh thái con người ?

Laudato si’ trong Chỉ Nam mới JUIN 25, 2020 14:27 ANNE KURIAN – ECOLOGIE HUMAINE INTÉGRALE, ROME Chỉ Nam Huấn Giáo @ nxb San Paolo / Thư viện Xuất bản Vatican Giáo lý và sinh thái con người ? Chỉ Nam mới về … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Một nền giáo lý phù hợp hơn với sinh thái con người ?

Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả « Thiên Chúa không tùy thuộc những luận lý của chúng ta »

« Sự hòa hợp và tình bạn xây dựng sự khả tín cho việc loan truyền đức tin » JUIN 24, 2020 21:29 ANNE KURIAN – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS VUES DU MESSAGE: 82 Tranh vẽ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả (1485) Santa … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả « Thiên Chúa không tùy thuộc những luận lý của chúng ta »

Triều kiến chung « Vua Đavít dạy cho chúng ta phải làm mọi cách để đi vào đối thoại với Thiên Chúa »

Hôm thứ tư này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục Bài Giáo Lý của ngài về đề tài cầu nguyện, bằng cách đặc biệt trở lại lời cầu nguyện của vua Đavít trong Cựu Ước. Một hình ảnh nhắc … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Triều kiến chung « Vua Đavít dạy cho chúng ta phải làm mọi cách để đi vào đối thoại với Thiên Chúa »