Tweet của Đức Giáo Hoàng – Để mình được Thiên Chúa đoái nhìn

Không giả bộ, không biện bạch

AOÛT 24, 2020 18:25 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện

« Cầu nguyện, chính là để mình được Thiên Chúa đoái nhìn mà không giả bộ, không chối từ, không biện bạch ; bởi vì mờ ám và dối trá là đến từ ma quỷ ; ánh sáng và sự thật thì đến với chúng ta từ Thiên Chúa ». Đó là tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 24/8/2020.

Cầu nguyện là một đề tài được tái diễn trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài đã dành không ít hơn là 8 Bài Giáo Lý, của năm nay, trong các buổi triều kiến chung sáng ngày thứ tư, trong các tháng 5 và 6.

« Thiên Chúa là bạn, là đồng minh, là lang quân » ngài đã nhiều lần nhắc lại. « Trong cầu nguyện, người ta có thể thiết lập một quan hệ tin cậy với Người », vì « người Kitô hữu đã bác bỏ mọi quan hệ ‘‘phong kiến’’ trong tương quan của mình với Thiên Chúa ».

« Chúng ta có thể cầu xin mọi điều với Thiên Chúa, tất cả mọi điều ; giải thích tất cả, kể ra tất cả. Bất kể, nếu trong quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy có lỗi : chúng ta không phải là những người bạn tốt, chúng ta không phải là những đứa con hiếu thảo, chúng ta không phải là những người chồng thủy chung. Người tiếp tục thương yêu chúng ta »

Sự cầu nguỳện của người Kitô hữu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh, « dẫn chúng ta vào quan hệ với Thiên Chúa với dung nhan hiền từ, Người không hề muốn gây sự sợ hãi cho con người. Đó là đặc tính đầu tiên của cầu nguyện Kitô giáo ». Người Kitô hữu thưa với Thiên Chúa « mà tin tưởng dám gọi Người với cái tên là Cha ».

Ngày 10/6/2020, Bài Giáo Lý được dành cho nhân vật Giacóp, « một con người không tiếp thu ân sủng, ngang ngạnh với lòng thương xót », hắn « không biết mình cần đến lòng thương xót », « nhưng Thiên Chúa đã cứu độ những gì đã mất ».

Đức Giáo Hoàng đã nói tiếp : « Tất cả chúng ta đều có một cuộc hẹn trong đêm tối với Thiên Chúa, trong đêm tối của cuộc đời chúng ta, trong mọi đêm của cuộc đời chúng ta : những lúc tối tăm, những lúc tội lỗi, những lúc lầm lạc ». « Chúng ta ý thức rằng chúng ta là những người nghèo hèn – tôi mạn phép nói là « những kẻ chẳng ra gì » – nhưng chính lúc đó, vào cái lúc mà chúng ta cảm thấy chúng ta là những « kẻ chẳng ra gì », chúng ta đừng sợ : bởi vì vào lúc đó, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta, sự chúc lành dành cho những người đã để mình được thay đổi bởi Người ».

« Thiên Chúa là một đồng minh chung thủy, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh ; nếu con người không còn yêu nữa, thì Người vẫn tiếp tục yêu, kể cả nếu tình yêu dẫn Người lên đến Núi Sọ. Thiên Chúa luôn ở gần ngoài cửa trái tim chúng ta và Người chờ đợi chúng ta mở cửa cho Người ».

Đức Giáo Hoàng mời gọi những người nghe ngài nói hãy « thưa lại với Thiên Chúa, trong sự ngạc nhiên của cầu nguyện ; có thể là Chúa chỉ biết có tình yêu sao ? » trước khi kết luận : « Người không biết oán hận. Người bị ghét, nhưng Người không biết oán hận. Người chỉ biết tình yêu. Thiên Chúa mà chúng ta cầu là như thế đó ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/08/24/tweet-du-pape-se-laisser-regarder-par-dieu/

 299 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.