Bài Giáo Lý tiếng Pháp – Chúa Giêsu không phải là một kỷ niệm, Người là « hiện tại »

Điểm tựa của mọi trải nghiệm Kitô giáo

NOVEMBRE 25, 2020 09:49 ANNE KURIAN-MONTABONEAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 25/11/2020

Chúa Giêsu không phải là « một kỷ niệm tầm thường », Người là « hiện tại và linh hoạt » trong Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 25/11/2020.

Bằng truyền hình trực tuyến từ thư viện của dinh tông tòa, Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục các Bài Giáo Lý về cầu nguyện, bằng cách dựa theo « điểm tựa của mọi trải nghiệm Kitô giáo khác » : « sự cầu nguyện trong Hội Thánh non trẻ ».

Ngài đã gợi lại bốn « đặc tính cốt yếu của đời sống Giáo Hội : sự lắng nghe giáo huấn của các tông đồ, sự gìn giữ hiệp thông lẫn nhau, sự bẻ bánh và cầu nguyện ».

« Chính Thiên Chúa làm nên Hội Thánh, chứ không phải tiếng la ó của các công việc », ngài nhấn mạnh, bởi vì « Hội Thánh không phải là một nhóm doanh nhân » : « Chính lời của Chúa Giêsu làm cho những nỗ lực của chúng ta tràn đầy ý nghĩa. Chính trong sự khiêm nhượng mà tương lai của thế giới được xây dựng ».

Đức Giáo Hoàng than phiền « Nhiều người làm Hội Thánh nên như một đảng chính trị » với những thiểu số, một đa số. « Và tôi tự hỏi : Chúa Thánh Linh ở đâu ? Cầu nguyện ở đâu ? Tình yêu cộng đoàn ở đâu ? Phép Thánh Thể ở đâu ?… Đó là một đảng Giáo Hội chứ không phải là Hội Thánh », ngài nói thêm.

Tổng hợp Bài Giáo Lý bằng tiếng Pháp

Thưa anh chị em

Cầu nguyện đã là nền tảng động lực truyền giáo của cộng đoàn đầu tiên của Giêrusalem vốn là điểm tựa của mọi trải nghiệm Kitô giáo. Cầu nguyện là, trong Thánh Thần, nơi đối thoại với Chúa Cha bởi sự trung gian của Chúa Kitô. Các thành viên của cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên – nhưng điều này cũng có giá trị cho ngày hôm nay – nhận thấy rằng lịch sử của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu không chấm dứt vào lúc Chúa Lên trời nhưng còn tiếp nối trong đời sống của họ và trong đời sống của Hội Thánh.

Thánh thần nhắc Chúa Kitô với Hội Thánh trong cầu nguyện, không phải như một kỷ niệm đơn giản, nhưng bằng cách làm cho Người hiện diện và linh hoạt, thúc đẩy Hội Thánh loan báo và phục vụ.

Bằng cầu nguyện, người Kitô hữu được dìm trong mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và muốn rằng Phúc Âm được loan báo cho mỗi người, và chính là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho sự làm chứng và cho sứ vụ truyền giáo. Bằng cầu nguyện, người Kitô hữu sống, theo lời thánh Phaolô, trong đức tin nơi Con của Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến Người và đã nộp mình cho Người.

© Librairie éditrice du Vatican 

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse en français : Jésus n’est pas un souvenir, il est “présent” – ZENIT – Francais

 277 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.