Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ khai mạc « Năm Gia Đình Amoris Laetitia » ngày 19 tháng 3 năm 2021

Các đề nghị thiêng liêng, mục vụ và văn hóa.

DÉCEMBRE 28, 2020 11:46 RÉDACTIONANGÉLUSFAMILLEPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 27/12/2020

Thông cáo của Bộ Giáo Dân Gia Đình và Đời Sống

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Hội Thánh kỷ niệm 5 năm ngày công bố tông huấn Amoris Laetitia về vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình. Cũng ngày đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ khai mạc « Năm Gia Đình Amoris Laetitia », và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 6 năm 2022, nhân cuộc Gặp gỡ toàn cầu các gia đình tại Rôma với Đức Thánh Cha.

Kinh nghiệm đại dịch đã làm rõ hơn vai trò trung tâm của gia đình với tính cách là Hội Thánh tại gia và đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ giữa các gia đình, vốn khiến cho Hội Thánh trở thành một « gia đình các gia đình » (AL 87). Qua những sáng kiến thiêng liêng, mục vụ và văn hóa được dự trù trong khuôn khổ của « Năm Gia Đình Amoris laetitia », Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn trình bầy với tất cả các giáo đoàn trên toàn thế giới và khuyên nhủ mỗi người hãy là chứng nhân của tình yêu gia đình.

Trong các giáo xứ, các giáo phận, các đại học, các phong trào của Giáo Hội và những hội đoàn về gia đình, sẽ được phổ biến các khí cụ về linh hướng gia đình, về đào tạo và hoạt động mục vụ trên việc chuẩn bị hôn nhân, giáo dục tình cảm của người trẻ và trên sự thánh thiện của các cặp vợ chồng và của các gia đình đang sống ân sủng của bí tích trong đời sống hàng ngày của họ. Những hội nghị chuyên đề cấp đại học quốc tế cũng sẽ được tổ chức để đào sâu nội dung và những quan hệ liên can của tông huấn đối với những vấn đề thời sự có liên quan đến các gia đình trên toàn thế giới.

Để nhắm tới lễ khai mạc ngày 19/3, Thánh Bộ về Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống đã chuẩn bị một tập tài liệu thông tin nhằm chia sẻ với các giáo phận, các giáo xứ và các gia đình, để họ có thể tải xuống từ trang web www.amorislaetitia.va.

Trong những mục tiêu của trang mạng – mà người ta cũng có thể tiếp cận từ trang chủ của Thánh Bộ về Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống (www.laityfamilylife.va) – có phổ biến thông báo Kitô giáo về gia đình dưới ánh sáng của những thách đố trong thời đại chúng ta, sự đào sâu văn bản tông huấn và huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và sự mời gọi được gửi đến các Hội Đồng Giám Mục, các giáo phận, giáo xứ, cũng như các phong trào, hội đoàn và các gia đình, để cống hiến hết mình vào mục vụ gia đình bằng cách thực hiện « Amoris laetitia ».

Trang mạng, được triển khai bằng năm thứ tiếng (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý) rất phong phú về những biểu đồ và về nội dung, dễ dàng tham khảo và sẽ được nhật tu với những đề nghị và những sáng kiến sẽ được triển khai trong năm.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit. Le pape François inaugurera l’Année “Famille Amoris Laetitia” le 19 mars 2021 – ZENIT – Francais
 490 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.