Kinh Truyền Tin – sức mạnh và uy quyền của Chúa Giêsu

Lời Đức Giáo Hoàng trước kinh kính Đức Maria (Bản dịch toàn văn)

JANVIER 31, 2021 17:57 ANNE KURIAN-MONTABONEANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 31 tháng 01 năm 2021

Chúa Giêsu tỏ ra « toàn năng trong các công trình của Người » và lời Người có « thẩm quyền », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 31/01/2021.

« Quý Anh Chị Em đừng quên luôn mang theo mình một cuốn Phúc Âm nhỏ trong túi áo hay túi xách, để đọc trong ngày », ngài cũng khuyên từ trong thư viện của dinh tông tòa.

Sau đây là bản dịch những lời ngài đã ban ra trước kinh kính Đức Maria.

Suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Đoạn Tin Mừng ngày hôm nay (x. Mc 1, 21-28) kể lại một ngày điển hình sứ vụ của Chúa Giêsu, đó là một ngày thứ bẩy, ngày dành riêng cho sự nghỉ ngơi và cầu nguyện, người ta đi tới hội đường. Trong hội đường của thành phố Capharnaum, Chúa Giêsu đọc và bình giảng Sách Thánh. Những người hiện diện bị thu hút bởi cách Người nói ; họ rất ngạc nhiên bởi vì Người giảng dạy như một người có thẩm quyền ; chứ không như các kinh sư (c.22). Hơn nữa, Chúa Giêsu còn tỏ ra quyền phép trong các công trình. Quả vậy, một người trong hội đường nổi loạn chống lại Người và gọi Người là Đấng Thánh của Thiên Chúa : Người nhận ra ma quỷ và ra lệnh cho nó phải ra khỏi người đó và đuổi cổ nó đi (x. c 23-26).

Ở đây, người ta thấy được hai yếu tố đặc trưng trong hành động của Chúa Giêsu : Giảng dạy và phép lạ chữa lành. Người giảng dạy và chữa lành. Hai khía cạnh này toát ra trong đoạn Tin Mừng của thánh sử gia Máccô, nhưng hiển nhiên nhất là đoạn giảng dạy ; việc trừ quỷ được trình bầy như là sự xác nhận về ‘‘thẩm quyền’’ đặc biệt của Chúa Giêsu và về sự giảng dạy của Người. Người rao giảng với thẩm quyền của Người, như một Đấng có một học thuyết rút ra tự chính Người, và không phải như những kinh sư chỉ nhắc lại những truyền thống trước đó và những lề luật được truyền lại. Họ nhắc lại những lời lẽ, lời lẽ, lời lẽ, chỉ là lời lẽ – như bà Mina đã hát. Họ là như thế đó : chỉ có lời lẽ. Trái lại, nơi Chúa Giêsu, lời Người phán ra là một thẩm quyền, Chúa Giêsu có thẩm quyền. Và điều đó đụng tới lòng người. Sự giảng dạy của Chúa Giêsu có cùng thẩm quyền như Thiên Chúa phán dạy ; quả vậy, chỉ bằng một mệnh lệnh, Người đã giải thoát một cách dễ dàng người bị quỷ ám và chữa lành cho người đó. Tại sao ? Bởi vì lời của Người thực hiện những điều Người phán, bởi vì Người là Ngôn Sứ vĩnh viễn. Nhưng tại sao tôi nói Người là Ngôn Sứ vĩnh viễn ? Chúng ta hãy nhớ tới lời hứa của ông Môsê : ‘‘Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi’’ (x. Đnl 18,15). Ông Môsê thông báo Chúa Giêsu như là Ngôn Sứ vĩnh viễn. Bởi vậy Chúa Giêsu không phán với thẩm quyền con người, mà với thẩm quyền của Thiên Chúa, bởi vì Người có quyền phép là ngôn sứ vĩnh viễn, nghĩa mà Con của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng chữa lành cho tất cả chúng ta.

Khía cạnh thứ nhì, khía cạnh chữa lành, cho thấy rằng lời giảng dạy của Chúa Kitô dùng để chiến thắng điều ác hiện diện trong con người và trên thế giới. Lời của  Người trực tiếp nhắm đến sự thống trị của Satan, bắt nó đi vào khủng hoảng và đẩy lùi nó ra, bắt buộc nó phải ra khỏi thế gian. Người bị quỷ ám đó đã theo lệnh của Chúa, đã được giải thoát và được biến đổi thành một con người mới. Ngoài ra, sự giảng dạy của Chúa Giêsu có một lý luận trái ngược với cái lôgíc của ma quỷ : những lời của Người tỏ ra như là sự đảo lộn một trật tự xấu của mọi chuyện. Ma quỷ hiện diện trong người bị quỷ ám, quả đã kêu lên khi Chúa Giêsu đến gần : « Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? » (c.24). Những biểu hiện này cho thấy sự hoàn toàn khác lạ giữa Chúa Giêsu và Satan : cả hai đều trên những bình diện hoàn toàn khác nhau ; không có gì là chung cả ; hoàn toàn đối nghịch với nhau. Chúa Giêsu quyền phép, Người  thu hút dân chúng bằng thẩm quyền của Người, và cũng là ngôn sứ giải thoát, ngôn sứ được hứa hẹn vốn là Con của Thiên Chúa, Đấng chữa lành. Chúng ta có nghe thấy những lời độc đoán của Chúa Giêsu không ? Quý Anh Chị Em đừng quên luôn mang theo trong túi áo hay trong xách tay một cuốn Phúc Âm nhỏ, để đọc trong ngày, để nghe lời này của Chúa Giêsu, Đấng có thẩm quyền. Tất cả chúng ta đều có những vấn đề, tất cả chúng ta đều đã phạm tội, tất cả chúng ta đều có những bệnh thiêng liêng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu ‘‘Lậy Chúa Giêsu, Chúa là ngôn sứ, là Con Thiên Chúa, Đấng đã được hứa hẹn để chữa lành chúng con. Xin Chúa chữa lành cho con !’’. Cầu xin Chúa Giêsu sự chữa lành các tội lỗi và các điều xấu của chúng ta.

Đức Trinh Nữ Maria luôn giữ trong lòng những lời nói và những cử chỉ của Chúa Giêsu, và đi theo Người với một sự sẵn sàng và một lòng trung thành tuyệt đối. Cầu xin Mẹ phù giúp chúng ta cũng lắng nghe lời Người và đi theo Người, để trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta những dấu chỉ sự cứu độ cua Người.

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Angélus : la puissance et l’autorité de Jésus – ZENIT – Francais

 257 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.