Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp nối các Kinh Truyền Tin trên Quảng Trường Thánh Phêrô

Nước Ý đã nới lỏng các hạn chế về y tế

FÉVRIER 05, 2021 19:09 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 08/11/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục lại việc chủ sự Kinh Truyền Tin từ trên cửa sổ văn phòng của dinh tông tòa trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô, kể từ ngày chúa nhật tới đây, 07/02/2021, Vatican thông báo : điều này đã bị gián đoạn từ ngày 20/12/2020.

Trong lúc hầu hết trên lãnh thổ nước Ý đã trở lại vùng mầu « vàng » – với lệnh giới nghiêm từ 22 giờ, nhưng có sự mở cửa lại các viện bảo tàng và các tiệm ăn – đám đông sẽ được tham dự trở lại giờ kinh kính Đức Mẹ Maria cùng với Đức Giáo Hoàng –  từ lễ Giáng Sinh ngài đã phải cử hành bằng truyền hình trực tuyến, để tuân thủ các sự hạn chế trên toàn quốc.

Kinh Truyền Tin ngày 17/01/2021

Từ ngày 08/3 đến ngày 24/5/2020, Kinh Truyền Tin và Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng đã được truyền hình trực tuyến trong thời gian cô lập nghiêm ngặt hồi mùa xuân năm ngoái, gắn liền với đợt thứ nhất của dịch bệnh Covid-19.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Le pape François reprend les angélus place Saint-Pierre – ZENIT – Francais

 298 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.