« Một kinh nguyện được đọc thể theo trái tim Chúa Giêsu xin được phép lạ » – Bài Giáo Lý tiếng Pháp

« Cầu nguyện là phẩm cách cao cả nhất của chúng ta »

FÉVRIER 10, 2021 10:19 ANITA BOURDINAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 10/02/2021

« Khi một kinh nguyện được đọc thể theo trái tim Chúa Giêsu, kinh này xin được phép lạ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích trong Bài Giáo Lý ngày thứ tư bằng tiếng Pháp ngày 10/02/2021, từ trong thư viện riêng trong dinh tông tòa của Vatican.

Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục chuỗi Bài Giáo Lý của ngài về cầu nguyện khi nói về cầu nguyện trong đời sống thường nhật.

« Cầu nguyện trong những biến cố hàng ngày và mỗi lúc là một trong những bí quyết của Nước Trời, Đức Giáo Hoàng lưu ý. Chúng ta là những con người mong manh, nhưng chúng ta hãy biết cầu nguyện, bởi vì đó là phẩm cách cao cả nhất của chúng ta. Và khi một kinh nguyện được đọc lên thể theo trái tim của Chúa Giêsu, lời nguyện đó xin được phép lạ ».

Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi hãy « đối thoại với Thiên Chúa » trong cuộc sống hàng ngày : « Quý Anh Chị Em thân mến, cầu nguyện xuất phát từ phụng vụ và luôn quay trở lại với đời sống hàng ngày, vốn là nơi chốn tiếp tục cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Tất cả bao gồm trong cuộc đối thoại đó : tất cả niềm vui đều trở thành một nguyên nhân để ngợi ca, tất cả mọi thử thách đều là dịp của một sự cầu xin phù giúp và tất cả mọi suy tư đều được thấm nhuần cầu nguyện ».

Cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng giải thích, gợi lên niềm hy vọng và lòng can đảm và  mở ra với sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày : « Như thế, cầu nguyện truyền vào lòng người một niềm hy vọng vô địch. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo dạy cho chúng ta về điều này rằng chúng ta phải học cách cầu nguyện mọi lúc, nhưng nhất là ngày hôm nay khi chúng ta gặp gỡ Chúa Cha. Không có ngày nào tuyệt vời hơn ngày hôm nay của cuộc đời chúng ta. Và chính cầu nguyện làm cho nó biến thành ân sủng, hay đúng hơn, chính ân sủng thay đổi chúng ta. Mỗi ngày bắt đầu, nếu nó được đón chào trong cầu nguyện, sẽ kèm theo lòng can đảm để đương đầu với những khó khăn vốn trở thành những lời kêu gọi của Thiên Chúa, những cơ hội gặp gỡ với Người ».

Đức Giáo Hoàng kêu gọi hãy cầu nguyện như một hành động « dịu hiền » đối với mỗi người : Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi chuyện và cho mọi người, kể cả cho những kẻ thù của chúng ta, bởi vì cầu nguyện chuẩn bị cho một tình yêu dư đầy. Chúng ta hãy cầu nguyện, nhất là, cho những người đau khổ. Cầu nguyện thực hiện trong chiều hướng đó những phép lạ, bởi vì cầu nguyện giúp cho chúng ta yêu mến tốt hơn những người khác bất kể những lầm lỡ và những tội lỗi của họ. Bằng cách yêu mến thế gian như thế với sự dịu dàng, chúng ta khám phá ra rằng mỗi ngày và mỗi chuyện mang trong mình một mảnh của mầu nhiệm Thiên Chúa ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Une prière dite selon le cœur de Jésus obtient des miracles”: catéchèse en français – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.