Covid-19 – Ủy Ban Vatican nói chuyện với ngoại giao đoàn

Trước một « đại dịch toàn cầu », cần phải có một « nỗ lực toàn cầu » 

FÉVRIER 19, 2021 16:15 ANNE KURIAN-MONTABONEROME

Phòng chích ngừa của Vatican

Ủy Ban Covid-19 của Vatican đã chủ xướng một cuộc gặp gỡ trực tuyến với ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh, hôm 19/02/2021, một bản thông cáo được công bố chiều hôm đó cho biết.

Biến cố kéo dài 1 giờ 30 phút, được hoạt náo bởi ủy ban được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập trong Thánh Bộ về phát triển con người toàn diện vào tháng 3 năm 2020, có chủ đề là « Sự chăm sóc mọi người, mọi dân tộc và hành tinh trong thời đại dịch ».

Đức Cha Phaolô Gallagher, Bộ trưởng quan hệ với các quốc gia, đã mời gọi các tham dự viên hãy « chống lại sự mệt mỏi hiện nay trên khắp thế giới », không để bị hạ gục bởi « tinh thần cam chịu ». Có nhiều thử thách, ngài nói, nhưng chúng ta phải thực tế để theo đúng thời biểu của chúng ta : phương hướng giải quyết hiện nay, chính là chăm sóc ». 

Cuộc gặp gỡ đã được khai mạc bởi Đức Hồng Y Phêrô Turkson, tổng trưởng Thánh Bộ về phát triển con người toàn diện, ngài đã cung cấp thông tin cập nhật về công việc của năm nhóm của Ủy Ban. Trước một « đại dịch toàn cầu », ngài kêu gọi « một nỗ lực toàn cầu để thoát ra », vượt ra ngoài các biên giới. 

Vị tổng trưởng cũng đã biện hộ để cho việc chích ngừa và điều trị có thể « bao gồm càng nhiều người càng tốt » : « không một ai bị gạt ra ngoài ». 

Sơ Carol Keehan, điều hợp viên của Lực lượng Đặc Nhiệm Y Tế công cộng của Ủy Ban Covid-19 của Vatican, đã cảnh báo chống mô hình phân phối thuốc chích ngừa hiện nay có thể « có rủi ro làm gia tăng bất công ». Sơ muốn có nhiều hơn những tài nguyên ở cấp địa phương : những thông tin lâm sàng về thuốc chích ngừa, một hướng dẫn về những vấn đề đạo đức, vv…

Cha Carlo Casalone, thành viên của Viện Hàn Lâm giáo hoàng về sự sống, ngài đã nhấn mạnh về sự tiếp cận phổ quát với thuốc chích ngừa : những nguyên tắc « về công bằng, liên đới và bao gồm » phải là nền tảng của mọi đáp án cho đại dịch.

Vị thần học gia dòng Tên cũng đã tố cáo mọi « sự khai thác mang tính thương mại » trong y khoa và y tế : « những đầu tư trong lãnh vực y khoa phải tìm được ý nghĩa sâu xa của nó trong sự liên đới nhân bản ». « Căn bản là phải vượt lên khỏi cái lôgíc của ‘‘chủ nghĩa quốc gia về thuốc chích ngừa’’, ngài nhấn mạnh.

Cuộc gặp gỡ trực tuyến, vốn đã được điều hợp bởi cha Augustinô Zampini, thư ký phụ tá của Bộ phát triển con người toàn diện, đã là cơ hội để khuyến khích sáng kiến Covax quốc tế (Covid-19 Global Vaccine Access Facility) (Phương tiện Tiếp cận Vắc xin Toàn cầu Covid-19), được phát động vào tháng 6/2020 và được điều khiển bởi Tổ Chức Y Tế Thế Giới để đẩy nhanh việc sản xuất thuốc chích ngừa bằng cách bảo đảm sự tiếp cận công bằng giữa các quốc gia trên thế giới.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Covid-19 : la Commission vaticane s’adresse au Corps diplomatique – ZENIT – Francais

 226 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.