Thông minh nhân tạo – Đức Giáo Hoàng khuyến khích ưu tiên cho công ích

Tweet cho ngày sinh nhật đầu tiên của lời kêu gọi Rôma

FÉVRIER 28, 2021 11:50 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Rô bốt

« Mong rằng có thêm nhiều người thiện chí hợp tác để phát huy công ích, để bảo vệ những người bị thiệt thòi nhất, để phát triển một thuật toán chia sẻ » : đó là tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho ngày sinh nhật đầu tiên của lời kêu gọi Rôma về thông minh nhân tạo, ngày 28/02/2021.

Tài liệu mang tên Rome Call for AI Ethics (Lời kêu gọi Rôma về một đạo đức của Thông Minh Nhân Tạo), sáng kiến của Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng Về Sự Sống, đề nghị những « đường hướng cho một nền đạo đức cho thông minh nhân tạo » và những đóng góp liên quan đến đạo đức, pháp luật và giáo dục.

Những bên ký kết chủ trương « một nhãn quan trong đó con người và thiên nhiên là trung tâm của sự phát triển của sự tân tiến kỹ thuật số, được hỗ trợ thay vì bị dần dần thay thế bởi những kỹ thuật hoạt động như những tác nhân có lý trí, nhưng không hề là con người ».

Họ ấn định việc sử dụng thông minh nhân tạo theo 6 nguyên tắc đạo đức sau đây :

  1. Trong sáng : trên nguyên tắc, các hệ thống thông minh nhân tạo phải có thể giải thích được ;
  2. Bao gồm : những nhu cầu của tất cả mọi con người phải được tính đến ;
  3. Trách nhiệm : những người thiết kế và triển khai việc sử dụng thông minh nhân tạo phải thể hiện trách nhiệm và tính minh bạch ;
  4. Công bằng : không hành động theo định kiến, mà phải tôn trọng sự công bằng và phẩm giá con người ;
  5. Đáng tin cậy : các hệ thống thông minh nhân tạo phải có thể vận hành một cách đáng tin cậy ;
  6. An toàn và quyền riêng tư : các hệ thống thông minh nhân tạo phải vận hành trong sự an toàn và quyền riêng tư của những người sử dụng.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Intelligence artificielle : le pape encourage à privilégier le bien commun – ZENIT – Francais

 189 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.