Bài Giáo Lý : Đức Maria « chỉ cho chúng ta Đấng Trung Gian Hòa Giải »

Trong đại dịch, bên cạnh những người hấp hối

MARS 24, 2021 17:45 HÉLÈNE GINABATARCHIVES

Tượng Đức Trinh Nữ Maria tại nhà thờ Đức Bà

« Con đường chính của sự cầu nguyện Kitô giáo là nhân tính của Chúa Giêsu », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định. « Mỗi lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa là nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô và nó được thực hiện nhờ vào sự chuyển cầu của Người ». Bởi vậy, ngài giải thích, Chúa Kitô là « Đấng Cứu Chuộc duy nhất ». Đức Maria, ngài « chỉ cho chúng ta Đấng Trung Gian Hòa Giải » ngài « bao bọc tất cả chúng ta ; như người Mẹ, không như một nữ thần, cũng không như đấng đồng công chuộc tội », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban Bài Giáo Lý thứ 27 của ngài về sự cầu nguyện trong buổi triều kiến chung ngày 24/3/2021, bằng trực tuyến từ thư viện trong Dinh tông tòa của Vatican. Nhân ngày vọng lễ Truyền Tin, chủ đề của ngày này là : Cầu nguyện bằng hiệp thông với Đức Mẹ Maria. Trong những ảnh tượng Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng bình giảng, Đức Maria « hiện diện khắp nơi », « nhưng luôn trong quan hệ với Con của Mẹ và tùy thuộc vào Người ». 

« Đức Maria luôn hiện diện ở đầu giường của các con cái mình sắp lìa cõi thế », Đức Giáo Hoàng nhắc nhở, bằng cách gợi nhớ câu cuối của kinh Kính Mừng : « Đức Maria đã và Mẹ luôn hiện diện trong những ngày đại dịch, bên cạnh những người đáng tiếc là đã đi hết con đường trần thế trong tình trạng cô độc, không có sự an ủi của sự gần gũi bên những người thân. Đức Maria luôn ở đó, bên cạnh chúng ta, với lòng dịu hiền của một người Mẹ ».

Bài Giáo Lý – 27. Cầu nguyện bằng hiệp thông với Đức Maria

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ngày hôm nay, Bài Giáo Lý được dành cho sự cầu nguyện hiệp thông với Đức Maria, và chính xác đã diễn ra vào ngày vọng lễ Truyền Tin. Chúng ta biết rằng con đường chính của sự cầu nguyện Kitô giáo là nhân tính của Chúa Giêsu. Quả vậy, lòng tin cậy đặc trưng của cầu nguyện Kitô giáo sẽ không có ý nghĩa nếu Ngôi Lời đã không nhập thể, và ban cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần mối quan hệ con cái với Chúa Cha. Chúng ta đã nghe nói, trong bài đọc, từ sự tập họp các môn đệ này, các phụ nữ ngoan đạo và Đức Mẹ Maria, đã cầu nguyện sau khi Chúa Giêsu lên Trời ; đó là cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đợi chờ món quà của Chúa Giêsu, lời hứa của Chúa Giêsu.

Chúa Kitô là Đấng Trung Gian Hòa Giải, là nhịp cầu mà chúng ta phải đi qua để thưa lên với Chúa Cha (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, s. 2674). Người là Đấng Cứu Chuộc duy nhất : không có những người đồng công cứu chuộc với Đức Kitô. Người là Đấng Trung Gian Hòa Giải tuyệt đối, người là Đấng Trung Gian. Mỗi lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa là nhờ Đức Kitô, với Đức Kitô và trong Đức Kitô và nó được ứng nghiệm nhờ vào sự chuyển cầu của Người. Chúa Thánh Thần mở rộng sự trung gian của Chúa Kitô ra mọi thời đại và ở khắp mọi nơi : không có nhờ bất cứ danh nào khác mà chúng ta có thể được cứu (x. Cv 4,12). Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian Hòa Giải duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người.

Chính từ sự trung gian duy nhất này của Chúa Kitô mà người Kitô hữu tìm được trong sự cầu nguyện và lòng sùng đạo ý nghĩa và giá trị của những quy chiếu, đầu tiên hết là sự quy chiếu với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu.

Mẹ giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống và như thế, Mẹ cũng ở trong sự cầu nguyện Kitô giáo, bởi vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu. Các Giáo Hội Đông Phương thường hay trình bầy Mẹ như là ‘‘Odigitria’’, đấng ‘‘chỉ đường’’, nghĩa là Con của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Tôi chợt nhớ trong đầu bức tranh sơn dầu cổ vẽ Odigitria trong Vương Cung Thánh Đường Bari, đơn sơ ; Đức Trinh Nữ đưa ra Chúa Giêsu hài nhi trần truồng. Rồi sau đó, người ta đã dùng một chiếc áo choàng để che đậy sự trần truồng đó, nhưng sự thật là Chúa Giêsu được trình bầy trần truồng, để chỉ ra rằng Người, con người được sinh ra bởi Đức Maria, là Đấng Trung Gian Hòa Giải. Mẹ chỉ ra Đấng Trung Gian Hòa Giải : Mẹ là Odigitria. Trong bộ ảnh tượng Kitô giáo, Mẹ đã hiện diện ở khắp mọi nơi, thậm chí đôi khi với một hình nổi lớn, nhưng luôn có quan hệ với Con của Mẹ và tùy vào Người. Bàn tay, ánh mắt, thái độ của Mẹ là một ‘‘Bài Giáo Lý’’ sống động và luôn chỉ rõ trục quay, trung tâm là Chúa Giêsu. Đức Mẹ Maria hoàn toàn hướng về Người (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, s. 2674). Chúng ta như thế, có thể nói rằng Mẹ là môn đệ nhiều hơn là Mẹ. Dấu chỉ này, trong tiệc cưới Cana ; Đức Mẹ Maria nói : « Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo ». Mẹ luôn chỉ Chúa Kitô ; Mẹ là môn đệ đầu tiên của Người.

Đó là vai trò của Đức Maria trong suốt cuộc đời trần thế của Mẹ và Mẹ gìn giữ mãi mãi : là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, không gì hơn. Vào một lúc nào đó, trong các sách Phúc Âm, Mẹ gần như hoàn toàn biến mất, nhưng Mẹ trở lại trong những lúc then chốt, như ở tiệc cưới Cana, khi Con của Mẹ, nhờ vào sự can thiệp ân cần của Mẹ, mà đã làm ‘‘dấu lạ’’ đầu tiên (x. Ga 2, 1-12), và sau đó là trên đồi Golgotha, dưới chân Thánh Giá.

Chúa Giêsu đã mở rộng tình mẫu từ cho toàn thể Hội Thánh khi Người đã gửi gấm Mẹ cho người môn đệ được yêu thương nhất, ngay trước khi Người chết trên cây Thánh Giá. Kể từ lúc đó, tất cả chúng ta đã được đặt dưới tà áo của Mẹ, như người ta đã thấy trong nhiều tấm bích họa hay những bức tranh thời trung cổ. Ngay cả trong bài điệp khúc la tinh – Sub tuum praesidium confugimus, Santa Dei Genitrix (Chúng con trong cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời [nd]): Đức Trinh Nữ Maria, như người Mẹ mà Chúa Giêsu đã gửi gấm chúng ta cho Mẹ, khai triển tất cả chúng ta ; nhưng như là người Mẹ, chứ không như là nữ thần, không như là đấng đồng công chuộc tội : như là Mẹ. Đích thực là lòng sùng kính đã luôn dành cho Mẹ những tước hiệu đẹp đẽ nhất, cũng như một người con đối với mẹ mình : biết bao điều tốt đẹp mà một người con nói với người mẹ mà mình yêu mến ! Nhưng chúng ta hãy cẩn thận : những điều tốt đẹp mà Hội Thánh và các thánh nói về Đức Maria không lấy đi điều gì trong tính duy nhất của sự cứu độ của Đức Kitô. Người là Đấng Cứu Chuộc duy nhất. Đó là những biểu lộ của tình yêu như là những biểu lộ của một người con nói với mẹ mình – đôi khi hơi quá lố. Nhưng tình yêu, chúng ta đều biết, luôn làm cho chúng ta làm những chuyện quá lố, nhưng với tình yêu.

Như thế, chúng ta đã bắt đầu cầu nguyện với Mẹ bằng cách thưa lên Mẹ nhiều câu được thấy trong sách Phúc Âm : ‘‘đầy ơn phúc’’, ‘‘có phúc lạ hơn mọi người nữ’’ (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, s. 2676s). Trong Kinh Kính Mừng, cũng xuất hiện nhanh chóng tước hiệu ‘‘Theotokos’’, ‘‘Mẹ Thiên Chúa’’, được tuyên bố bởi Công Đồng Êphêsô. Và cũng giống như trong Kinh Lậy Cha, sau khi ca ngợi, chúng ta thêm vào lời cầu xin : chúng ta xin Mẹ chúng ta cầu cho chúng ta là kẻ có tội, để Mẹ cầu bầu với lòng nhân hậu, ‘‘khi nay và trong giờ lâm tử’’. Bây giờ, trong những tình cảnh cụ thể của cuộc sống, và vào giờ phút chót, để Mẹ đồng hành với chúng ta – như người Mẹ, cũng như người môn đệ đầu tiên – trong lúc đi sang cuộc sống đời đời.  

Đức Maria luôn hiện diện bên đầu giường của các con cái mình sắp lìa cõi thế. Nếu có người nào bị cô độc hay bị bỏ rơi, thì Mẹ là Mẹ, Mẹ ở gần, cũng như Mẹ đã ở bên Con Mẹ khi tất cả mọi người bỏ rơi Người.

Đức Mẹ Maria đã và đang hiện diện trong những ngày đại dịch, bên cạnh những người đáng tiếc là đã đi hết con đường trần thế trong tình trạng cô độc, không có sự an ủi của sự gần gũi bên những người thân. Đức Maria luôn ở đó, bên cạnh chúng ta, với lòng dịu hiền của một người Mẹ 

Các kinh nguyện dâng lên không là vô ích. Người Phụ Nữ của lời ‘‘xin vâng’’, đấng đã nhanh chóng đón nhận lời mời gọi của Thiên Sứ, Mẹ cũng trả lời cho những cầu khẩn của chúng ta, Mẹ nghe tiếng nói của chúng ta, kể cả những lời dấu kín trong lòng chúng ta, không có sức thốt lên, nhưng Thiên Chúa biết rõ chúng ta hơn cả  chính bản thân chúng ta. Mẹ lắng nghe như một người Mẹ. Như mọi người Mẹ Hiền và còn hơn nữa. Đức Mẹ Maria bảo vệ chúng ta khỏi những hiểm nguy, Mẹ lo lắng cho chúng ta, kể cả khi chúng ta bận bịu những chuyện riêng tư và chúng ta mất cả phương hướng trên đường phải đi, khiến cho không những sức khỏe của chúng ta bị hiểm nguy, mà cả sự cứu độ của chúng ta nữa. Đức Mẹ Maria ở đây, Mẹ cầu nguyện cho chúng ta, Mẹ cầu nguyện cho những ai không cầu nguyện. Mẹ cầu nguyện với chúng ta. Tại sao ? Tại vì Mẹ là Mẹ chúng ta.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Catéchèse : Marie « indique le médiateur » – ZENIT – Francais

 629 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.