Thống kê Giáo Hội – con số các linh mục và các phó tể vĩnh viễn gia tăng

1 tỷ 345 triệu người công giáo trên thế giới

AVRIL 01, 2021 17:03 ANNE KURIAN-MONTABONEROME

Đền Thánh Phêrô

Con số người công giáo trên thế giới gia tăng : 1 tỷ 345 triệu – gia tăng 16 triệu so với năm 2018 – Vatican News cho biết khi đưa ra bản tổng hợp Niên Giám giáo hoàng năm 2021 và Annuarium Statisticum Ecclesiae 2019 mới công bố gần đây. Hãng thông tấn của Thành Quốc đã ghi nhận một sự gia tăng đặc biệt của con số các linh mục và các phó tế vĩnh viễn.

Các tài liệu này đã được nhật tu bởi Văn Phòng Thống Kê Trung Ương của Hội Thánh và được công bố bởi Nhà In của Vatican. Các giáo dân chiếm 17,7% dân số toàn thế giới, với sự gia tăng là 3,4% tại Châu Phi, 1,3% tại Châu Á, 1,1% tại Châu Đại Dương và 0,84% tại Châu Mỹ, trong lúc tại Châu Âu người ta ghi nhận một sự giảm sút nhẹ giừa năm 2018-2019.

Trong 3026 giáo phận, cuối năm 2019, người ta ghi nhận có 5364 giám mục, Mỹ Châu và Âu Châu vẫn tiếp tục chiếm 68,8% trên tổng số toàn cầu, tiếp đến là Á Châu (với 13,4%) và Châu Đại Dương (2,6%).

Trong hai năm 2018-2019, Vatican News ghi nhận con số các linh mục đã gia tăng 271 vị đưa tổng số lên 414 336 vị (trong đó gần 171 000 linh mục Âu Châu). Các phó tế vĩnh viễn – hiện là 48 238 thầy – đã gia tăng 1,5%.

Nếu tổng số các ơn gọi linh mục còn đang giảm – từ 115 880 năm 2018 xuống còn 114 058 năm 2019, nó lại gia tăng ở Châu Phi – từ 32 212 lên 32 721. Châu lục với con số chủng sinh lớn nhất là Châu Á (33 821), tiếp theo là Châu Phi (32 721), Châu Mỹ (30 664), Châu Âu (15 888) và Châu Đại Dương (964).

Các nữ tu tương đối giảm ở cấp toàn cầu – từ 641 661 năm 2018 xuống còn 630 099 năm 2019 – nhưng lại gia tăng 1,1% tại Phi Châu (từ 76 219 năm 2018 lên 77 054 năm 2019) và 0,4% trong vùng Đông Năm Á (từ 170 092 lên 170 754). Tại Âu Châu các nữ tu đã đi từ 224 246 xuống còn 216 846.

Con số các nam tu sĩ cũng giảm : năm 2018 các thầy có 50 941 vị và năm 2019 còn lại 50 295 vị. Ở Châu Âu và Châu Mỹ có đông các thầy hơn (Âu có 14 038 thầy và Mỹ có 13 735 thầy).

Avec une traduction d’Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Statistiques de l’Eglise : plus de prêtres et de diacres permanents – ZENIT – Francais

 428 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.