Chúa Nhật Lòng Thương Xót – để « nhận được lòng thương xót » và « thi hành lòng thương xót »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với những người Ba Lan

AVRIL 07, 2021 14:43 ANITA BOURDINAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Lòng Thương Xót Chúa Kitô của Vilnius, Litva

Một ngày Chúa Nhật để « nhận lãnh lòng thương xót » của Thiên Chúa và « tỏ lòng thương xót » với người khác : Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc rằng chúa nhật tới, ngày 11/4/2021, là ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, được yêu cầu bởi Chúa Kitô qua thánh nữ Faustina Kowalska (1905-1938) và được thiết lập bởi ĐGH Gioan Phaolô II hồi năm 2000. Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi « lòng tín thác ».

Khi chào mừng « tất cả mọi người Ba Lan », trong buổi triều kiến chung hôm thứ tư, 07/4 vừa qua, Đức Giáo Hoàng quả đã nói bằng tiếng Ý, trước khi được dịch thuật sang tiếng Ba Lan : « Quý Anh Chị Em thân mến, chúa nhật này chúng ta sẽ mừng lễ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Khi thiết lập ngày này, Thánh Gioan Phaolô II đã kêu gọi chúng ta rằng « phụng vụ ngày chúa nhật này dường như vạch ra con đường lòng thương xót, vốn trong lúc tái xây dựng quan hệ của mỗi người với Thiên Chúa, cũng khơi lên những quan hệ mới về liên đới huynh đệ giữa con người với nhau » ».

Đức Giáo Hoàng đã viện dẫn mối phúc lòng thương xót : « Chúa Kitô đã dạy chúng ta rằng « con người không chỉ nhận lãnh và trải nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng con người cũng được kêu gọi « thực hành lòng thương xót » cho người khác : Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5,7) » ».

Ngài đã kêu gọi có « lòng tin cậy » mà Chúa Giêsu đã kêu gọi khi yêu cầu hàng chữ  « Lậy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa » được kèm theo bức tranh Lòng Thương Xót Chúa Kitô, hiện đang ở Litva, tại thành phố Vilnius : Với lòng tín thác, chúng ta hãy hướng lên Chúa Kitô giầu lòng thương xót và cầu xin ơn tha thứ và tình yêu tích cực đối với tha nhân. Tôi hết lòng ban phép lành cho Quý Anh Chị Em ».

Thánh Nữ Faustina, vị thánh đầu tiên của năm 2000, được biết đến trên toàn cầu, chủ yếu vì đã nhờ họa sĩ Eugeniusz Kazimirowski, theo yêu cầu của Chúa Kitô, và dưới sự kiểm soát của chân phước cha Michal Sopocko, một bức tranh lớn Lòng Thương Xót Đức Kitô  theo sự hiện ra mà thánh nữ đã được ưu tiên, với dòng chữ « Jezu Ufam Tobie » – « Lậy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa ! ». 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tranh vẽ Lòng Thương Xót Chúa Giêsu, cuộc gặp gỡ với những người trẻ, Vilnius 2018

Bản gốc bức tranh, được giấu tại Bielorussia trong cuộc Chiếm Đóng của Liên Xô, ngày nay ảnh được tôn kính tại Vilnius trong thánh đường Chúa Ba Ngôi, trở thành Thánh Địa lòng thương xót : thánh địa này mở suốt 24/24 giờ, và hết mọi ngày trong năm.

Thánh địa Vinius, Lòng Thương Xót Chúa Giêsu

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Le Dimanche de la Miséricorde, pour “recevoir la miséricorde” et “faire miséricorde” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.