« Thiên Chúa nói với tâm hồn con người » hay là Chúa Thánh Thần trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng

« Nhìn ra hành động của Thần Khí Thiên Chúa trong ngày tháng của chúng ta »

AVRIL 08, 2021 00:15 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Sự sống của Thần Khí

« Sự sống của Thánh Thần. Thiên Chúa nói với tâm hồn con người » (‘‘La Vita dello Spirito, Dio parla al Cuore dell’uomo’’, edizione San Paolo), đó là nhan đề một cuốn sách mới các bài của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được sưu tập bởi một cha sở của ngoại ô Rôma, cha Franco Nardin.

Theo Vatican News, thực đơn gồm có : sự phân định, đấu tranh thiêng liêng, tháp tùng, quan hệ, sự dịu hiền, tình yêu của những kẻ bé mọn… và sự « suy ngẫm thiêng liêng », tác giả giải thích và mời gọi hãy « nhìn thấy hành động của Thần Khí Thiên Chúa trong những ngày tháng của chúng ta ».

« Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với tôi trong cuộc gặp gỡ riêng với ngài hôm 09/01/2021 vừa qua, tất cả đều đi từ trên đầu tới trái tim và ra hai bàn tay. Như thế, đó là một sự suy ngẫm tích cực », ngài tâm sự trong một cuộc tiếp xúc với Radio Vatican.

Theo cha Franco Nardin, « Đức Giáo Hoàng Phanxicô có một sự hiểu biết rộng lớn về lòng người và ngài biết rõ rằng, nếu lòng người thay đổi, tất cả thực tế thay đổi, rằng thật là vô ích mà chúng ta thay đổi tất cả mọi cấu trúc bề ngoài, bởi vì nếu sau đó trái tim không thay đổi, mọi thứ khác vẫn như trước ».

Cha sở của một giáo xứ đông người ở vùng Ostia Lido lượng tính rằng « tâm hồn phải được bảo vệ » chống các tính xấu và những ý tưởng xấu, bởi « đấu tranh thiêng liêng », « thanh tẩy ». Giữ gìn trái tim mình, đó cũng là « tìm hiểu tiếng nói nào đến với cuộc sống chúng ta, nếu là tiếng nói đưa dẫn chúng ta đến điều tốt, đến các quan hệ, đến việc cầu xin tha thứ, hay là tiếng nói đến từ kẻ thù và thúc đẩy chúng ta làm ngược lại ».

Tôi càng hiểu biết mình… tôi càng hiểu biết Thiên Chúa

Làm thế nào để lắng nghe Chúa Thánh Thần ? « Điều căn bản, tác giả trả lời, chính là sự hiểu biết về mình, về chúng ta là ai, về điều chúng ta có khả năng, để thấy được những khốn khổ của chúng ta, những thực tế của chúng ta. Đó là một khía cạnh mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô không ngừng nhắc tới. Và như tất cả các thánh đã nói chuyện này với chúng ta, tôi càng biết mình, càng biết những khốn khổ của mình, tôi càng hiểu biết Thiên Chúa, tôi càng biết Thiên Chúa đã hành động cho tôi như thế nào, với lòng thương xót như thế nào, với lòng tốt, với lòng nhân hiền như thế nào ».

Cha Nardin cũng làm tiếng vang của « một trong những bận tâm lớn lao của Đức Giáo Hoàng Phanxicô » : đồng hành thiêng liêng, « không chỉ tùy thuộc các linh mục ». Trong những từ khóa của Đức Giáo Hoàng : lòng thương xót, lòng dịu hiền, Lời của Thiên Chúa vốn là « phương thuốc thực sự » để chữa lành trái tim.

Cuối cùng, trong những bài viết của ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích « sự hiểu biết trái tim của những người khác » : « Nếu chúng ta không có cái khả năng đi xa hơn những giới hạn mà chúng ta thấy nơi những người anh em đang ở bên ngoài, rõ ràng là chúng ta bị chặn đứng, là chúng ta phán xét và không có thể thấy được những gì Chúa Thánh Thần phán với chúng ta, những dấu chỉ của Người », cha Nardin giải thích.

Avec Hélène Ginabat pour la traduction

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Dieu parle au cœur de l’homme”, ou l’Esprit Saint dans l’enseignement du pape – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.