« Không một dân tộc nào có thể đạt tới hòa bình một mình » – tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Ngày quốc tế ngoại giao phục vụ hòa bình

AVRIL 24, 2021 15:59 ANITA BOURDINORGANISMES INTERNATIONAUXPAPE FRANÇOIS

Gặp gỡ hòa bình, Nagasaki, 24/11/2019

« Không một dân tộc nào có thể một mình đạt tới hòa bình được », Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý trong một tweet được đăng tải trên trương mục @Pontifex_fr hôm thứ bẩy 24/4/2021.

« Làm cách nào để ngăn ngừa các tranh chấp ? » Đức Giáo Hoàng hỏi nhân dịp Ngày Quốc Tế Đa Phương và Ngoại Giao phục vụ cho Hòa Bình được Liên Hiệp Quốc ấn định vào ngày 24/4 mỗi năm.

Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô trả lời : « Không một dân tộc nào, không một phe nhóm nào có thể một mình tiếp cận được hòa bình, lợi ích, an toàn và hạnh phúc ».

Đức Giáo Hoàng mời gọi hãy rút ra bài học hợp nhất tính nhân bản, rút ra từ đại dịch Covid-19 : « Bài học của đại dịch mới đây là sự ý thức rằng chúng ta là một cộng đồng toàn cầu, cùng đi trên một chuyến tầu ». 

Trong sứ điệp « Fratelli tutti » của ngài, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy tin tưởng vào sự hợp nhất của nhân loại để xây dựng « tình huynh đệ nhân bản ».

Bình luận về bản tuyên ngôn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trên đài Radio Vatican, bà Francesca Di Giovanni, thứ trưởng bộ ngoại giao giải thích rằng « theo Tòa Thánh, giúp đỡ công đồng quốc tế trong việc tìm kiếm hòa bình là một nhiệm vụ tinh thần của mình ».

Qua Ngày quốc tế này, được cử hành lần đầu tiên năm 2019, Liên Hiệp Quốc cho biết ý muốn cổ vũ một nền « ngoại giao ngăn ngừa » để « giảm thiểu những đau đớn và cái giá to lớn của những tranh chấp » bằng cách ngăn cản chúng : « Liên Hiệp Quốc thủ một vai trò quan trong trong việc phòng ngừa các tranh chấp bằng cách nhờ vào ngoại giao, vào những sự giúp đỡ và trung gian hòa giải. Người ta hiểu « ngoại giao phòng ngừa » tức là những biện pháp ngoại giao được đưa ra để ngăn chặn những hiềm khích thoái hóa thành tranh chấp và để giới hạn sự bành trướng các tranh chấp khi chúng nổ ra. Ngoại giao phòng ngừa có thể bao gồm một sự can thiệp của Hội Đồng Bảo An, của Tổng Thư Ký và các tác nhân khác để làm nản lòng sự chạy đến với bạo lực trong những tình trạng nguy kịch ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“Aucun peuple ne peut atteindre tout seul la paix”, tweet du pape François – ZENIT – Francais

 268 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.