Thiên chức tư tế là một sự « phục vụ » cho dân của Thiên Chúa

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô : « Anh em đừng sợ ! » (Bản dịch đầy đủ)

AVRIL 25, 2021 22:06 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Lễ truyền chức linh mục. Đức Giáo Hoàng hôn tay các tân linh mục ngày 25/4/2021

Thiên chức linh mục không phải là một « nghề nghiệp », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, nhưng « đó là một sự phục vụ, một sự phục vụ như phục vụ mà Thiên Chúa đã ban cho dân Người », một sự phục vụ dân Thiên Chúa được nói tới 17 lần trong bài giảng của Đức Giáo Hoàng, sáng ngày chúa nhật 25/4/2021, trong Thánh Lễ truyền chức linh mục cho 9 phó tế được đào tạo tại Rôma.

Chín tân linh mục gồm 6 vị là người Ý, một vị là người Rumani, một vị là người Colombia và một vị là người Brasil ; các vị đã được đào tạo trong các tiểu chủng viện và các trường trung học của Rôma : Đại chủng viện giáo hoàng tại Rôma (Latran), Trường Redemptoris Mater (Con đường tân tòng), và Chủng viện Đức Bà Tình Yêu Thiên Chúa. Các ngài cũng đến từ những chân trời khác nhau, túc cầu, điện ảnh, dấn thân thiện nguyện.

Đức Giáo Hoàng đã khuyên nhủ các ngài hãy sống thừa tác vụ của các ngài như một sự phục vụ cho dân của Thiên Chúa, nhưng theo phong cách mà đích thân Thiên Chúa « phục vụ » dân của Người : « Và sự phục vụ này của Thiên Chúa cho dân của Người có những « dấu vết », Người có một kiểu mẫu, một kiểu mẫu mà anh em phải đi theo. Một kiểu mẫu gần gũi, một kiểu mẫu trắc ẩn và một kiểu mẫu dịu hiền. Đó là kiểu mẫu của Thiên Chúa. Gần gũi, trắc ẩn, dịu hiền ».

Đối với gần gũi, Đức Giáo Hoàng đã kể ra bốn thứ : gần gũi với Thiên Chúa  trong cầu nguyện, gần gũi với giám mục, gần gũi giữa các linh mục với nhau, và gần gũi với dân của Thiên Chúa. « Linh mục của dân, chứ không phải công chức của Nhà Nước ! ».

Về vấn đề của lòng trắc ẩn và lòng dịu hiền, Đức Giáo Hoàng đã nói thêm : « Anh em hãy bỏ thời giờ để lắng nghe và khuyên nhủ. Lòng trắc ẩn, vốn đưa anh em đến với sự tha thứ, đến với lòng trắc ẩn ».

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích các ngài hãy luôn tìm kiếm sự an ủi của mình nơi Chúa Kitô và nơi Đức Maria, « Mẹ » chúng ta.

Ngài đã kết luận bằng câu « anh em đừng sợ » : « Nếu anh em gần gũi với Chúa, với giám mục, với các linh mục với nhau và với dân Thiên Chúa, nếu anh em có kiểu mẫu của Thiên Chúa – gần gũi, trắc ẩn và dịu hiền – anh em đừng sợ, mọi sự sẽ diễn tiến tốt đẹp ».

Đức Giáo Hoàng đã có hai cử chỉ gây xúc động : ngài đã hôn tay các tân chức, sau tấm hình cuối của nhóm, và ngài yêu cầu một trong các vị, người Brasil, cha Mateus Enrique Ataide Da Cruz, ban phép lành cho ngài.

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, được ngài ứng khẩu bằng tiếng Ý.

AB

Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Anh em thân mến, các người con này là của chúng ta đã được gọi vào hàng tư tế. Chúng ta hãy chú ý suy nghĩ tới thừa tác vụ mà họ được nâng lên trong Hội Thánh.

Thưa anh em, như anh em biết, Chúa Giêsu là tư tế thượng phẩm của Tân Ước ; nhưng nơi Người, tất cả dân thánh của Thiên Chúa cũng đã được thiết lập thành một dân tộc tư tế. Tuy nhiên, trong tất cả các môn đệ của Người, Chúa Giêsu đã muốn chọn cách riêng một số người, để hành xử công khai trong Hội Thánh, nhân danh Người, chức vụ tư tế cho tất cả mọi người, các ngài tiếp tục sứ vụ cá nhân của Chúa là dạy dỗ, tư tế và mục tử.

Sau khi suy nghĩ chín chắn, chúng tôi sắp nâng các người anh em này lên hàng các linh mục, để các ngài cộng tác, phục cho Chúa Kitô trong việc dạy dỗ, linh mục và mục tử, trong việc xây dựng nhiệm thể của Chúa Kitô, vốn là Hội Thánh, để từ đó làm thành dân của Thiên Chúa và đền thánh của Chúa Thánh Thần.

Về phần các con, các con yêu quý, các con sắp được nâng lên hàng tư tế, các con hãy coi như khi thi hành thừa tác vụ của giáo lý thánh, các con tham gia vào sứ vụ của Chúa Kitô, Đấng dạy dỗ duy nhất. Các con sẽ giống như Người, là các mục tử, đó là điều Người muốn nơi các con. Là những Mục Tử. Những mục tử của dân Thiên Chúa thánh thiện và trung thành. Những mục tử đồng hành với dân của Thiên Chúa : đôi khi đi trước đoàn chiên, đôi khi đi giữa hay đi sau cùng, nhưng luôn ở đó, với dân của Thiên Chúa.

Ngày xưa – trong ngôn ngữ xưa – người ta nói đến « nghề giáo sĩ », đó là điều không có cùng ý nghĩa như ngày hôm nay. Không phải là một « nghề nghiệp » : đó là một sự phục vụ, một sự phục vụ như sự phục vụ mà Thiên Chúa đã làm cho dân của Người. Và sự phục vụ của Thiên Chúa cho dân Người có những « dấu tích », Người có một kiểu mẫu, một kiểu mẫu mà các con phải theo. Một kiểu mẫu gần gũi, một kiểu mẫu trắc ẩn và một kiểu mẫu dịu hiền. Đó là kiểu mẫu của Thiên Chúa. Gần gũi, trắc ẩn, dịu hiền.

Gần gũi. Bốn sự gần gũi của người linh mục, có cả thẩy 4 sự gần gũi. Gần gũi với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong các bí tích, trong Thánh Lễ. Thưa chuyện với Chúa, ở gần Chúa. Người đến gần chúng ta trong Con của Người. Trong tất cả lịch sử Con của Người. Người cũng đã đến gần với các con, gần với mỗi người trong các con, trong hành trình cuộc đời các con cho đến bây giờ. Kể cả trong những lúc xấu xa tội lỗi, Người đã ở ngay đó. Gần gũi. Các con hãy gần gũi dân thánh và trung thành  của Thiên Chúa. Nhưng trước hết, các con hãy gần gũi với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Một linh mục không cầu nguyện sẽ dần dần dập tắt ngọn lửa của Chúa Thánh Thần ở trong mình. Gần gũi với Thiên Chúa.

Thứ nhì : gần gũi với giám mục và trong trường hợp này với « phó giám mục ». Gần gũi, bởi vì trong giám mục các con sẽ có sự hợp nhất. Các con là, cha không muốn nói những tôi tớ – các con là tôi tớ của Thiên Chúa – nhưng là những cộng tác viên của giám mục. Gần gũi. Cha nhớ có một lần kia, lâu lắm rồi có một vị linh mục kia đã có cái khổ – có thể nói như thế – « đi sai một bước »… Chuyện đầu tiên cha nghĩ tới là gọi cho giám mục. Dù là trong những lúc xấu nhất, các con hãy gọi cho giám mục để được gần gũi với ngài. Sự gần gũi với Thiên Chúa trong cầu nguyện, gần gũi với giám mục. « Nhưng con không ưa ông giám mục này… ». Nhưng đó là cha của con. « Nhưng ông đó hành hạ con… ». Các con hãy khiêm nhượng, hãy đi gặp giám mục.

Thứ ba : sự gần gũi giữa các con. Và cha đề nghị một giải pháp : đừng bao giờ nói xấu một người anh em linh mục. Nếu các con có gì chống lại một anh em khác, các con hãy là những người đàn ông, các con đều mặc quần dài : các con hãy đi và nói thẳng với người đó. « Nhưng đó là chuyện rất xấu… Con không biết người đó sẽ phản ứng như thế nào… ». Con hãy đi gặp Đức Giám Mục, ngài sẽ giúp con. Nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ nói xấu. Các con đừng ngồi lê đôi mách. Các con đừng rơi vào những chuyện soi mói. Sự hợp nhất giữa các con : trong hội đồng giáo xứ, trong những ủy ban, trong làm việc. Sự gần gũi giữa các con và với giám mục.

Thứ tư : theo cha, sau Thiên Chúa, sự gần gũi quan trọng nhất là với dân thánh và trung thành của Thiên Chúa. Không một ai trong các con đã học « để » trở thành linh mục. Các đã học các môn khoa học Giáo Hội, như thể là Hội Thánh bắt buộc các con chuyện này. Nhưng các con đã được chọn, lấy ra từ trong dân Thiên Chúa. Chúa phán với Đavít : « Ta đã chọn con từ sau đoàn chiên ». Các con đừng quên các con từ đâu đến : gia đình các con, dân tộc các con… Đừng mất đi bản chất là dân của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói với ông Timôtê rằng : « Con hãy nhớ đến mẹ con và bà của con … » Phải, con từ đâu đến. Và dân này của Thiên Chúa… Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái nói rằng : « Anh em hãy nhớ đến những người đã dẫn dắt anh em trong đức tin ». Các con là các linh mục của dân chứ không phải công chức của Nhà Nước !

Bốn thứ gần gũi của người linh mục : gần gũi với Thiên Chúa, gần gũi với giám mục, gần gũi với những anh em linh mục khác, gần gũi với dân của Thiên Chúa. Kiểu mẫu gần gũi là kiểu mẫu của Thiên Chúa. Nhưng kiểu mẫu của Thiên Chúa cũng là một kiểu mẫu của lòng trắc ẩn và sự dịu hền. Các con đừng đóng cửa trái tim các con trước các vấn đề. Và các con sẽ thấy nhiều vấn đề ! Khi người ta đến với các con để kể ra những vấn đề của họ và cầu mong được đồng hành… Các con hãy bỏ thời giờ ra lắng nghe và an ủi họ. Lòng trắc ẩn, vốn đưa các con đến sự tha thứ, đến với lòng thương xót.

Xin các con vui lòng : các con hãy có lòng thương xót, các con hãy là những « người tha thứ ». Bởi vì Thiên Chúa tha thứ tất cả, Người không ngừng tha thứ, chính chúng ta mới ngại cầu xin tha thứ. Gần gũi và lòng trắc ẩn. Nhưng một lòng trắc ẩn dịu hiền, với lòng dịu hiền của gia đình, của anh em, của người cha… với sự dịu hiền làm cho con cảm thấy đang ở trong nhà Thiên Chúa.

Cha cầu chúc cho các con kiểu mẫu này, vốn là kiểu mẫu của Thiên Chúa.

Và rồi, cha đã nói về một chuyện trong nhà mặc áo, nhưng cha muốn nói lại ở đây trước mặt dân Thiên Chúa. Xin các con vui lòng, hãy lánh xa tính phù phiếm, lòng kiêu ngạo và tiền bạc. Ma quỷ xâm nhập qua « cái túi ». Các con hãy suy nghĩ điều này. Các con hãy nghèo khó như dân Thiên Chúa thánh thiện và trung thành nghèo khó. Người nghèo thương người nghèo. Các con đừng là những kẻ thời cơ. « Nghề nghiệp giáo sĩ »… Lúc đó, con trở thành một công chức, và khi một linh mục bắt đầu làm người chủ thầu, dù là trong giáo xứ hay trong trường học… hay bất cứ ở đâu, người đó đánh mất sự gần gũi với dân, mất sự nghèo khó làm cho mình giống với Đức Kitô nghèo khó và bị đóng đinh, và trở thành người chủ thầu, linh mục chủ thầu và không còn là tôi tớ nữa.

Cha đã nghe được một câu chuyện khiến cha cảm động. Một vị linh mục rất thông minh, rất thực tiễn, rất có khả năng, có trong tay nhiều nhiệm vụ, nhưng vị đó có trái tim gắn liền với bổn phận này. Một ngày kia, vị đó đã thấy một trong các nhân viên của ngài, một người già, đã gây ra một lỗi lầm, lúc đó vị đó đã la rầy ông ta, và đuổi ra ngoài. Và ông già vì thế đã chết. Con người đó đã được truyền chức linh mục, và vị đó đã biến thành một doanh nhân tàn nhẫn. Các con hãy luôn giữ lấy hình ảnh này, hãy luôn giữ hình ảnh này.

Những mục tử gần gũi với Thiên Chúa, với giám mục, với các linh mục với nhau, và với dân Thiên Chúa. Những mục tử : những tôi tớ như những mục tử, chứ không như các chủ thầu. Và xa lánh tiền bạc.

Và rồi, các con hãy nhớ rằng con đường bốn sự gần gũi này là đẹp đẽ, con đường làm mục tử này, bởi vì Chúa Giêsu an ủi các mục tử, bởi vì Người là Mục Tử Nhân Lành. Và các con hãy tìm kiếm sự an ủi nơi Chúa Giêsu, hãy tìm kiếm sự an ủi nơi Mẹ Maria – đừng quên Mẹ – luôn tìm kiếm sự an ủi ở đó : hãy được an ủi ở đó.

Và các con hãy vác thập giá – sẽ có trong cuộc đời chúng ta – trong tay của Chúa Giêsu và của Đức Trinh Nữ Maria. Và các con đừng sợ, đừng sợ. Nếu các con gần gũi Chúa, gần gũi giám mục, gần gũi lẫn nhau và gần gũi dân Thiên Chúa, nếu các con có kiểu mẫu của Thiên Chúa – gần gũi, trắc ẩn và dịu hiền – các con đừng sợ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Le sacerdoce ministériel est un “service” du peuple de Dieu (traduction complète) – ZENIT – Francais

 304 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.