Monthly Archives: Tháng Tư 2021

Bài Giáo Lý « nhưng cầu nguyện ở chỗ nào ? »

Những người nâng đỡ thế giới AVRIL 14, 2021 12:32 ANNE KURIAN-MONTABONE – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều Kiến Chung ngày 14/4/2021 « Không có cầu nguyện thì những thay đổi trong Hội Thánh không phải là những thay đổi của Hội … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giáo Lý « nhưng cầu nguyện ở chỗ nào ? »

Bài Giáo Lý tiếng Pháp « không cầu nguyện, đức tin tắt lịm »

« Bổn phận cốt yếu của Hội Thánh » AVRIL 14, 2021 09:43 ANNE KURIAN-MONTABONE – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Video tháng 01/2018 « Không có đức tin, tất cả sụp đổ : và không có cầu nguyện, đức tin tắt lịm », Đức Giáo Hoàng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Giáo Lý tiếng Pháp « không cầu nguyện, đức tin tắt lịm »

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng : « Được thương xót » để là người « có lòng thương xót »

Những thực tế trong đó « lòng thương xót tỏ ra cụ thể » AVRIL 11, 2021 12:19 ANITA BOURDIN – PAPE FRANÇOIS Chúa nhật lòng thương xót 2021 « Được thương xót » để có thể « có lòng thương xót » : Đức Giáo Hoàng … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng : « Được thương xót » để là người « có lòng thương xót »

Chúa Nhật Lòng Thương Xót « Người làm cho Trời hạ xuống trong chúng ta »

Làm thế nào để trở thành người có lòng thương xót và làm chứng nhân cho lòng thương xót (văn bản đầy đủ) AVRIL 11, 2021 11:12 ANITA BOURDIN – PAPE FRANÇOIS Chúa Nhật Lòng Thương Xót 2021 « Chúng ta … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Nhật Lòng Thương Xót « Người làm cho Trời hạ xuống trong chúng ta »

Tài chính – luật tình thương cao hơn luật thị trường

Thư của Đức Giáo Hoàng gửi cuộc Hội Họp của Ngân Hàng Thế Giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế AVRIL 08, 2021 19:21 HÉLÈNE GINABAT – PAPE FRANÇOIS Triều kiến ngày 07/4/2021 « Tiền tài công cộng không bao giờ … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Tài chính – luật tình thương cao hơn luật thị trường

« Thiên Chúa nói với tâm hồn con người » hay là Chúa Thánh Thần trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng

« Nhìn ra hành động của Thần Khí Thiên Chúa trong ngày tháng của chúng ta » AVRIL 08, 2021 00:15 ANNE KURIAN-MONTABONE – PAPE FRANÇOIS Sự sống của Thần Khí « Sự sống của Thánh Thần. Thiên Chúa nói với tâm hồn … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Thiên Chúa nói với tâm hồn con người » hay là Chúa Thánh Thần trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng

Chúa Nhật Lòng Thương Xót – để « nhận được lòng thương xót » và « thi hành lòng thương xót »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với những người Ba Lan AVRIL 07, 2021 14:43 ANITA BOURDIN – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Lòng Thương Xót Chúa Kitô của Vilnius, Litva Một ngày Chúa Nhật để « nhận lãnh lòng thương xót » của Thiên … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúa Nhật Lòng Thương Xót – để « nhận được lòng thương xót » và « thi hành lòng thương xót »

« Cầu nguyện hiệp thông với các thánh » – Bài Giáo Lý thứ 28 về cầu nguyện

« Thánh nhân nhắc Chúa Giêsu với bạn », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích (văn bản đầy đủ) AVRIL 07, 2021 14:03 ANITA BOURDIN – AUDIENCE GÉNÉRALE, PAPE FRANÇOIS Triều kiến ngày 07/4/2021 « Cầu nguyện hiệp thông với các thánh » : đó là … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Cầu nguyện hiệp thông với các thánh » – Bài Giáo Lý thứ 28 về cầu nguyện

« Chỉ một thiên thần mới có thể loan báo ‘Chúa Giêsu đã trỗi dậy’ »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô gợi nhớ « ngày thứ hai thiên thần » (bản dịch đầy đủ) AVRIL 05, 2021 21:40 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Phục Sinh, Các phụ nữ tại Mộ Chúa « Đây là loan báo Phục Sinh : « Đức Kitô … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở « Chỉ một thiên thần mới có thể loan báo ‘Chúa Giêsu đã trỗi dậy’ »

Làm chứng « về niềm vui và sự bình an » của Chúa Kitô phục sinh

Lời khuyến khích của Đức Giáo Hoàng sau « Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng » AVRIL 05, 2021 14:10 ANITA BOURDIN – ANGÉLUS, PAPE FRANÇOIS Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 05/4/2021 Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích những người đã … Continue reading

Posted in Chưa được phân loại | Chức năng bình luận bị tắt ở Làm chứng « về niềm vui và sự bình an » của Chúa Kitô phục sinh