Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng « Sự sung mãn của cuộc đời chúng ta tùy thuộc vào cầu nguyện »

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bình giảng Phúc Âm ngày chúa nhật (bản dịch đầy đủ)

MAI 02, 2021 14:28 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 02 tháng 5 năm 2021

« Sự sung mãn của cuộc đời chúng ta tùy thuộc vào cầu nguyện », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích trong bài bình giảng Phúc Âm ngày chúa nhật 02/5/2021 ; trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng, trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

« Trước khi tuân giữ các giới răn của Người, trước các mối Phúc, trước các công trình lòng thương xót, phải hợp nhất với Người [Chúa Giêsu], trong Người, Đức Giáo Hoàng còn giải thích thêm. Chúng ta không thể là những người Kitô hữu tốt lành nếu chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu, và ngược lại, chúng ta có thể làm tất cả, với Người (…). Với Người, chúng ta có thể tất cả ».

Sau đây là bản dịch nhanh những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong bài Phúc Âm ngày chúa nhật thứ năm Mùa Phục Sinh này « Ga 15, 1-8), Chúa tỏ mình ra như cây nho thật và Người phán về chúng ta như những cành nho không thể sống nổi nếu không gắn liền với Người. Người phán như thế này : « Thầy là cây nho, anh em là cành » (c.5). Không có cây nho nào không có cành và ngược lại. Cành nho không thể tự đầy đủ được, nhưng chúng tùy thuộc hoàn toàn vào cây nho, vốn là nguồn gốc sự sống của cành nho.

Chúa Giêsu nhấn mạnh động từ « ở lại ». Người nhắc lại đến 7 lần trong đoạn Phúc Âm ngày hôm nay. Trước khi rời khỏi thế gian này để về với Chúa Cha, Chúa Giêsu muốn trấn an các môn đệ của Người rằng các ông vẫn tiếp tục gắn liền với Người. Người phán : « Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em » (c.4). Động từ ở lại này không phải một sự ở lại thụ động, một sự « ngủ yên » trong Chúa, bằng cách để mình được cuộc đời đu đưa. Không, không phải như thế. Sự ở lại trong Người, sự ở lại trong Chúa Giêsu mà Người đề nghị với chúng ta là một sự ở lại chủ động, và cũng là một sự ở lại đôi bên. Tại sao ? Bởi vì những cành nho không có cây nho sẽ không thể làm được gì, chúng cần nhựa sống để mọc lên và để mang hoa trái ; nhưng cây nho cũng cần những cành nho, bởi vì trái nho không thể mọc ra từ thân cây được. Đây là một sự đôi bên cùng cần lẫn nhau, đây là một sự ở lại đôi bên để mang hoa trái. Chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở lại trong chúng ta.

Trước hết chúng ta đều cần Người. Chúa muốn nói với chúng ta rằng trước khi tuân giữ các giới răn của Người, trước các mối Phúc, trước các công trình lòng thương xót, phải hợp nhất với Người, ở lại trong Người. Chúng ta không thể là những người Kitô hữu tốt lành nếu chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu, và ngược lại, chúng ta có thể làm tất cả, với Người (x. Pl 4,13). Với Người, chúng ta có thể tất cả.

Nhưng Chúa Giêsu, như cây nho với các cành, cũng cần đến chúng ta. Có lẽ điều này đối với chúng ta có vẻ táo bạo khi nói thế, như vậy chúng ta thử tự hỏi : Chúa Giêsu cần đến chúng ta trong ý nghĩa nào ? Người cần sự làm chứng của chúng ta. Hoa trái mà chúng ta phải làm ra với tính cách là cành nho chính là sự làm chứng bằng cuộc sống Kitô giáo của chúng ta. Khi Chúa Giêsu đã lên cùng Chúa Cha, đó là bổn phận của các môn đệ – đó là bổn phận của chúng ta – tiếp tục loan truyền Phúc Âm, bằng lời nói và việc làm. Và các môn đệ – chúng ta, các môn đệ của Chúa Giêsu – phải làm bằng cách làm chứng cho tình yêu của Người : trái nho được làm ra, đó là tình yêu. Được gắn liền với Chúa Kitô, chúng ta nhận được các ơn của Chúa Thánh Thần, và bằng cách đó, chúng ta có thể làm điều tốt cho những người khác, làm điều tốt cho xã hội, cho Hội Thánh. Cây cối được nhận diện bởi hoa trái của nó. Một cuộc sống thực sự Kitô giáo làm chứng cho Đức Kitô.

chúng ta có thể thành công làm ra điều đó như thế nào ? Chúa Giêsu phán với chúng ta rằng : « Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý » (c.7). Điều này cũng là táo bạo : sự đoan chắc rằng điều mà chúng ta cầu xin sẽ được ban ra cho chúng ta. Sự viên mãn của cuộc sống của chúng ta tùy thuộc vào cầu nguyện. Chúng ta có thể cầu xin được suy nghĩ giống như Người, làm việc giống như Người, nhìn vào thế giới và mọi sự với đôi mắt của Chúa Giêsu. Và như vậy, yêu mến anh chị em chúng ta, bắt đầu bằng những người nghèo khó nhất và những kẻ đau khổ nhất, giống như Người đã làm, và thương yêu họ với trái tim của Người và mang lại cho thế giới những trái nho của sự tốt đẹp, những trái nho của lòng bác ái, những trái nho của sự bình an.

Chúng ta hãy phó thác mình cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ luôn gắn liền một cách trọn vẹn với Chúa Giêsu và Mẹ đã mang nhiều hoa trái. Cầu xin Mẹ phù giúp chúng ta ở lại trong Đức Kitô, trong tình yêu của Người, trong lời phán của Người, để làm chứng cho Chúa phục sinh trên thế giới.

© Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Regina Caeli : “La fécondité de notre vie dépend de la prière” (traduction complète) – ZENIT – Francais

 245 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.