Đức Giáo Hoàng Phanxicô lập « Thừa tác vụ Giáo Lý Viên »

Tự Sắc Antiquum ministerium

MAI 05, 2021 13:17 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Năm thánh của các giáo ý viên

Đức Giáo Hoàng Phanxicô thiết lập « Thừa tác vụ giáo lý viên », trong một tự sắc sẽ được giới thiệu với Tòa Thánh ngày 11/5/2021 tới đây.

Văn bản của Đức Giáo Hoàng nhan đề là Antiquum ministerium sẽ được giới thiệu bởi Đức Cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng giáo hoàng về Tái truyền giảng Phúc Âm, và bởi Đức Cha Franz-Peter Tebartz-van Elst, ủy viên về giáo lý của cùng bộ này, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết 6 ngày trước đó.

Vào năm 2013, trong khuôn khổ Năm đức tin, các giáo lý viên đã được tôn vinh tại Vatican. Họ có tất cả ba triệu người trên thế giới. Khoảng 1 600 người trong số họ, đại diện những Ủy Ban giám mục về truyền giảng Phúc Âm và dạy giáo lý của 50 quốc gia và của tất cả các châu lục, đã gặp Đức Giáo Hoàng ngày 27/9.

Năm năm sau, vào năm 2018, trong một thông điệp video gửi Hội Nghị quốc tế lần thứ nhì được tổ chức bởi Hội Đồng giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng đã mô tả người giáo lý viên như là « người đã tình nguyện phục vụ Lời của Thiên Chúa ». Ngài đã cầu chúc rằng ơn gọi giáo lý viên « ngày càng mặc lấy một hình dáng của sự phục vụ được thực hiện trong cộng đoàn Kitô giáo » và ơn gọi này « được biết như là một sứ vụ đích thực và là một thừa tác vụ thật sự của Hội Thánh, mà chúng ta đặc biệt cần đến ».

« Dạy giáo lý không phải là một bài học, Đức Giáo Hoàng cũng đã khẳng định, việc dạy giáo lý chính là truyền đạt một kinh nghiệm và sự chứng tá cho một đức tin đang kích động lòng người, đang đưa vào sự ước muốn được gặp gỡ với Chúa Kitô »

Ngài đã cảnh báo các giáo lý viên chống lại « cám dỗ làm đảo lộn trật tự trong đó Hội Thánh đã luôn loan báo và trình bầy tín điều căn bản Kitô giáo, và nó cũng đã được phản ảnh trong cấu trúc của Sách Giáo Lý » : Người ta không thể, ngài giải thích, chẳng hạn như đặt lề luật, kể cả luật luân lý, lên trước sự tuyên bố xác thực của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa… Cũng như là người ta không thể áp đặt một chân lý đức tin bằng cách không kể đến ơn gọi tự do mà điều này chủ ý »

Theo Đức Giáo Hoàng, Bài Giáo Lý phải « làm cho người ta nắm bắt được và trải nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng hành động và tác động lên sự cứu độ của chúng ta, bằng cách cho chúng ta được trải nghiệm ngay từ bây giờ vẻ đẹp của đời sống hiệp thông với mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Le pape François institue le “ministère de catéchiste” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.