Lời bình giảng thứ 5 của Thư gửi tín hữu Galát

« Giá trị dự bị của Lề Luật »

AOÛT 18, 2021 13:48 RÉDACTIONAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 18/8/2021

Lề Luật của ông Môsê có một vai trò « tích cực », và « mô phạm » sản xuất ra một sự « trưởng thành » trong « sự lựa chọn tự do », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích trong lúc tiếp tục bài bình giảng của ngài về Thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, hôm 18/8/2021 trong đại thính đường Phaolô VI của Vatican.

« Quý Anh Chị Em thân mến, thánh Phaolô, trong thư của ngài gửi các tín hữu Galát, giải thích vai trò của Lề Luật của ông Môsê trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trước khi có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, Lề Luật giữ một vai trò mô phạm. Nó nói cho biết đâu là sự vi phạm và làm cho con người ý thức được tội lỗi của mình. Vai trò này chắc chắn mang tính kỷ luật. Con người ở « dưới Lề Luật » trong một tình trạng nô lệ. Nhưng nó đồng thời cũng là một ơn phúc của Thiên Chúa ban cho dân của Người, bởi vì, qua nó, Người bảo vệ dân Người, dạy dỗ họ và nâng đỡ họ trong sự yếu đuối của họ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh.

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của nền giáo dục đó : « Như vậy, nó là một thực tế tích cực, nhưng phải được hạn chế về thời gian, thời gian của sự trưởng thành và của sự lựa chọn tự do ».

Đức Giáo Hoàng đồng thời cũng nhấn mạnh sự đòi hỏi cho những người được rửa tội được sống dưới thẩm quyền của Chúa Kitô và của Lề Luật của Người : « Nhờ đức tin của Chúa Kitô, Lề luật mất đi vai trò dự bị của nó và phải nhường chỗ cho một thẩm quyền khác. Cái trướcsau khi trở lại với Chúa Giêsu Kitô cũng gặp gỡ trong cuộc đời riêng tư của mọi Kitô hữu. Sau khi cần có Lề Luật, chúng ta nhận được ân sủng để trở thành con cái Thiên Chúa để sống trong tình yêu của Người ».

Sau đó, Đức Giáo Hoàng đã chào mừng những bạn trẻ của Bondy (Pháp) và những người nói tiếng Pháp và ngài nói bằng tiếng Ý, trước khi được thông dịch bởi một cộng tác viên : « Tôi thân mến chào mừng các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các bạn trẻ của giáo xứ Bondy. Tôi cầu chúc cho thời gian nghỉ hè này, sẽ cho mỗi người cơ hội để có thời gian nuôi dưỡng những quan hệ gia đình và bằng hữu của mình, và nạp lại những năng lượng trong đời sống thiêng liêng với Chúa. Cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý Anh Chị Em ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Cinquième commentaire de l’Epître aux Galates – ZENIT – Francais

 110 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.