Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 22 tháng 8 năm 2021

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm trong phụng vụ ngày hôm nay (Ga 6, 60-69) cho chúng ta thấy phản ứng của đám đông và của các môn đệ đối với bài giảng huấn của Chúa Giêsu sau phép lạ nhân bánh thành nhiều. Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy hiểu rõ dấu chỉ đó và tin vào Người, Đấng vốn là bánh thật từ trời ban xuống, bánh trường sinh ; và tỏ rõ rằng bánh mà Người sẽ ban cho, chính là thịt và máu của Người. Những lời này có vẻ khó nghe và chướng tai người ta, đến độ kể từ lúc đó – Phúc Âm nói – ; nhiều người trong các môn đệ của Người đã rút lui, nghĩa là họ đã bỏ không đi theo Thầy nữa (c. 60. 66). Lúc đó, Chúa Giêsu đã hỏi nhóm Mười Hai : « Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ? (c.67), và ông Phêrô, nhân danh cả nhóm, xác nhận quyết định ở lại với Người « Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa » (Ga 6, 68-69). Và đó là một sự tuyên xưng đức tin đẹp đẽ nhất.

Chúng ta hãy dừng lại đôi chút trên thái độ của những người rút lui và quyết định không đi theo Chúa Giêsu nữa. Sự mất tin tưởng đó đến từ đâu ? Lý do của sự từ chối đó là gì ?

Những lời của Chúa Giêsu đã dấy lên một sự bất bình lớn : Người phán rằng Thiên Chúa đã chọn hiện thân và thực hiện công trình cứu độ trong sự yếu đuối của xác thịt loài người. Đó là mầu nhiệm nhập thể. Và sự nhập thể của Thiên Chúa là điều gây sự phẫn nộ và là điều mà đối với những người này – và thường là cả đối với chúng ta nữa – là một trở ngại. Quả thế, Chúa Giêsu khẳng định rằng bánh cứu độ thật sự, có khả năng truyền lại sự sống vĩnh cửu, chính là máu thịt của Người ; rằng để đi vào hiệp thông với Thiên Chúa, trước khi tuân thủ Lề Luật hay thỏa mãn những giới răn tôn giáo, phải sống một quan hệ thật sự và cụ thể với Người, bởi vì sự cứu độ đến từ Người, trong sự nhập thể của Người. Điều đó có nghĩa là chúng ta không được dõi theo Thiên Chúa trong những giấc mơ và những hình ảnh vĩ đại và quyền phép, nhưng chúng ta phải nhận biết Người trong nhân tính của Chúa Giêsu và, như thế, trong nhân tính của các anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trên con đường đời. Thiên Chúa đã nhập thể. Và khi chúng ta nói lên điều này, trong kinh Tin Kính, trong ngày lễ Giáng Sinh, trong ngày Truyền Tin, chúng ta quỳ gối để thờ lậy mầu nhiệm Nhập Thể này. Thiên Chúa đã mặc lấy máu thịt người phàm : Người đã hạ mình để trở thành một người phàm như chúng ta, Người đã tự hạ mình đến độ gánh lấy những đau khổ và tội lỗi của chúng ta, và yêu cầu chúng ta đi tìm Người, như thế, không phải ở bên ngoài của đời sống và lịch sử, nhưng trong quan hệ với Chúa Kitô và với các người anh em. Anh em hãy đi tìm Người trong cuộc đời, trong lịch sử, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và chính là ở đó, thưa Quý Anh Chị Em, con đường của sự gặp gỡ với Thiên Chúa : quan hệ với Đức Kitô với các anh em.

Ngày hôm nay cũng thế, sự mặc khải của Thiên Chúa trong nhân tính của Chúa Giêsu có thể gây bất bình và không dễ gì được chấp nhận. Chính đó là điều thánh Phaolô gọi là « sự điên rồ » của Phúc Âm đối mặt với những người đi tìm các phép lạ hay sự khôn ngoan của thế gian (x. 1Cr 1, 18-25). Và sự ‘‘tai tiếng’’ này đã được tượng trưng một cách rõ ràng bởi bí tích Thánh Thể : bí tích này có thể có ý nghĩa gì, dưới mắt thế gian, khi phải quỳ gối trước một miếng bánh ? Tại sao chúng ta phải siêng năng ăn bánh đó ? Thế gian lấy làm bất bình.

Trước cử chỉ tuyệt vời của Đức Giêsu, Đấng đã nuôi hàng ngàn người chỉ với 5 cái bánh và hai con cá, mọi người đều tung hô Người và muốn kiệu rước Người, tôn Người lên làm Vua. Nhưng khi đích thân Người giải thích rằng cử chỉ đó là dấu chỉ của sự hy sinh của Người, nghĩa là sự cho đi mạng sống của Người, cho đi thịt và máu của Người, và rằng ai muốn đi theo Người phải đồng hóa với Người, đồng hóa  nhân tính của Người được cống hiến cho Thiên Chúa và cho những người khác, và như thế điều đó không ổn, Chúa Giêsu đã đặt chúng ta vào khủng hoảng. Hơn nữa, chúng ta phải lo lắng nếu Người không đặt chúng ta vào khủng hoảng, bởi vì có lẽ chúng ta đã làm giảm đi thông điệp của Người ! Và chúng ta hãy cầu xin ân sủng để chúng ta được động viên và hoán cải bởi những « lời của sự sống đời đời ». Và cầu xin Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, người đã mang trong lòng mình Con Giêsu của mình và đã hiệp nhất với sự hy sinh của Người, phù giúp chúng ta luôn làm chứng đức tin của chúng ta thông qua đời sống cụ thể.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Vatican. 

Angélus, 22 août 2021 | François (vatican.va)

 172 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.