Afghanistan – Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi cho những người dân Afghanistan

Và cho nền giáo dục những người trẻ

SEPTEMBRE 05, 2021 14:13 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Gặp gỡ với những người tỵ nạn ở Lesbos

« Trong những lúc xáo trộn chứng kiến những người Afghanistan đi tìm nơi lánh nạn, tôi cầu nguyện cho những người dễ bị tổn thương nhất trong họ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói sau Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 05/9/2021.

Đức Giáo Hoàng thường xuyên nói lên sự bận tâm của ngài về tình hình của người dân Afghanistan, ngài đã đưa ra thêm lời kêu gọi đón nhận này : « Tôi cầu nguyện để cho có nhiều quốc gia đón nhận và che chở những người đi tìm một cuộc sống khác. Tôi cũng cầu nguyện để cho những người phải di tản trong nội địa quốc gia, để họ có sự trợ giúp và bảo vệ cần thiết ».

Đức Giáo Hoàng nhắc lại tầm quan trọng của giáo dục người trẻ : « Mong rằng những người trẻ Afghanistan nhận được một sự giáo dục, một phương tiện cốt lõi để phát triển nhân bản ».

Và mong rằng tất cả người dân Afghanistan, dù là ở quê hương của họ, hay đang quá cảnh, cũng như ở trong những nước đón nhận, được sống trong phẩm giá, trong bình yên và trong tình huynh đệ với những người lân cận », Đức Giáo Hoàng kết luận.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Afghanistan: appel du pape François en faveur des Afghans – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.